Документ 625-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.05.2018, підстава - 339-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 червня 2011 р. № 625
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 339 від 18.04.2018}

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національної спілки кінематографістів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 274 від 05.04.2012}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національної спілки кінематографістів, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. № 625
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. № 274)

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національної спілки кінематографістів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України”, для надання фінансової підтримки Національній спілці кінематографістів (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінкультури, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держкіно.

Одержувачем бюджетних коштів є Національна спілка кінематографістів.

3. Бюджетні кошти спрямовуються для надання фінансової підтримки Національній спілці кінематографістів у частині виконання її статутних завдань з метою сприяння розвитку та популяризації кінематографії.

Бюджетні кошти використовуються згідно із планом їх використання, погодженим з Держкіно.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг провадиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

5. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у встановленому законодавством порядку.

6. Інформацію про використання бюджетних коштів подає одержувач бюджетних коштів розпорядникові нижчого рівня, розпорядник нижчого рівня - головному розпорядникові щокварталу відповідно до 5 та 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, за встановленою головним розпорядником формою.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 274 від 05.04.2012}вгору