Документ 515-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.05.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 травня 2011 р. N 515
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для виконання
програми селекції у тваринництві та птахівництві
на підприємствах агропромислового комплексу

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві
та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу, що
додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2011 р. N 515
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для виконання програми селекції
у тваринництві та птахівництві на підприємствах
агропромислового комплексу

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Селекція у
тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового
комплексу" (далі - бюджетні кошти).
2. Бюджетні кошти спрямовуються на створення сучасної
державної системи селекції у тваринництві і птахівництві, зокрема
на:
1) виконання робіт загальнодержавного значення, а саме:
розроблення та виконання програм селекції за породами,
розроблення та видання нормативно-правової документації,
спеціальної літератури з ведення племінної справи у тваринництві,
а також форм племінного обліку і звітності;
створення і формування інформаційних автоматизованих баз
даних про племінні (генетичні) ресурси, результати оцінки тварин
за власною продуктивністю та (або) якістю потомства, ведення та
видання державних книг племінних тварин і Державного племінного
реєстру, розробку програмного забезпечення та придбання необхідної
комп'ютерної техніки;
збереження та утримання генофонду в спермобанках,
ембріобанках і генофондному банку шовкопрядів існуючих, локальних
та зникаючих порід;
проведення експертної оцінки племінних (генетичних) ресурсів,
у тому числі оцінки тварин за власною продуктивністю та (або)
якістю потомства, ведення офіційного обліку продуктивності та
офіційної класифікації (оцінки) за типом;
проведення державної атестації (переатестації) суб'єктів
племінної справи у тваринництві;
утримання племінного виставкового поголів'я
сільськогосподарських тварин і птиці в період проведення
загальнодержавних виставок-ярмарків;
проведення породовипробування;
проведення випробування коней:
- верхових, рисистих та ваговозних порід - на іподромах, в
селекційних центрах і на кінних заводах;
- української верхової та гуцульської порід - в селекційних
центрах, трендепо (сільськогосподарське підприємство (структурний
підрозділ підприємства) з племінного конярства, яке здійснює
виявлення та веде облік працездатності племінних коней ваговозних,
призових та спортивних порід шляхом проведення відповідного
тренінгу і випробувань) і на кінних заводах;
проведення Всеукраїнських кінноспортивних змагань;
придбання (без права на перепродаж) племінних тварин особливо
високої племінної цінності, ембріонів та птиці за імпортом (за
спільним погодженням з Мінагрополітики та Національною академією
аграрних наук);
проведення генетичної експертизи походження та аномалій
тварин і оцінки якості молока;
2) виконання інших видів робіт, а саме:
реалізація або придбання (без права на перепродаж) для
подальшого відтворення племінних (генетичних) ресурсів
вітчизняного походження - тварин (велика рогата худоба, свині,
вівці, кози, коні, птиця, риба, бджоли, шовкопряди, хутрові
звірі), сперми, ембріонів, яйцеклітин, інкубаційних яєць, які
мають племінну (генетичну) цінність, за договорами
купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими
договорами, які передбачають передачу права власності. Бюджетні
кошти за реалізацію або придбання одних і тих же племінних
(генетичних) ресурсів можуть виділятися лише одній із сторін
відповідного договору;
забезпечення проведення підприємствами (об'єднаннями) з
племінної справи у тваринництві штучного осіменіння (парування)
корів і телиць, свиноматок і свинок, вівцематок, кіз і ярок;
збереження або утримання (забезпечення збереження чисельності
та відтворення) основного поголів'я племінних тварин в стадах та
утримання (вирощування) кондиційного племінного ремонтного
молодняку в птахівництві;
проведення трансплантації ембріонів.
3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.
4. Одержувачі бюджетних коштів визначаються за результатами
конкурсу, що проводиться у порядку, встановленому Мінагрополітики,
з числа юридичних осіб усіх форм власності, які є суб'єктами
племінної справи у тваринництві та яким за результатами державної
атестації (переатестації) відповідно до законодавства присвоєно
статус племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора,
племінного птахорепродуктора, племінної станції з шовківництва,
гренажного заводу, племінної пасіки, племінного бджолорозплідника,
заводської конюшні, іподрому, трендепо, селекційного центру,
підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві,
контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної
станції з птахівництва, підприємства (лабораторії) генетичного
контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів,
підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької
продукції.
5. З метою проведення конкурсу:
1) Мінагрополітики:
опубліковує після прийняття закону про Державний бюджет
України на відповідний рік протягом 30 календарних днів у
друкованих засобах масової інформації оголошення про приймання
заявок на участь у конкурсі згідно з додатком 1 із зазначенням
переліку необхідних документів, строків та умов їх подання.
Оголошення на 2011 рік публікується протягом 15 календарних днів
після набрання чинності постановою, якою затверджено цей Порядок;
утворює конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних
коштів (далі - конкурсна комісія), затверджує її склад і положення
( z1443-12 ) про неї;
2) Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій, Управління агропромислового
розвитку Севастопольської міської державної адміністрації:
утворюють комісії для визначення переліку претендентів на
участь у конкурсі (далі - регіональні комісії);
подають протягом тижня після закінчення в установлений строк
приймання заявок до конкурсної комісії на паперових та електронних
носіях реєстри претендентів на участь у конкурсі (далі -
претенденти) та документи, подані претендентами.
