Документ 521-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.08.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 липня 2013 р. № 521
Київ

Про схвалення проекту соціально-економічного розвитку “Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів” та затвердження умов надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов’язань Міністерства енергетики та вугільної промисловості за запозиченням, що залучається для його реалізації

Відповідно до статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Схвалити проект соціально-економічного розвитку “Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів” (далі - проект розвитку) з такими основними техніко-економічними показниками:


проектна потужність у генераторному режимі, МВт

-

972


проектна потужність у насосному режимі, МВт

-

1263


загальна кошторисна вартість, тис. гривень (станом на 1 січня 2013 р. профінансовано у сумі 5 077 350 тис. гривень)

-

8 457 565,784


у тому числі за рахунок коштів:
державного бюджету

-

1 563 859,829


власних коштів публічного акціонерного товариства “Укргідроенерго”

-

4 560 805,955


кредитів, у тому числі залучених під державні гарантії

-

2 332 900

2. Затвердити Умови надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов’язань Міністерства енергетики та вугільної промисловості за запозиченням, що залучається для реалізації проекту соціально-економічного розвитку “Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів”, що додаються.

3. Установити, що:

Міністерство енергетики та вугільної промисловості як головний розпорядник бюджетних коштів для реалізації проекту розвитку здійснює залучення під державні гарантії коштів шляхом оформлення кредиту в сумі, що не перевищує 1500000 тис. гривень (далі - запозичення);

запозичення може бути здійснено за умови, якщо ефективна відсоткова ставка не перевищує 9,5 відсотка річних;

строк користування запозиченням не повинен перевищувати 120 місяців (10 років);

публічне акціонерне товариство “Укргідроенерго” є виконавцем проекту розвитку;

видатки для реалізації проекту розвитку за рахунок запозичення здійснюються Міністерством енергетики та вугільної промисловості за бюджетною програмою “Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення об’єктів паливно-енергетичного комплексу (за рахунок коштів, залучених під державні гарантії на поворотній основі)”, яка відкривається Міністерством фінансів за спеціальним фондом державного бюджету з внесенням відповідних змін до розпису державного бюджету;

повернення та обслуговування запозичення здійснюються Міністерством енергетики та вугільної промисловості за бюджетною програмою “Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку”, яка відкривається Міністерством фінансів за спеціальним фондом державного бюджету з внесенням відповідних змін до розпису державного бюджету;

джерелом повернення та обслуговування запозичення є кошти, що надходять Міністерству енергетики та вугільної промисловості від публічного акціонерного товариства “Укргідроенерго” за бюджетною програмою “Повернення коштів, наданих на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку”, яка відкривається Міністерством фінансів за спеціальним фондом державного бюджету з внесенням відповідних змін до розпису державного бюджету, на підставі укладеного договору;

відповідальність за цільове використання запозичення, строки та якість реалізації проекту розвитку покладається на головного розпорядника бюджетних коштів;

складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання запозичення, а також контроль за його цільовим і ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

4. Уповноважити:

Міністра енергетики та вугільної промисловості укласти кредитний договір про отримання запозичення і підписувати необхідні документи з банком, який надасть запозичення;

Міністра фінансів підписувати документи щодо надання державних гарантій за запозиченням.

5. Міністерству енергетики та вугільної промисловості та публічному акціонерному товариству “Укргідроенерго” укласти договір щодо порядку отримання, використання, звітування про повернення запозичення та відсотків за користування ним.

6. Міністерству енергетики та вугільної промисловості та публічному акціонерному товариству “Укргідроенерго” подати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, графік повернення запозичення і відсотків за користування ним.

7. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, передбачати у складі тарифу на відпуск електричної енергії публічного акціонерного товариства “Укргідроенерго” кошти для погашення та обслуговування запозичення відповідно до графіка, зазначеного у пункті 6 цієї постанови.

8. Міністерству енергетики та вугільної промисловості з метою використання запозичення здійснювати перерахування коштів на поточний рахунок виконавця проекту розвитку, відкритий у банку, який надав запозичення.

9. Державній казначейській службі забезпечити:

відкриття спеціальних реєстраційних рахунків Міністерству енергетики та вугільної промисловості;

перерахування в одноденний строк коштів згідно з пунктом 8 цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2013 р. № 521

УМОВИ
надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов’язань Міністерства енергетики та вугільної промисловості за запозиченням, що залучається для реалізації проекту соціально-економічного розвитку “Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів”

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань Міненерговугілля (далі - позичальник) за кредитним договором у сумі, що не перевищує 1500000 тис. гривень, який укладається з банком-кредитором, для реалізації проекту соціально-економічного розвитку “Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів”.

2. Державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитним договором, зазначеним у пункті 1 цих Умов.

3. Забезпеченням виконання боргових зобов’язань позичальника за надання державних гарантій є застава майнових прав на отримання коштів від продажу електроенергії, що виробляється ПАТ “Укргідроенерго”, а також майнових прав на отримання коштів від погашення заборгованості державного підприємства “Енергоринок” за продану у минулих періодах електроенергію, вироблену ПАТ “Укргідроенерго”, у сумі не менше 2300000 тис. гривень.

4. Плата за надання державних гарантій установлюється в розмірі 0,002 відсотка річних залишку суми гарантійних зобов’язань.

5. Для надання державних гарантій позичальник подає Мінфіну проект кредитного договору, зазначеного у пункті 1 цих Умов, для його погодження.

6. Мінфін, позичальник та ПАТ “Укргідроенерго” до надання державних гарантій укладають договір про погашення заборгованості за виконання гарантійних зобов’язань, в якому повинне бути також передбачено зобов’язання зазначеного товариства щодо забезпечення в установлені договором строки накопичення коштів на окремому поточному рахунку, відкритому в банку, який надасть запозичення, у розмірі, достатньому для вчасного та у повному обсязі погашення і обслуговування запозичення, отриманого під державні гарантії.вгору