Документ 589-99-п, поточна редакція — Прийняття від 14.04.1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 1999 р. N 589
Київ
Про внесення доповнення до постанови
Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Підпункт "в" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення
вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги
особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7,
ст. 182; 1994 р.. N 1, ст. 23, N 9, ст. 230; 1995 р., N 8, ст.
191, N 9, ст. 230; Офіційний вісник України, 1997 р., число 36, с.
28; 1998 р., N 44, ст. 1623, N 48, ст. 1756) доповнити новим
абзацом вісімнадцятим такого змісту:
"проходження служби особами рядового і начальницького складу
державної пожежної охорони в її підрозділах на атомних
електростанціях, об'єктах з ядерними установками і матеріалами".
У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять перший
вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять другим.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 39вгору