6. Претенденти подають до регіональних комісій або
безпосередньо до конкурсної комісії відповідну заявку, один чистий
конверт з поштовою маркою для відправлення по Україні та такі
документи:
1) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців із зазначенням видів діяльності
претендента, даних про порушення провадження у справі про
банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом,
про перебування в процесі реорганізації або ліквідації;
2) копія атестата про присвоєння суб'єкту племінної справи у
тваринництві відповідного статусу;
3) копія ліцензії на провадження господарської діяльності з
торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної
експертизи походження та аномалій тварин (для суб'єктів племінної
справи у тваринництві, що провадять відповідні види господарської
діяльності);
4) витяг з Державного племінного реєстру, що підтверджує
державну реєстрацію племінного стада та подання претендентом
відповідної звітності (за умови наявності племінного стада);
5) витяг з Реєстру тварин, що підтверджує ідентифікацію і
реєстрацію тварин у господарстві претендента (за умови наявності
тварин, які підлягають ідентифікації);
6) пропозиції претендента, засвідчені підписом його керівника
та скріплені печаткою, щодо виконання бюджетної програми із
зазначенням такої інформації за видами тварин:
наявність племінного поголів'я та показники продуктивності
(фактичні, за даними річного звіту за попередній рік);
про види та обсяги (у кількісному виразі) робіт і послуг на
виконання програми (на рік та помісячно);
7) довідки відповідних органів державної податкової служби і
Пенсійного фонду України про відсутність (наявність)
заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до
Пенсійного фонду України, зокрема заборгованості, яка виникла за
більш як півроку до дати видачі таких довідок;
8) форма N 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" ( vb307202-10 ) або
довідка про відсутність (наявність) більш як півроку
заборгованості з виплати заробітної плати, засвідчена підписом
керівника і скріплена печаткою.
7. Зазначені у пункті 6 цього Порядку документи подаються:
прошитими та пронумерованими;
з описом документів, який підписується керівником суб'єкта
племінної справи у тваринництві, скріплюється печаткою та на якому
ставиться відмітка про прийняття документів;
запакованими в конверт, на якому зазначаються повне
найменування претендента та його поштова адреса, номери телефону,
телефаксу, електронна адреса.
Документи, подані на конкурс, зберігаються протягом трьох
років.
Документи, що надходять до регіональної чи конкурсної
комісій, реєструються в день їх надходження та розглядаються
комісіями відповідно до положень про них.
8. Документи повертаються претенденту в разі:
подання у неповному обсязі, з порушенням вимог щодо їх
оформлення, зазначених у пунктах 6 і 7 цього Порядку;
надходження після закінчення строку їх подання, зазначеного в
оголошенні про приймання заявок на участь у конкурсі.
Претендент забезпечує подання у повному обсязі достовірної
інформації.
9. Під час визначення одержувачів бюджетних коштів конкурсна
комісія враховує:
план заходів з виконання бюджетної програми, затверджений
Мінагрополітики;
необхідність розподілу бюджетних коштів відповідно до пункту
13 цього Порядку;
статус суб'єктів племінної справи у тваринництві;
якість племінних (генетичних) ресурсів, зокрема відповідність
племінних (генетичних) ресурсів, що реалізуються (придбаваються),
вимогам (стандартам), установленим для кожної породи (типу, кросу)
усіх об'єктів племінної справи у тваринництві в інструкціях з
бонітування;
ідентифікацію і реєстрацію тварин, що підтверджуються витягом
з Реєстру тварин;
реєстрацію племінного стада в Державному племінному реєстрі;
ефективність використання претендентом бюджетних коштів,
виділених для виконання програми селекції у тваринництві та
птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу за
попередні три роки;
досвід роботи на ринку племінних (генетичних) ресурсів;
пріоритетність надання бюджетних коштів тим суб'єктам
племінної справи у тваринництві, в яких частка споживання за
минулий рік вироблених племінних (генетичних) ресурсів для власних
потреб не перевищує 50 відсотків вироблених племінних (генетичних)
ресурсів (крім великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, звірів,
бджіл). Власними потребами вважаються потреби, пов'язані з
використанням суб'єктами племінної справи у тваринництві або їх
філіями, структурними підрозділами племінних (генетичних)
ресурсів.
10. Одержувачами бюджетних коштів не можуть бути визначені
суб'єкти племінної справи у тваринництві, які:
визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про
банкрутство, перебувають у процесі реорганізації чи ліквідації або
мають прострочену більш як півроку заборгованість за податковими
зобов'язаннями, платежами до Пенсійного фонду України та
заборгованість з виплати заробітної плати;
подали до регіональної чи конкурсної комісії документи, що
містять недостовірну інформацію.
11. Конкурсна комісія має право перевірити достовірність
поданої інформації за даними статистичної звітності, Державного
племінного реєстру та у разі потреби - з виїздом на місце.
12. Розподіл бюджетних коштів між їх одержувачами та
визначення обсягів їх фінансування здійснюється з урахуванням
розмірів доплати з державного бюджету, наведених у додатку 2 до
цього Порядку, які не можуть бути більшими, ніж визначені у
зазначеному додатку.
13. Бюджетні кошти розподіляються у такій пропорції (у
відсотках):
роботи загальнодержавного значення - 10-30;
молочне і м'ясне скотарство - 30-45;
свинарство - 10-20;
птахівництво - 10-20;
конярство - 3-10;
вівчарство - 4-10;
звірівництво - 1-2;
бджільництво, шовківництво - 1-2.
14. Розподіл виділених бюджетних коштів між їх одержувачами
здійснюється пропорційно наявному поголів'ю племінних тварин
відповідної племінної цінності, обсягів реалізованих або придбаних
племінних (генетичних) ресурсів, наданих послуг або виконаних
робіт.
15. Виділення бюджетних коштів їх одержувачам здійснюється за
умови, якщо їм не виділено кошти з державного бюджету за іншими
програмами на відповідний напрям фінансування.
16. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з
урахуванням положень бюджетного законодавства.
17. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого в установленому законодавством
порядку.
