Документ 657-2013-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.08.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 серпня 2013 р. № 657-р
Київ

Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі”

1. Схвалити Концепцію проекту Закону України “Про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі”, що додається.

2. Державному космічному агентству разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити з урахуванням положень Концепції, схваленої цим розпорядженням, та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Закону України “Про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 серпня 2013 р. № 657-р

КОНЦЕПЦІЯ
проекту Закону України “Про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі”

Проблема, яка потребує розв’язання

На сьогодні недостатньо врегульоване на законодавчому рівні питання щодо провадження діяльності у сфері дистанційного зондування Землі, зокрема щодо:

впровадження та комплексного використання технологій дистанційного зондування Землі для виконання державних завдань з проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, у сфері агропромислового комплексу, надрокористування, екомоніторингу, земле- та лісокористування, національної безпеки та оборони;

забезпечення міжвідомчої координації і кооперації щодо обміну та багатоцільового використання закуплених за бюджетні кошти даних дистанційного зондування Землі;

створення та функціонування єдиної державної системи архівування та доступу до даних дистанційного зондування Землі, а також системи контролю за їх розповсюдженням.

У цілому зазначене не дає змогу ефективно використовувати наявні в державі дані дистанційного зондування Землі для задоволення державних потреб, а також спричиняє багаторазове дублювання закупівель.

Рівень правового регулювання щодо провадження діяльності у сфері дистанційного зондування Землі є задовільним лише у сегменті топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Мета Концепції

Метою Концепції є визначення на законодавчому рівні правових економічних, організаційних та фінансових засад провадження діяльності у сфері дистанційного зондування Землі, а також державного регулювання у даній сфері.

Шляхи та способи розв’язання проблеми

Розв’язати проблему передбачається шляхом:

визначення на законодавчому рівні основних пріоритетів держави, а також загальних умов і вимог щодо провадження діяльності у сфері дистанційного зондування Землі;

запровадження механізму державного регулювання у сфері дистанційного зондування Землі;

визначення умов отримання, оброблення, розповсюдження, використання і архівації даних дистанційного зондування Землі в Україні, в тому числі з урахуванням прийнятих міжнародних зобов’язань в рамках укладених договорів з питань співробітництва у сфері дистанційного зондування Землі;

встановлення правил міжвідомчої координації і кооперації щодо обміну та багатоцільового використання закуплених за бюджетні кошти даних дистанційного зондування Землі споживачами;

створення єдиної системи доступу, міжвідомчого використання, архівування та контролю за розповсюдженням даних дистанційного зондування Землі, що закуплені за бюджетні кошти;

впровадження механізму уникнення дублювання в ході здійснення закупівель даних дистанційного зондування Землі;

забезпечення стабільного функціонування та розвитку існуючої в Україні наземної інфраструктури дистанційного зондування Землі.

Способами розв’язання проблеми є:

визначення повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері дистанційного зондування Землі;

забезпечення широкомасштабного впровадження технологій дистанційного зондування Землі у сфері національної безпеки та оборони;

створення системи інформаційної взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання щодо закупівлі, розповсюдження та комплексного використання даних дистанційного зондування Землі;

розроблення в рамках Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми та надання державним органам уніфікованих методик оброблення даних дистанційного зондування Землі;

створення Державного архіву даних дистанційного зондування Землі із системою інтерактивного розподіленого доступу до інформації для споживачів;

забезпечення взаємодії та інформаційного обміну даними дистанційного зондування Землі в рамках міжнародного співробітництва;

впровадження механізму реалізації проектів у сфері дистанційного зондування Землі в рамках державно-приватного партнерства;

встановлення відповідальності у сфері дистанційного зондування Землі у разі порушення вимог законодавства.

Очікувані результати

Прийняття Закону України “Про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі” дасть змогу:

впровадити у центральних та місцевих органах виконавчої влади новітні геоінформаційні технології та системи на основі даних дистанційного зондування Землі;

створити загальнодержавну систему доступу до оперативної та архівної інформації дистанційного зондування Землі для підтримки прийняття рішень органами виконавчої влади;

реалізовувати єдину державну технічну політику під час розроблення, впровадження та використання методик тематичного оброблення інформації дистанційного зондування Землі;

активізувати діяльність у сфері дистанційного зондування Землі, сприяти формуванню та швидкому зростанню внутрішнього ринку даних дистанційного зондування Землі і активізації виробничої діяльності у сфері дистанційного зондування Землі;

залучити інвестиції для реалізації інвестиційних проектів у сфері дистанційного зондування Землі.

Фінансові, матеріально-технічні і трудові ресурси

Реалізація Концепції не потребує залучення додаткових фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів.вгору