Документ 499/97-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України "Про патентування
деяких видів підприємницької діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 40, ст.268 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 4 Закону України "Про патентування деяких
видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 20 , ст. 82) такі зміни:
у частині першій слова "за винятком операцій з торгівлі
готівковими валютними цінностями, що здійснюються банківськими
установами у власних операційних залах" виключити;
частину третю після абзацу першого доповнити новим абзацом
другим такого змісту: "обмінні пункти уповноважених банків". У зв'язку з цим абзаци другий, третій, четвертий та п'ятий
вважати відповідно абзацами третім, четвертим, п'ятим та шостим;
частину четверту після слова "становить" доповнити словом
"фіксовану".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
3. Національному банку України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом у тижневий
термін з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 липня 1997 року
N 499/97-ВРвгору