Про створення Державного земельного банку
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2012609
Документ 609-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.09.2014, підстава - 418-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 липня 2012 р. № 609
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 418 від 10.09.2014}

Про створення Державного земельного банку

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1100 від 26.11.2012
№ 131 від 04.03.2013
№ 530 від 01.08.2013}

Відповідно до статті 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити публічне акціонерне товариство “Державний земельний банк” (далі - Банк) із статутним капіталом 120000000 гривень, сто відсотків статутного капіталу якого належить державі.

2. Для формування статутного капіталу Банку здійснити розміщення та випуск 120000000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна.

Розміщення акцій здійснити з 1 по 28 грудня 2012 року.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 26.11.2012}

2-1. Розмістити Банк у приміщеннях будівлі (літер А) по вул. Б. Грінченка, 1, у м. Києві на умовах відшкодування балансоутримувачу фактичних витрат, пов’язаних з їх утриманням.

{Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 530 від 01.08.2013}

3. Міністерству аграрної політики та продовольства:

здійснити для формування статутного капіталу Банку сплату акцій за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2012 рік;

подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України для затвердження проект статуту Банку;

вжити заходів щодо реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та укладення договору з публічним акціонерним товариством “Національний депозитарій України” про обслуговування емісії акцій;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 26.11.2012}

до призначення в установленому порядку голови правління Банку:

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 131 від 04.03.2013}

забезпечити укладення договору про відкриття рахунка в цінних паперах на ім’я держави;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 131 від 04.03.2013}

затвердити результати приватного розміщення акцій Банку, а також звіт про результати такого розміщення;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 131 від 04.03.2013}

визначити уповноважену особу на провадження діяльності щодо утворення, державної реєстрації Банку як юридичної особи, забезпечення отримання ним статусу банку, подання документів на реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій з наданням їй права вчиняти у процесі такої діяльності юридичні дії від імені Банку без довіреності.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 131 від 04.03.2013}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
вгору