18. Для отримання бюджетних коштів (крім робіт, що
виконуються за окремими кошторисами) одержувачі бюджетних коштів
подають відомості про обсяги виконаних робіт, що затверджені
Міністром аграрної політики та продовольства Автономної Республіки
Крим, начальниками головних управлінь агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій та Управління агропромислового
розвитку Севастопольської міської державної адміністрації.
Зразки відомостей про обсяги виконаних робіт затверджуються
Мінагрополітики.
19. З урахуванням напрямів фінансування до відомостей про
обсяги виконаних робіт додаються:
1) у разі реалізації або придбання для подальшого відтворення
племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження, придбання
(реалізації) племінних (генетичних) ресурсів на аукціонах:
копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів на
племінні (генетичні) ресурси, ветеринарних свідоцтв, паспортів
тварин, завірені в установленому порядку;
копії документів на реалізацію (придбання) племінних
(генетичних) ресурсів (рахунки, рахунки-фактури, накладні,
товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, договори про
виконання робіт тощо), завірені в установленому порядку;
копія звіту про стан тваринництва (форма N 24-сг)
( ve234202-10 ) щодо наявності тварин на 1 січня і перше число
місяця, що настає за звітним періодом поточного року, засвідчена
підписом керівника та скріплена печаткою одержувача бюджетних
коштів.
У разі необхідності подання документів, зазначених в абзацах
другому і третьому цього підпункту, кількість яких становить більш
як 20 одиниць, такі документи подаються у вигляді реєстрів (крім
спермопродукції), засвідчених підписом керівника одержувача
бюджетних коштів і скріплених печаткою;
2) у разі проведення штучного осіменіння (парування) корів і
телиць, свиноматок і свинок, вівцематок, кіз і ярок:
копія свідоцтва або сертифіката на спермопродукцію
(плідника), завірена в установленому порядку;
відомість проведення штучного осіменіння (парування)
маточного поголів'я, яка складається на підставі даних журналів
штучного осіменіння (парування) маточного поголів'я (форми N 3-врх
( z0517-02 ), 4-св ( z1028-02 ) і 3-вкз ( z0680-03 ), визначені
відповідними інструкціями з ведення племінного обліку та
затверджені наказами Мінагрополітики) і засвідчується підписами
посадових осіб виконавчих комітетів сільських, селищних, міських
рад;
3) у разі збереження (утримання) генофонду існуючих,
локальних і зникаючих порід у племінних стадах - копія звіту про
стан тваринництва (форма N 24-сг) ( ve234202-10 ) щодо наявності
тварин на 1 січня і перше число місяця, що настає за звітним
періодом поточного року, засвідчена підписом керівника і скріплена
печаткою одержувача бюджетних коштів, та результати оцінки тварин
за власною продуктивністю та (або) якістю потомства;
4) у разі проведення імуногенетичної, цитогенетичної або
ДНК-експертизи походження та аномалій тварин, оцінки якості
молока - копія акта про результати проведення імуногенетичної,
цитогенетичної або ДНК-експертизи походження та аномалій тварин,
оцінки якості молока, виданого підприємством (лабораторією)
генетичного контролю, підприємством (лабораторією) з оцінки якості
тваринницької продукції, завірена в установленому порядку;
5) у разі проведення трансплантації ембріонів:
копії свідоцтв або сертифікатів на ембріони, завірені в
установленому порядку;
довідка про плідну пересадку ембріонів, видана підприємством
(лабораторією) з трансплантації ембріонів.
20. Для отримання бюджетних коштів у разі виконання робіт
загальнодержавного значення одержувачі бюджетних коштів подають:
відомості про витрати на виконання робіт, засвідчені підписом
керівника та скріплені печаткою одержувача бюджетних коштів;
акт про фактичний обсяг виконаних робіт;
кошторис, затверджений Мінагрополітики.
21. Бюджетні кошти спрямовуються їх одержувачам на оплату
отриманих товарів, робіт та послуг. Відшкодування одержувачам
бюджетних коштів фактичних витрат, пов'язаних з виконанням робіт
за напрямами проведення видатків, здійснюється розпорядником
бюджетних коштів на підставі підтвердних документів шляхом
перерахування суми понесених витрат із власного реєстраційного
рахунка на поточний рахунок одержувача, відкритий в установі
банку.
22. Бухгалтерський облік одержаних бюджетних коштів
здійснюється в установленому законодавством порядку.
23. Одержувачі бюджетних коштів подають до Мінагрополітики
щомісяця та щокварталу до 15 числа наступного періоду в розрізі
одержувачів бюджетних коштів відповідно інформацію та звіт про їх
використання.
Форма звіту затверджується Мінагрополітики.
24. Мінагрополітики щокварталу до 25 числа місяця, що настає
за звітним періодом, та в місячний строк після закінчення
бюджетного року подає до Мінфіну звітність про використання та
спрямування бюджетних коштів з поданням результатів аналізу
ефективності їх використання.
25. Складення та подання звітності про використання бюджетних
коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюються
в установленому законодавством порядку.

Додаток 1
до Порядку
ЗАЯВКА
на участь у конкурсіз визначення одержувачів
бюджетних коштів за програмою "Селекція у тваринництві
та птахівництві на підприємствах агропромислового
комплексу" на __________ рік

Прошу допустити до участі в конкурсі з визначення одержувачів
бюджетних коштів за програмою "Селекція у тваринництві та
птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу".
Відомості про юридичну особу
Найменування:
повне ______________________________________________________;
скорочене __________________________________________________;
Місцезнаходження ____________________________________________
Місце провадження діяльності ________________________________
Номери: телефону _______ телефаксу _________ E-mail _________
Класифікаційні ознаки:
види економічної діяльності ________________________________;
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ________________________
Банківські реквізити ________________________________________
Державна реєстрація _________________________________________
повне найменування органу державної реєстрації ______________
реєстраційний номер та дата реєстрації ______________________
Орган управління майном _____________________________________
Керівник ____________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
Головний бухгалтер __________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________ __________ _______________________________
(найменування посади) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.

