Документ 643_128, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.04.1994

               Угода 
між Україною та Російською Федерацією
про поетапне врегулювання проблем
Чорноморського флоту
(укр/рос)

Дата підписання: 15.04.1994 Дата набуття чинності: 15.04.1994
Україна та Російська Федерація, іменовані далі Сторонами,
спираючись на положення Угоди між Україною та Російською
Федерацією про подальший розвиток міждержавних відносин,
підписаної в Дагомисі 23 червня 1992 року ( 643_018 ); Угоди між
Україною та Російською Федерацією про принципи формування ВМС
України і ВМФ Росії на базі Чорноморського флоту колишнього СРСР,
підписаної в Ялті 3 серпня 1992 року ( 643_020 ); Угоди між
Україною та Російською Федерацією про негайні заходи по формуванню
ВМС України і ВМФ Росії на базі Чорноморського флоту, підписаної у
Москві 17 червня 1993 року ( 643_046 ), а також Протоколу про
врегулювання проблем Чорноморського флоту, підписаного в Масандрі
3 вересня 1993 року ( 643_054 ),
прагнучи до зміцнення дружби, співробітництва і партнерства
між певними країнами,
погодилися про нижче викладене:
Статті 1
Військово-Морські Сили України і Чорноморський флот
Російської Федерації базуються роздільно.
Стаття 2
Україні залишається 15 - 20% кораблів і суден Чорноморського
флоту.
Стаття 3
Протягом 10 днів підготувати угоду про параметри такого
розподілу.
Вчинено в Москві 15 квітня 1994 року в двох примірниках
кожний українською і російською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Україну За Російську Федерацію
(підпис) (підпис)
Соглашение
между Российской Федерацией и Украиной
о поэтапном урегулировании проблем Черноморского флота
(Москва, 15 апреля 1994 года)

Российская Федерация и Украина, именуемые далее Сторонами,
опираясь на положения Соглашения между Российской Федерацией и
Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных отношений,
подписанного в Дагомысе 23 июня 1992 года ( 643_018 ); Соглашения
между Российской Федерацией и Украиной о принципах формирования
ВМФ России и ВМС Украины на базе Черноморского флота бывшего СССР,
подписанного в Ялте 3 августа 1992 года ( 643_020 ); Соглашения
между Российской Федерацией и Украиной о неотложных мерах по
формированию ВМФ России и ВМС Украины на базе Черноморского флота,
подписанного в Москве 17 июня 1993 года ( 643_046 ), а также
Протокола об урегулировании проблем Черноморского флота,
подписанного в Массандре 3 сентября 1993 года ( 643_054 ), стремясь к укреплению дружбы, сотрудничества и партнерства
между двумя странами, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Военно-Морские Силы Украины и Черноморский флот Российской
Федерации базируются раздельно.
Статья 2
Украине остается 15 - 20% кораблей и судов Черноморского
флота.
Статья 3
В течение 10 дней подготовить соглашение о параметрах такого
разделения.
Совершено в г. Москве 15 апреля 1994 года в двух экземплярах,
каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
(Подписи)
"Дипломатический вестник", N 9 - 10, 1994вгору