Документ 624-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.05.2018, підстава - 339-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 червня 2011 р. № 624
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 339 від 18.04.2018}

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення концертно-мистецьких та культурологічних заходів у сфері кінематографії

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 363 від 10.05.2012
№ 249 від 09.07.2014
№ 437 від 26.06.2015}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення концертно-мистецьких та культурологічних заходів у сфері кінематографії, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. № 624

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення концертно-мистецьких та культурологічних заходів у сфері кінематографії

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України", для здійснення концертно-мистецьких та культурологічних заходів у сфері кінематографії (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 363 від 10.05.2012}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінкультури, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держкіно.

Одержувачами бюджетних коштів є підприємства, установи та організації, які відповідають установленим Держкіно вимогам і визначаються головним розпорядником бюджетних коштів за поданням відповідального виконавця бюджетної програми.

3. Бюджетні кошти використовуються з метою державної підтримки розвитку кінематографії.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

проведення міжнародних і вітчизняних кінофестивалів, кіноринків, кіноконференцій, кіносемінарів та інших кіномистецьких заходів та забезпечення участі в них фахівців у сфері кінематографії;

забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері кінематографії;

проведення днів українського кіно за кордоном та днів кіно зарубіжних країн в Україні;

забезпечення участі вітчизняних фахівців у міжнародних заходах у сфері кінематографії;

здійснення витрат, пов’язаних з відрядженням членів офіційних делегацій, склад яких погоджено в установленому порядку, для участі у заходах щодо розвитку кінематографії, які здійснюються в Україні та за кордоном.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 363 від 10.05.2012}

Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

За рахунок бюджетних коштів здійснюються витрати на проведення концертно-мистецьких та культурологічних заходів у сфері кінематографії (далі - заходи), забезпечення передбаченої відповідним договором оплати проїзду та проживання учасників окремого заходу, оренди приміщення для його проведення, технічного обладнання та транспортних засобів, послуг з перекладу, постановочних, поліграфічних (виготовлення друкованої продукції), інформаційно-рекламних послуг, придбання призів, сувенірів, організаційні, представницькі витрати (за погодженням з Держкіно) та інші витрати (послуги зв’язку, поштово-телеграфні, канцелярські тощо).

{Абзац восьмий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 363 від 10.05.2012}

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, що не пов'язані з напрямами, зазначеними у пункті 4 цього Порядку;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

6. Бюджетні кошти використовуються у межах відповідних бюджетних призначень згідно із затвердженим Держкіно планом проведення концертно-мистецьких та культурологічних заходів у сфері кінематографії (далі - план заходів), погоджених з Мінкультури з урахуванням:

завдань, визначених законами, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Мінкультури і Держкіно;

{Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 249 від 09.07.2014}

поданих підприємствами, установами та організаціями заявок на проведення заходів;

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683).

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 437 від 26.06.2015}

План заходів подається Мінфіну у двотижневий строк з дня його затвердження.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 363 від 10.05.2012}

У разі потреби до зазначеного плану заходів у встановленому порядку вносяться зміни.

Мінкультури подає кожного півріччя Мінфіну інформацію про виконання плану заходів.

7. Держкіно видає для проведення кожного заходу наказ, в якому зазначається його найменування, виконавець, дата і місце проведення, сума витрат на підготовку та проведення заходу.

У разі проведення заходів підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держкіно, до такого наказу додається кошторис витрат на підготовку та проведення заходу з відповідними розрахунками і обґрунтуваннями, що затверджений виконавцем заходу за погодженням з Держкіно.

В інших випадках Держкіно укладає з виконавцем заходу договір про проведення заходу, до якого додається затверджений виконавцем заходу за погодженням з Держкіно кошторис витрат на його підготовку та проведення з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг з документальним підтвердженням виконавцями заходів вартості витрат.

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у встановленому законодавством порядку.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 363 від 10.05.2012}

10. Інформація про виконання плану заходів подається щокварталу за встановленою Мінкультури формою: одержувачами бюджетних коштів - Держкіно до 5 числа наступного місяця; Держкіно - Мінкультури до 8 числа наступного місяця; Мінкультури - Мінфіну до 10 числа наступного місяця.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 363 від 10.05.2012}

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору