Про ратифікацію Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 04.10.19886673-XI
Документ 6673-XI, поточна редакція — Редакція від 04.10.1988

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про ратифікацію Конвенції про охорону всесвітньої
культурної і природної спадщини

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Подану Радою Міністрів Української РСР на ратифікацію
Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини,
прийняту ЮНЕСКО 16 листопада 1972 року ( 995_089 ), ратифікувати.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 4 жовтня 1988 року
N 6673-XIвгору