Документ 60-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.08.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.09.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Міжнародної
конвенції з охорони нових сортів рослин
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 39, ст.343 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів
рослин від 2 грудня 1961 року ( 995_856 ), переглянутої в
м. Женеві 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року і
19 березня 1991 року (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 серпня 2006 року
N 60-V

___________________
* Додається до оригіналу.вгору