Про підвищення розмірів трудових пенсій
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2003544
Документ 544-2003-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.03.2004, підстава - 268-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 квітня 2003 р. N 544
Київ
Про підвищення розмірів трудових пенсій
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 268 ( 268-2004-п ) від 04.03.2004 )

З метою поліпшення матеріального становища пенсіонерів
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Збільшити:
а) мінімальний розмір пенсій, передбачений для обчислення
трудових пенсій за віком, до 50 гривень включно;
б) максимальний розмір трудових пенсій за віком:
до 200 гривень включно для категорій працівників, визначених
згідно з пунктом "а" статті 13 та статтею 14 Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 );
до 150 гривень включно - для інших категорій працівників.
Збільшення мінімального розміру пенсій, передбачене цим
пунктом, не застосовується для визначення розмірів соціальних
пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсій.
2. Установити, що у разі, коли місячний розмір пенсії
непрацездатних громадян (з урахуванням надбавок, підвищень та
додаткової пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (крім соціальних пенсій,
призначених відповідно до абзацу третього частини першої статті 93
цього Закону)) не досягає 91 гривні 80 копійок, таким громадянам
установлюється цільова грошова допомога на прожиття в розмірі до
41 гривні 80 копійок на кожного одержувача пенсії, а для
одержувачів соціальних пенсій, призначених відповідно до абзацу
третього частини першої статті 93 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ), - у розмірі 16 гривень 70 копійок, для
військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей, які
одержують пенсії згідно із Законом України "Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців , осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ),
- у розмірі до 64 гривень 90 копійок за рахунок коштів, з яких
виплачується пенсія. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 268 ( 268-2004-п ) від 04.03.2004 )
У зв'язку з цим визнати таким, що втратив чинність, абзац
перший пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від
13 березня 2002 р. N 279 ( 279-2002-п ) (Офіційний вісник України,
2002 р., N 11, ст. 513).
3. Розміри пенсій, встановлені відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2001 р. N 1563
( 1563-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47,
ст. 2099; 2002 р., N 34, ст. 1566), після підвищення не повинні
перевищувати:
для чоловіків, які мають стаж підземної роботи від 10 до
15 років, для жінок, які мають стаж підземної роботи від 7 років
6 місяців до 12 років 6 місяців, - 222 гривні 80 копійок;
для чоловіків, які мають стаж підземної роботи від 15 до
20 років, для жінок, які мають стаж підземної роботи від 12 років
6 місяців до 17 років 6 місяців, - 242 гривні 80 копійок;
для чоловіків, які мають стаж підземної роботи від 20 років і
більше, для жінок, які мають стаж підземної роботи від 17 років
6 місяців і більше, - 275 гривень 80 копійок.
4. Установити, що трудові пенсії, призначені відповідно до
Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (крім
пенсій працівникам, передбаченим у частині третій статті 53 цього
Закону), перераховуються в такому порядку:
а) пенсії, обчислені з мінімального розміру пенсії за віком
(без урахування надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової
грошової допомоги), підвищуються в 1,05708 раза;
б) пенсії (крім пенсій, зазначених у підпункті "а" цього
пункту) без урахування надбавок, підвищень, додаткової пенсії,
цільової грошової допомоги підвищуються в 1,05708 раза і
виплачуються у межах максимальних розмірів пенсій.
5. Обчислювати розміри трудових пенсій, що призначаються
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) (крім пенсій працівникам, передбаченим у частині
третій статті 53 цього Закону), у такому порядку:
а) із заробітку, одержуваного до 1992 року, розміри пенсій
підвищуються відповідно до підпункту "а" пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. N 831 ( 831-96-п )
"Про підвищення розмірів пенсій, призначених до 1 серпня 1996 р.,
та порядок обчислення пенсій, що призначаються після 1 серпня
1996 року" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 406), підпункту "б"
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня
1999 р. N 1528 ( 1528-99-п ) "Про порядок призначення та
перерахунку пенсій відповідно до Закону України від 15 липня
1999 р. "Про підвищення мінімального розміру пенсії" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1743), підпункту "б" пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2000 р.
N 1686 ( 1686-2000-п ) "Про підвищення розмірів пенсій та інших
соціальних виплат пенсіонерам" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 46, ст. 1996; 2001 р., N 4, ст. 121) у частині, що стосується
призначення пенсій із заробітку, одержуваного до 1992 року, пункту
1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р.
N 227 ( 227-2001-п ) "Про підвищення розмірів трудових пенсій"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 11, ст. 438), пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2001 р. N 741
( 741-2001-п ) "Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних
виплат пенсіонерам" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27,
ст. 1213), підпункту "в" пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 19 грудня 2001 р. N 1706 ( 1706-2001-п ) "Про
підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону
України "Про пенсійне забезпечення" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 51, ст. 2303), підпункту "в" пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 279
( 279-2002-п ) "Про підвищення розмірів пенсій, призначених
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 513) та до підпункту
"б" пункту 4 цієї постанови;
б) із заробітку, одержуваного у період з 1 січня 1992 р. по
28 лютого 2001 р., розміри пенсій підвищуються відповідно до
підпункту "б" пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
19 серпня 1999 р. N 1528 ( 1528-99-п ), підпункту "б" пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2000 р.
N 1686 ( 1686-2000-п ) (із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 23 січня 2001 р. N 37 ( 37-2001-п ) - у
частині, що стосується призначення пенсій із заробітку,
одержуваного після 1992 року), пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 27 червня 2001 р. N 741 ( 741-2001-п ) (у
частині, що стосується призначення пенсій із заробітку,
одержуваного після 1992 року), підпункту "в" пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. N 1706
( 1706-2001-п ), підпункту "в" пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 279 ( 279-2002-п ) та
до підпункту "б" пункту 4 цієї постанови.
6. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2003 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26вгору