Додаток 2
до Порядку
РОЗМІРИ
доплати з державного бюджету на виконання програми
"Селекція у тваринництві та птахівництві на підприємствах
агропромислового комплексу"

------------------------------------------------------------------ | Найменування видів робіт та |Розмір доплати (відшкодування) | | напрямів | з державного бюджету, гривень | | діяльності з племінної справи | | |----------------------------------------------------------------| | Здійснення доплати або відшкодування понесених витрат | |----------------------------------------------------------------| |1. Придбання державними | | |підприємствами племінних тварин | | |та інкубаційних яєць для | | |проведення породовипробування, | | |оцінки за власною | | |продуктивністю та (або) якістю | | |потомства: | | |--------------------------------+-------------------------------| |бугайці молочних, молочно- | 3000 | |м'ясних та м'ясних порід - | | |за 1 голову | | |--------------------------------+-------------------------------| |молодняк свиней до 3-місячного | 400 | |віку - за 1 голову | | |--------------------------------+-------------------------------| |телиці - за 1 голову | 5000 | |--------------------------------+-------------------------------| |нетелі молочних та молочно- | 8000 | |м'ясних порід - за 1 голову | | |--------------------------------+-------------------------------| |інкубаційні яйця яєчних курей - | 0,8 | |за 1 яйце | | |--------------------------------+-------------------------------| |2. Генетична експертиза | | |походження та аномалій тварин, | | |оцінка якості молока - за одне | | |дослідження (пробу): | | |--------------------------------+-------------------------------| |імуногенетична експертиза | 80 | |--------------------------------+-------------------------------| |цитогенетична експертиза | 150 | |--------------------------------+-------------------------------| |ДНК-експертиза | 400 | |--------------------------------+-------------------------------| |оцінка якості молока | 3,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |3. Придбання підприємствами за | | |імпортом племінних (генетичних) | | |ресурсів особливо високої | | |племінної цінності (за спільним | | |погодженням з Мінагрополітики та| | |Національною академією аграрних | | |наук): | | |--------------------------------+-------------------------------| |1) молочне скотарство: | | |--------------------------------+-------------------------------| |бугаї-плідники, оцінені за | 100000 | |якістю потомства як | | |поліпшувачі, - за 1 голову за | | |умови відповідності вимогам для | | |внесення до Каталогу бугаїв для | | |відтворення маточного поголів'я | | |--------------------------------+-------------------------------| |бугайці, оцінені за | 20000 | |походженням, - за 1 голову за | | |умови відповідності вимогам для | | |внесення до Каталогу бугаїв для | | |відтворення маточного поголів'я | | |--------------------------------+-------------------------------| |корови - за 1 голову | 5000 | |--------------------------------+-------------------------------| |нетелі - за 1 голову | 6250 | |--------------------------------+-------------------------------| |спермопродукція - за 1 | 125 | |спермодозу | | |--------------------------------+-------------------------------| |ембріони - за 1 штуку | 2000 | |--------------------------------+-------------------------------| |2) м'ясне скотарство: | | |--------------------------------+-------------------------------| |бугаї-плідники, оцінені за | 30000 | |якістю потомства як | | |поліпшувачі, - за 1 голову за | | |умови відповідності вимогам для | | |внесення до Каталогу бугаїв для | | |відтворення маточного поголів'я | | |--------------------------------+-------------------------------| |бугайці, оцінені за | 17500 | |походженням, - за 1 голову | | |--------------------------------+-------------------------------| |спермопродукція - за 1 | 125 | |спермодозу | | |--------------------------------+-------------------------------| |ембріони - за 1 штуку | 2000 | |--------------------------------+-------------------------------| |3) свинарство - за 1 голову: | | |--------------------------------+-------------------------------| |кнурці | 4850 | |--------------------------------+-------------------------------| |свинки | 1350 | |--------------------------------+-------------------------------| |4) вівчарство - за 1 голову: | | |--------------------------------+-------------------------------| |барани | 2850 | |--------------------------------+-------------------------------| |ярки | 700 | |--------------------------------+-------------------------------| |5) козівництво - за 1 голову: | | |--------------------------------+-------------------------------| |цапи, козлики | 600 | |--------------------------------+-------------------------------| |кози, кізки | 900 | |--------------------------------+-------------------------------| |6) конярство: | | |--------------------------------+-------------------------------| |жеребці - за 1 голову | 1500000 | |--------------------------------+-------------------------------| |кобили - за 1 голову | 500000 | |--------------------------------+-------------------------------| |спермопродукція - за 1 | 1350 | |спермодозу | | |--------------------------------+-------------------------------| |7) звірівництво - за 1 голову: | | |--------------------------------+-------------------------------| |норки: самці | 250 | |--------------------------------+-------------------------------| | самки | 200 | |--------------------------------+-------------------------------| |кролі: самці | 150 | |--------------------------------+-------------------------------| | самки | 125 | |--------------------------------+-------------------------------| |лисиці: самці | 350 | |--------------------------------+-------------------------------| | самки | 250 | |--------------------------------+-------------------------------| |песці: самці | 400 | |--------------------------------+-------------------------------| | самки | 300 | |--------------------------------+-------------------------------| |нутрії: самці | 350 | |--------------------------------+-------------------------------| | самки | 250 | |--------------------------------+-------------------------------| |8) птахівництво | | |--------------------------------+-------------------------------| |(придбання добового молодняку | | |вихідних ліній, прабатьківських | | |та батьківських стад курей | | |яєчних і м'ясних порід і кросів,| | |індиків, качок, гусей і | | |страусів здійснюється за умовами| | |та цінами, визначеними за | | |процедурами державних закупівель| | |відповідно до закону) | | |--------------------------------+-------------------------------| |4. Реалізація (придбання) | | |одержувачами бюджетних коштів | | |племінних (генетичних) ресурсів | | |вітчизняного походження особливо| | |високої племінної цінності з | | |метою розвитку племінної бази | | |провідних порід (типів, кросів),| | |а також придбання племінних | | |(генетичних) ресурсів локальних | | |і зникаючих порід | | |сільськогосподарських тварин, | | |зокрема на аукціонах: | | |--------------------------------+-------------------------------| |1) молочне скотарство: | | |--------------------------------+-------------------------------| |корови - за 1 голову за умови | 4000 | |досягнення продуктивності за | | |минулий рік на рівні 100 | | |відсотків і вище до стандарту | | |породи за молочним жиром, який | | |визначено Інструкцією з | | |бонітування великої рогатої | | |худоби молочних і молочно- | | |м'ясних порід ( z0095-04 ), | | |затвердженою наказом | | |Мінагрополітики, та наявності | | |копії паспорта великої рогатої | | |худоби | | |--------------------------------+-------------------------------| |телиці (нетелі) - за 1 голову за| 4000 | |умови досягнення продуктивності | | |за стадом, з якого походить | | |тварина, за минулий рік на рівні| | |110 відсотків і вище до | | |стандарту породи за молочним | | |жиром за другу лактацію, який | | |визначено Інструкцією з | | |бонітування великої рогатої | | |худоби молочних і молочно- | | |м'ясних порід ( z0095-04 ), | | |затвердженою наказом | | |Мінагрополітики, та наявності | | |копії паспорта великої рогатої | | |худоби | | |--------------------------------+-------------------------------| |бугайці - за 1 голову за умови | 4500 | |відповідності вимогам для | | |внесення до Каталогу бугаїв для | | |відтворення маточного поголів'я | | |та наявності копії паспорта | | |великої рогатої худоби | | |--------------------------------+-------------------------------| |ембріони - за 1 штуку | 250 | |--------------------------------+-------------------------------| |2) м'ясне скотарство: | | |--------------------------------+-------------------------------| |корови - за 1 голову за умови | 4000 | |наявності копії паспорта великої| | |рогатої худоби | | |--------------------------------+-------------------------------| |телиці (нетелі) - за 1 голову за| 4000 | |умови наявності копії паспорта | | |великої рогатої худоби | | |--------------------------------+-------------------------------| |бугайці - за 1 голову за умови | 4500 | |відповідності вимогам для | | |внесення до Каталогу бугаїв для | | |відтворення маточного поголів'я | | |та наявності копії паспорта | | |великої рогатої худоби | | |--------------------------------+-------------------------------| |ембріони - за 1 штуку | 250 | |--------------------------------+-------------------------------| |3) свинарство: | | |--------------------------------+-------------------------------| |свиноматки (класу "еліта") - за | 1000 | |1 голову за умови наявності | | |показників оцінки за якістю | | |потомків | | |--------------------------------+-------------------------------| |кнурці (класу "еліта") - за 1 | 1500 | |голову за умови проведення | | |оцінки за власною продуктивністю| | |--------------------------------+-------------------------------| |свинки (класу "еліта") - за 1 | 900 | |голову за умови проведення | | |оцінки за власною продуктивністю| | |--------------------------------+-------------------------------| |4) вівчарство і козівництво: | | |--------------------------------+-------------------------------| |вівцематки або кози - за 1 | 600 | |голову за умови наявності | | |показників оцінки за власною | | |продуктивністю | | |--------------------------------+-------------------------------| |барани-плідники або цапи - за 1 | 1500 | |голову за умови наявності | | |показників оцінки за якістю | | |потомків | | |--------------------------------+-------------------------------| |ярки (кізки) - за 1 голову | 600 | |--------------------------------+-------------------------------| |5) конярство: | | |--------------------------------+-------------------------------| |жеребці-плідники - за 1 голову | 15000 | |за умови внесення до Каталогу | | |жеребців для відтворення | | |маточного поголів'я | | |--------------------------------+-------------------------------| |кобили (класу "еліта") - за 1 | 7500 | |голову | | |--------------------------------+-------------------------------| |жеребчики - за 1 голову | 6000 | |--------------------------------+-------------------------------| |кобилки - за 1 голову | 3750 | |--------------------------------+-------------------------------| |6) птахівництво: | | |--------------------------------+-------------------------------| |племінні інкубаційні яйця - за 1| | |яйце: | | |--------------------------------+-------------------------------| |птиці вихідних ліній: | | |--------------------------------+-------------------------------| |кури яєчні та комбіновані | 0,4 | |--------------------------------+-------------------------------| |кури м'ясні | 0,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |качки | 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |гуси | 2,2 | |--------------------------------+-------------------------------| |індики | 2,7 | |--------------------------------+-------------------------------| |птиці прабатьківських стад: | | |--------------------------------+-------------------------------| |кури яєчні та комбіновані | 0,25 | |--------------------------------+-------------------------------| |кури м'ясні | 0,4 | |--------------------------------+-------------------------------| |качки | 0,8 | |--------------------------------+-------------------------------| |гуси | 1,7 | |--------------------------------+-------------------------------| |індики | 2 | |--------------------------------+-------------------------------| |перепілки | 0,2 | |--------------------------------+-------------------------------| |птиці батьківських стад: | | |--------------------------------+-------------------------------| |кури яєчні та комбіновані | 0,2 | |--------------------------------+-------------------------------| |кури м'ясні | 0,25 | |--------------------------------+-------------------------------| |качки | 0,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |гуси | 1,35 | |--------------------------------+-------------------------------| |індики | 1,2 | |--------------------------------+-------------------------------| |перепілки | 0,1 | |--------------------------------+-------------------------------| |африканські страуси | 150 | |--------------------------------+-------------------------------| |австралійські страуси | 50 | |--------------------------------+-------------------------------| |племінний молодняк добовий - за | | |1 голову: | | |--------------------------------+-------------------------------| |кури яєчні і комбіновані | 1,25 | |--------------------------------+-------------------------------| |кури м'ясні | 1,3 | |--------------------------------+-------------------------------| |індики | 3,1 | |--------------------------------+-------------------------------| |качки | 1,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |гуси | 2,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |перепілки | 0,4 | |--------------------------------+-------------------------------| |африканські страуси | 280 | |--------------------------------+-------------------------------| |австралійські страуси | 100 | |--------------------------------+-------------------------------| |племінний молодняк кондиційний | | |ремонтний - | | |за 1 голову: | | |--------------------------------+-------------------------------| |кури яєчні та комбіновані | 7,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |кури м'ясні | 8,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |індики | 18,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |качки | 12,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |гуси | 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |перепілки | 1,75 | |--------------------------------+-------------------------------| |африканські страуси | 400 | |--------------------------------+-------------------------------| |австралійські страуси | 130 | |--------------------------------+-------------------------------| |7) звірівництво - за 1 голову: | | |--------------------------------+-------------------------------| |норки: самці | 200 | |--------------------------------+-------------------------------| | самки | 100 | |--------------------------------+-------------------------------| |лисиці: самці | 200 | |--------------------------------+-------------------------------| | самки | 150 | |--------------------------------+-------------------------------| |песці: самці | 200 | |--------------------------------+-------------------------------| | самки | 150 | |--------------------------------+-------------------------------| |кролі: самці | 60 | |--------------------------------+-------------------------------| | самки | 40 | |--------------------------------+-------------------------------| |нутрії: самці | 100 | |--------------------------------+-------------------------------| | самки | 75 | |--------------------------------+-------------------------------| |8) бджільництво: | | |--------------------------------+-------------------------------| |бджолині матки (плідні) - за 1 | 22,5 | |матку | | |--------------------------------+-------------------------------| |бджолині матки (неплідні) - за 1| 7,5 | |матку | | |--------------------------------+-------------------------------| |нуклеуси - за 1 нуклеус | 50 | |--------------------------------+-------------------------------| |бджолопакети - за 1 бджолопакет | 75 | |--------------------------------+-------------------------------| |батьківські і материнські | 150 | |бджолосім'ї - | | |за 1 бджолосім'ю | | |--------------------------------+-------------------------------| |9) шовківництво: | | |--------------------------------+-------------------------------| |грени породи-донора - за 0,8 | 1500 | |кілограма | | |--------------------------------+-------------------------------| |грени тутового шовкопряда - за 1| 1150 | |кілограм | | |--------------------------------+-------------------------------| |кокони тутового шовкопряда - за | 40 | |1 кілограм | | |--------------------------------+-------------------------------| |5. Згідно з кошторисами, | | |затвердженими Мінагрополітики: | | |--------------------------------+-------------------------------| |розроблення та виконання програм| | |селекції за породами; | | |--------------------------------+-------------------------------| |розроблення та видання | | |нормативно-правової | | |документації, спеціальної | | |літератури з ведення племінної | | |справи у тваринництві, а також | | |форм племінного обліку і | | |звітності; | | |--------------------------------+-------------------------------| |створення і формування | | |інформаційних автоматизованих | | |баз даних про племінні | | |(генетичні) ресурси, результати | | |оцінки тварин за власною | | |продуктивністю та (або) якістю | | |потомства, ведення та видання | | |державних книг племінних тварин | | |і Державного племінного реєстру,| | |розробка програмного | | |забезпечення та придбання | | |необхідної комп'ютерної техніки;| | |--------------------------------+-------------------------------| |збереження та утримання | | |генофонду в спермобанках, | | |ембріобанках і генофондному | | |банку шовкопрядів існуючих, | | |локальних та зникаючих порід; | | |--------------------------------+-------------------------------| |проведення експертної оцінки | | |племінних (генетичних) ресурсів,| | |у тому числі оцінки тварин за | | |власною продуктивністю та (або) | | |якістю потомства, ведення | | |офіційного обліку продуктивності| | |та офіційної класифікації | | |(оцінки) за типом; | | |--------------------------------+-------------------------------| |проведення державної атестації | | |(переатестації) суб'єктів | | |племінної справи у тваринництві;| | |--------------------------------+-------------------------------| |утримання племінного | | |виставкового поголів'я | | |сільськогосподарських тварин і | | |птиці в період проведення | | |загальнодержавних виставок- | | |ярмарків; | | |--------------------------------+-------------------------------| |проведення породовипробування; | | |--------------------------------+-------------------------------| |проведення Всеукраїнських | | |кінноспортивних змагань | | |----------------------------------------------------------------| | Здійснення доплати | |----------------------------------------------------------------| |6. За збереження (утримання) | | |племінних тварин у селекційних | | |центрах (у тому числі науково- | | |дослідних інститутах), на | | |підприємствах (об'єднаннях) з | | |племінної справи, племінних | | |(кінних) заводах, у | | |репродукторах, на інших | | |підприємствах, де утримується | | |племінне поголів'я існуючих, | | |локальних та зникаючих порід | | |сільськогосподарських тварин | | |іноземного та вітчизняного | | |походження, випробування коней: | | |--------------------------------+-------------------------------| |1) за утримання на племінному | 2000 | |заводі 1 голови маточного | | |поголів'я великої рогатої худоби| | |голштинської, української | | |червоно-рябої молочної, | | |української