Документ 5083-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.03.2018, підстава - 2269-VIII

2) в абзаці другому пункту 9 підрозділу 3 слова "центральним митним органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

3) у підрозділі 4:

пункт 2 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу, сплачують у січні - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев’ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця";

в абзаці шостому пункту 3 слова та цифри "за 2010 податковий рік" замінити словами та цифрами "станом на 1 січня 2011 року";

в абзаці десятому слова "не підлягає" замінити словом "підлягає" та доповнити словами "до повного погашення такого від’ємного значення".

92. У тексті Кодексу:

слова "центральний орган державної податкової служби", "центральний орган державної податкової служби України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку;

слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку;

слова "орган Державного казначейства України", "орган Державного казначейства" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку та числі;

слова "орган державної митної служби" в усіх відмінках замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку;

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи" у відповідному відмінку;

слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку;

слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" у всіх відмінках і числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку і числі.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

абзацу двадцять шостого пункту 89 розділу I цього Закону (щодо абзацу першого пункту 343.2 статті 343 Податкового кодексу України про встановлення співвідношення спеціальних звань посадових осіб органів державної податкової служби з рангами державних службовців), який набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про державну службу";

пункту 16 (щодо змін до пункту 57.1 статті 57), підпункту 2 пункту 46 (щодо змін до підпункту 164.2.18 пункту 164.2 статті 164), підпункту 3 пункту 47 (щодо змін до підпункту 165.1.25 пункту 165.1 статті 165), підпункту 1 (щодо змін до підпунктів 263.6.1 і 263.6.2 пункту 263.6 статті 263), підпункту 2 (щодо змін до підпункту 263.9.1 пункту 263.9 статті 263), підпункту 3 (щодо змін до пункту 263.10 статті 263), підпункту 4 (щодо змін до пункту 263.11 статті 263), підпункту 5 (щодо змін до пункту 263.12 статті 263) пункту 68 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року;

абзацу сорокового (щодо пункту 346.5 статті 346), абзаців п’ятдесят першого і п’ятдесят другого (щодо абзаців другого і третього пункту 348.2 статті 348), абзаців шістдесят п’ятого - шістдесят сьомого (щодо підпунктів 350.1.1-350.1.3 пункту 350.1 статті 350) пункту 89 розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України;

підпункту 1 пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572):

у частині другій статті 29:

у пункті 4 слова "в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони" замінити словами "для видобування нафти, природного газу та газового конденсату";

пункт 18 виключити;

у пункті 4 частини першої статті 64 слова "в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони" замінити словами "для видобування нафти, природного газу та газового конденсату";

у пункті 4 частини першої статті 66 слова "в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони" замінити словами "для видобування нафти, природного газу та газового конденсату";

у частині четвертій статті 108 цифри "18" виключити;

2) у статті 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315, ст. 316; 2001 р., № 7, ст. 34; 2011 р., № 23, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 24 травня 2012 року № 4834-VI):

в абзацi десятому слова "які відповідають вимогам нормативних актів України, сертифіковані у державній системі сертифікації на відповідність вимогам діючих державних технічних регламентів та стандартів і дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом" замінити словами "які мають підтвердження відповідності вимогам діючих державних технічних регламентів та стандартів згідно iз Законом України "Про підтвердження відповідності", а також відповідають вимогам нормативних актів України, i такi реєстратори розрахункових операцій дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом";

абзац двадцять п’ятий викласти в такій редакції:

"контрольна стрічка - копії розрахункових документів послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формi";

{Підпункт 3 пункту 2 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018}

{Підпункт 4 пункту 2 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 1700-VII від 14.10.2014}

5) пункт 65 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" від 13 квітня 2012 року виключити;

6) пункт 32 розділу I Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24 травня 2012 року виключити.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 6, ст. 37 із наступними змінами), крім частини четвертої статті 17, абзаців другого і третього частини другої статті 19, пунктів 1 і 2 частини першої статті 21 цього Закону, які втрачають чинність з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України.

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
№ 5083-VI
вгору