Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 р. N 865
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2003581
Документ 581-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.09.2016, підстава - 622-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 квітня 2003 р. N 581
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 622 ( 622-2016-п ) від 14.09.2016 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2000 р. N 865
{ Додатково див. Постанову КМ
N 426 ( 426-2013-п ) від 19.06.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня
2000 р. N 865 ( 865-2000-п ) "Про деякі питання вдосконалення
визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 22, ст. 906; 2001 р., N 4, ст. 129)
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2003 р. N 581
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2000 р. N 865 ( 865-2000-п )
1. У пункті 1:
у першому реченні слова "Законів України "Про прокуратуру",
"Про державну службу" і для визначення розміру щомісячного
довічного утримання (далі - утримання) відповідно до Закону
України "Про статус суддів" замінити словами "Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 );
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"За бажанням осіб, які мають не менше 20 років стажу роботи
на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, і
які на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі,
розмір зазначених в абзаці першому цього пункту виплат може
визначатися також у порядку, передбаченому у підпункті 2 пункту 4
цієї постанови".
2. У тексті постанови слова "(утримання)", "(утриманням)"
виключити.
3. Доповнити постанову пунктами 4-7 такого змісту:
"4. У разі підвищення розміру заробітної плати працюючим
державним службовцям відповідно до рішень Кабінету Міністрів
України після набрання чинності Законом України від 16 січня
2003 р. N 432-IV ( 432-15 ) "Про внесення змін до Закону України
"Про державну службу" заробітна плата для перерахунку пенсії
пенсіонерам, яким пенсія призначена з дня набрання чинності
Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ), визначається в
такому порядку:
1) пенсіонерам, які на момент перерахунку пенсії продовжують
працювати на посаді, з якої призначено пенсію, - на підставі
поданої довідки про одержувану заробітну плату на момент
перерахунку;
2) іншим пенсіонерам - на підставі документів, поданих на час
перерахунку, виходячи із сум заробітної плати, яку одержує
працюючий державний службовець на відповідній посаді, з якої
призначено (перераховано) пенсію, на момент виникнення права на
перерахунок. При цьому:
посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років
враховуються в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України
на момент виникнення права на перерахунок за відповідною посадою
та рангом на момент призначення (перерахунку) пенсії;
надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови,
за почесне звання "заслужений", за роботу з таємними документами
залежно від ступеня таємності інформації, доплата за науковий
ступінь кандидата або доктора наук враховуються в розмірах,
установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення
права на перерахунок, якщо вони були фактично встановлені особі;
премія та інші надбавки враховуються в середніх розмірах
стосовно визначених законодавством таких виплат у відповідному
державному органі, з якого особа вийшла на пенсію, на момент
виникнення права на перерахунок, якщо вони були фактично їй
встановлені.
5. Перерахунок пенсій провадиться з місяця підвищення розміру
заробітної плати працюючого державного службовця на підставі
поданої заяви та довідок, виданих державними органами за останнім
місцем роботи.
У разі ліквідації державного органу довідку видає орган, який
є правонаступником, а у разі його відсутності та перейменування
(відсутності) посад довідка видається у порядку, встановленому
Міністерством праці та соціальної політики за погодженням з
Головним управлінням державної служби.
6. У всіх випадках призначення (перерахунку) пенсій заробіток
для обчислення пенсії не може перевищувати сум заробітної плати,
на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування, на момент призначення (перерахунку) пенсій.
7. Міністерству праці та соціальної політики надавати
роз'яснення щодо застосування цієї постанови".вгору