Документ 655-XIV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2013, підстава - 4572-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про молодіжні та дитячі громадські організації"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 26, ст.220 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 }

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" ( 281-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 1, ст.2) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012 }

 
     2. У Законі України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 16, ст. 167):
 
     в абзаці другому статті 1 слова і цифри "віком від 15" замінити словами і цифрами "віком від 14";
 
     частину другу статті 14 виключити.
 
     3. У пункті 5 розділу II Декларації "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" ( 2859-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 16, ст. 166) слова і цифри "віком від 15" замінити словами і цифрами "віком від 14".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м. Київ, 13 травня 1999 року
N 655-XIVвгору