чорно-рябої | | |молочної, української бурої | | |молочної, української червоної | | |молочної, симентальської, | | |червоної степової порід - за | | |умови, якщо самиця задіяна в | | |схему перевірки плідників за | | |якістю потомства, досягнення | | |продуктивності за стадом за | | |минулий рік на рівні | | |130 відсотків і вище до | | |стандарту породи за молочним | | |жиром за другу лактацію, який | | |визначено Інструкцією з | | |бонітування великої рогатої | | |худоби молочних і молочно- | | |м'ясних порід ( z0095-04 ), | | |затвердженою наказом | | |Мінагрополітики, збільшення | | |чисельності основного стада або | | |реалізації племінних тварин за | | |минулий рік у кількості від | | |5 відсотків до наявного | | |маточного поголів'я та наявності| | |копії паспортів великої рогатої | | |худоби | | |--------------------------------+-------------------------------| |2) збереження 1 голови маточного| 2200 | |поголів'я великої рогатої худоби| | |локальних та зникаючих молочних | | |і молочно-м'ясних порід: | | |білоголової української, | | |червоної польської, | | |лебединської, швіцької, бурої | | |карпатської, англерської, | | |айрширської та сірої | | |української - за умови | | |досягнення продуктивності за | | |стадом за минулий рік на рівні і| | |вище стандарту породи за | | |молочним жиром за другу лактацію| | |(крім білоголової української та| | |сірої української), який | | |визначено Інструкцією з | | |бонітування великої рогатої | | |худоби молочних і молочно- | | |м'ясних порід ( z0095-04 ), | | |затвердженою наказом | | |Мінагрополітики, збільшення | | |чисельності основного стада або | | |реалізації племінних тварин за | | |минулий рік у кількості від 2 | | |відсотків до наявного маточного | | |поголів'я (крім білоголової | | |української та сірої | | |української) та наявності копії | | |паспортів великої рогатої худоби| | |--------------------------------+-------------------------------| |3) збереження в селекційних | 460 | |центрах, на племінних заводах, у| | |племінних репродукторах 1 голови| | |основних свиноматок і кнурів | | |миргородської, великої чорної, | | |українських степових білої і | | |рябої порід - за умови отримання| | |за попередній рік не менш як 1,8| | |опороса та 18 поросят на основну| | |свиноматку | | |--------------------------------+-------------------------------| |4) збереження (утримання) 1 | | |голови племінних кобил, за | | |наявності копії паспортів: | | |--------------------------------+-------------------------------| |у селекційних центрах та на | 2200 | |кінних заводах | | |--------------------------------+-------------------------------| |у племінних репродукторах | 1000 | |--------------------------------+-------------------------------| |5) збереження (утримання) в | 4000 | |селекційних центрах, на кінних | | |заводах, у племінних | | |репродукторах, трендепо та | | |заводських конюшнях 1 голови | | |жеребців-плідників, унесених до | | |Каталогу жеребців-плідників, | | |допущених до відтворення, | | |затвердженого Мінагрополітики, | | |за наявності копії паспортів | | |--------------------------------+-------------------------------| |6) збереження (утримання) на | 400 | |племінних заводах, у племінних | | |репродукторах вівцематок, кіз, | | |ярок (кізок) старше одного | | |року, баранів-плідників та | | |цапів-плідників | | |--------------------------------+-------------------------------| |7) випробування коней - за 1 | | |конедень: | | |--------------------------------+-------------------------------| |верхових, рисистих та ваговозних| 45, але не більше фактичних | |порід у селекційних центрах, на | витрат | |іподромах | | |--------------------------------+-------------------------------| |верхових, рисистих та ваговозних| 30, але не більше фактичних | |порід у кінних заводах | витрат | |--------------------------------+-------------------------------| |української верхової та | 30, але не більше фактичних | |гуцульської порід у селекційних | витрат | |центрах, кінних заводах та | | |трендепо | | |--------------------------------+-------------------------------| |8) утримання 1 голови племінної | | |птиці вихідних ліній: | | |--------------------------------+-------------------------------| |кури яєчні та комбіновані | 40 | |--------------------------------+-------------------------------| |кури м'ясні | 45 | |--------------------------------+-------------------------------| |качки | 50 | |--------------------------------+-------------------------------| |гуси | 50 | |--------------------------------+-------------------------------| |індики | 60 | |--------------------------------+-------------------------------| |9) утримання 1 голови племінної | | |птиці прабатьківських стад: | | |--------------------------------+-------------------------------| |кури яєчні та комбіновані | 25 | |--------------------------------+-------------------------------| |кури м'ясні | 30 | |--------------------------------+-------------------------------| |качки | 40 | |--------------------------------+-------------------------------| |гуси | 45 | |--------------------------------+-------------------------------| |індики | 55 | |--------------------------------+-------------------------------| |10) утримання (вирощування) 1 | | |голови кондиційного племінного | | |ремонтного молодняку | | |батьківського стада: | | |--------------------------------+-------------------------------| |кури яєчні і комбіновані | 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |кури м'ясні | 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |качки | 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |гуси | 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |індики | 30 | |--------------------------------+-------------------------------| |перепілки | 4,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |африканські страуси | 300 | |--------------------------------+-------------------------------| |австралійські страуси | 100 | |--------------------------------+-------------------------------| |11) утримання 1 голови племінних| 25 | |кролів | | |--------------------------------+-------------------------------| |12) утримання 1 голови норок | 60 | |--------------------------------+-------------------------------| |13) утримання 1 голови племінних| 40 | |нутрій | | |--------------------------------+-------------------------------| |14) утримання 1 голови племінних| 180 | |лисиць | | |--------------------------------+-------------------------------| |15) утримання 1 основної | 130 | |батьківської або материнської | | |бджолосім'ї | | |--------------------------------+-------------------------------| |16) утримання 1 нуклеусу бджіл | 26 | |--------------------------------+-------------------------------| |17) утримання генофонду | 200 | |шовковичного шовкопряда грени | | |однієї породи - за 0,8 кілограма| | |--------------------------------+-------------------------------| |7. За кожну дозу реалізованої | | |ідентифікованої спермопродукції | | |вітчизняного виробництва | | |плідників атестованих | | |підприємств - селекційних | | |центрів, підприємств (об'єднань)| | |з племінної справи: | | |--------------------------------+-------------------------------| |1) особливо цінних бугаїв- | 17,5 | |плідників, унесених до Каталогу | | |бугаїв молочних і молочно- | | |м'ясних порід для відтворення | | |маточного поголів'я, оцінених за| | |якістю потомства в країнах, що | | |входять до міжнародної системи | | |Інтербул, селекційний індекс | | |(СІ) яких становить СІ + 600 і | | |вище | | |--------------------------------+-------------------------------| |2) особливо цінних бугаїв- | | |плідників, унесених до Каталогу | | |бугаїв молочних і молочно- | | |м'ясних порід для відтворення | | |маточного поголів'я, оцінених за| | |якістю потомства в Україні, | | |селекційний індекс (СІ) яких | | |становить: | | |--------------------------------+-------------------------------| |голштинська порода: | | |--------------------------------+-------------------------------| |СІ - +1200 і вище | 17,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |СІ - +800-1199 | 15,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |СІ - +600-799 | 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |СІ - +500-599 | 4,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |українські чорно-ряба та | | |червоно-ряба молочні, червоні | | |породи: | | |--------------------------------+-------------------------------| |СІ - +1000 і вище | 17,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |СІ - +700-999 | 15,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |СІ - +500-699 | 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |СІ - +400-499 | 4,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |симентальська та червона | | |степова породи: | | |--------------------------------+-------------------------------| |СІ - +600 і вище | 17,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |СІ - +400-599 | 15,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |СІ - +300-399 | 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |СІ - +200-299 | 4,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |бурі та локальні породи: | | |--------------------------------+-------------------------------| |СІ - +500 і вище | 17,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |СІ - +300-499 | 15,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |СІ - +200-299 | 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |СІ - +100-199 | 4,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |3) відібраних для проведення | 7,3 | |оцінки за якістю потомства та | | |внесених до Каталогу бугаїв | | |молочних і молочно-м'ясних порід| | |для відтворення маточного | | |поголів'я ремонтних бугаїв, | | |придбаних за імпортом з країн, | | |що входять до міжнародної | | |системи Інтербул, селекційний | | |індекс за походженням (ПІ) яких | | |становить | | |ПІ + 600 і вище | | |--------------------------------+-------------------------------| |4) відібраних для проведення | 7,3 | |оцінки за якістю потомства та | | |внесених до Каталогу бугаїв | | |молочних і молочно-м'ясних порід| | |для відтворення маточного | | |поголів'я ремонтних бугаїв, | | |селекційний індекс за | | |походженням (ПІ) яких становить:| | |--------------------------------+-------------------------------| |голштинська порода ПІ + 1000 і | | |вище | | |--------------------------------+-------------------------------| |українські чорно-ряба та | | |червоно-ряба молочні, червоні | | |породи ПІ + 800 і вище | | |--------------------------------+-------------------------------| |симентальська та червона степова| | |породи ПІ + 700 і вище | | |--------------------------------+-------------------------------| |бурі та локальні породи ПІ + 600| | |і вище | | |--------------------------------+-------------------------------| |5) чистопородних бугаїв- | | |плідників спеціалізованих | | |м'ясних порід і типів, внесених | | |до Каталогу бугаїв м'ясних порід| | |та типів для відтворення | | |маточного поголів'я, оцінених: | | |--------------------------------+-------------------------------| |за якістю потомства | 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |за власною продуктивністю | 7,3 | |--------------------------------+-------------------------------| |6) чистопородних кнурів- | 16,3 | |плідників, оцінених за якістю | | |потомства чи за власною | | |продуктивністю | | |--------------------------------+-------------------------------| |7) чистопородних баранів, | 5 | |оцінених за якістю потомства чи | | |за власною продуктивністю і | | |цапів-плідників | | |--------------------------------+-------------------------------| |8. Проведення штучного | | |осіменіння корів і телиць, | | |свиноматок, вівцематок, кіз та | | |ярок та проведення | | |трансплантації ембріонів: | | |--------------------------------+-------------------------------| |штучне осіменіння маточного | 30 | |поголів'я худоби за умови | | |використання ідентифікованої | | |сперми, оцінених за якістю | | |потомків бугаїв-плідників, | | |унесених до Каталогу бугаїв | | |молочних і молочно-м'ясних порід| | |для відтворення маточного | | |поголів'я - за 1 тільність | | |--------------------------------+-------------------------------| |штучне осіменіння маточного | 25 | |поголів'я худоби за умови | | |використання ідентифікованої | | |сперми чистопородних бугаїв- | | |плідників спеціалізованих | | |м'ясних порід та типів, унесених| | |до Каталогу бугаїв м'ясних порід| | |та типів для відтворення | | |маточного поголів'я - за 1 | | |тільність | | |--------------------------------+-------------------------------| |штучне осіменіння свиноматок | 50 | |спермою чистопородних кнурів- | | |плідників, оцінених за якістю | | |потомства чи за власною | | |продуктивністю - за 1 поросність| | |--------------------------------+-------------------------------| |штучне осіменіння маточного | 15 | |поголів'я овець спермою | | |чистопородних баранів, оцінених | | |за якістю потомства чи за | | |власною продуктивністю, або | | |кіз - спермою цапів-плідників - | | |за 1 кітність | | |--------------------------------+-------------------------------| |проведення робіт з | 580 | |трансплантації ембріонів великої| | |рогатої худоби - за 1 плідну | | |пересадку ембріонів | | ------------------------------------------------------------------вгору