Документ 601-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.01.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової спеціальної
комісії Верховної Ради України для вивчення
питань аналізу стану додержання Конституції
та законів України у нормотворчій та
правозастосовчій діяльності державних
органів, посадових осіб, інших суб'єктів
владних повноважень
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 13, ст.155 )

З метою сприяння забезпеченню неухильного додержання
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України у нормотворчій і
правозастосовчій діяльності державних органів, посадових осіб,
інших суб'єктів владних повноважень, для підготовки і попереднього
розгляду пов'язаних з цим питань Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради
України для вивчення питань аналізу стану додержання Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України у нормотворчій та
правозастосовчій діяльності державних органів, посадових осіб,
інших суб'єктів владних повноважень (далі - Тимчасова спеціальна
комісія).
2. Основними завданнями Тимчасової спеціальної комісії
визначити:
а) вивчення стану відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) підзаконних актів чинного законодавства України;
б) проведення моніторингу актів, виданих Президентом України
і Кабінетом Міністрів України;
в) підготовку проектів відповідних рішень Верховної Ради
України.
3. Визначити, що кількісний склад Тимчасової спеціальної
комісії становить п'ятнадцять народних депутатів України, виходячи
із забезпечення такого представництва в її складі: один
представник від тридцяти народних депутатів України, але не менш
як по одному народному депутату України від кожної депутатської
фракції.
4. Обрати головою Тимчасової спеціальної комісії народного
депутата України Хара Василя Георгійовича, заступником голови
Тимчасової спеціальної комісії - народного депутата України
Матвєєва Валентина Григоровича.
5. Обрати до складу Тимчасової спеціальної комісії таких
народних депутатів України:
АРЖЕВІТІНА - фракція Блоку "Наша Україна"; Станіслава Михайловича
АРТЕМЕНКА - фракція Блоку "Наша Україна "; Юрія Анатолійовича
БОНДИКА - фракція Партії регіонів; Валерія Анатолійовича
БУДЖЕРАКА - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Олександра Олександровича
ДЕМИДКА - фракція Партії регіонів; Володимира Миколайовича
ДОНЧАКА - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Володимира Андрійовича
ЄВТУХОВА - фракція Партії регіонів; Василя Івановича
ЗУБАНОВА - фракція Партії регіонів; Володимира Олександровича
КОНСТАНТИНОВА - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Євгена Семеновича
КРУГЛОВА - фракція Партії регіонів; Миколу Петровича
ЛАНОВОГО - фракція Блоку "Наша Україна"; Володимира Тимофійовича
ПИСАРЕНКА - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Валерія Володимировича
САВОСІНА - фракція Соціалістичної партії Геннадія Анатолійовича України.
6. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової спеціальної
комісії покласти на апарат Верховної Ради України.
7. Визначити термін діяльності Тимчасової спеціальної
комісії - один рік з дня прийняття цієї Постанови.
8. Попередню інформацію Тимчасової спеціальної комісії
заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України до
1 березня 2007 року.
9. Після завершення терміну діяльності Тимчасової спеціальної
комісії заслухати на найближчому пленарному засіданні Верховної
Ради України звіт цієї Комісії.
10. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 12 січня 2007 року
N 601-V



вгору