Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 14.04.2004494
Документ 494-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2018, підстава - 248-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 2004 р. N 494
Київ
Про затвердження Порядку виплати надбавки
за стаж наукової роботи
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 248 ( 248-2017-п ) від 12.04.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок виплати надбавки за стаж наукової
роботи (додається).
2. Дія цієї постанови поширюється на наукових працівників
державних наукових установ та організацій, вищих навчальних
закладів (університетів, академій, інститутів), державних
підприємств, які пройшли атестацію згідно із Законом України "Про
наукову і науково-технічну діяльність" ( 848-19 ), державних
наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів
колишніх УРСР, СРСР, інших республік СРСР. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248
( 248-2017-п ) від 12.04.2017 }
3. Установити, що:
науковим працівникам, які мають право на виплату надбавок за
стаж наукової роботи і за стаж науково-педагогічної роботи,
виплачується одна надбавка згідно з цією постановою;
витрати, пов'язані з виплатою надбавки за стаж наукової
роботи, провадяться у межах коштів, передбачених державним
науковим установам, організаціям та державним вищим навчальним
закладам (університетам, академіям, інститутам) на оплату праці.
{ Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 248 ( 248-2017-п ) від 12.04.2017 }
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 609 ( 609-2003-п )
"Про виплату надбавки за стаж наукової роботи" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 18-19, ст. 827).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 494
ПОРЯДОК
виплати надбавки за стаж наукової роботи

1. Надбавка за стаж наукової роботи виплачується:
науковим працівникам державних наукових установ, організацій
та вищих навчальних закладів (університетів, академій,
інститутів), які працюють на посадах, зазначених у переліку посад
наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій,
підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає
право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі
виходу на пенсію відповідно до Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність", затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257 ( 257-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 590), - із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня
2017 р. N 248; { Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ
N 248 ( 248-2017-п ) від 12.04.2017 }
особам, які працюють за професіями, визначеними у розділі 2
(Професіонали) Національного класифікатора України ДК 003:2010
"Класифікатор професій" ( va327609-10 ), в наукових підрозділах
державних наукових установ та організацій, вищих навчальних
закладів (університетів, академій, інститутів) та державних
підприємств, які пройшли державну атестацію згідно із Законом
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 848-19 ), за
умови, що вони займаються та/або є організаторами наукової і
науково-технічної діяльності. { Абзац третій пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 248 ( 248-2017-п ) від
12.04.2017 }
2. До стажу наукової роботи, що дає право на встановлення
надбавки за стаж наукової роботи, зараховується:
час роботи, зазначений у статті 22-3 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 );
час роботи осіб за професіями, визначеними у розділі 2
(Професіонали) Національного класифікатора України ДК 003:2010
"Класифікатор професій" ( va327609-10 ), в наукових підрозділах
державних наукових установ та організацій, вищих навчальних
закладів (університетів, академій, інститутів) та державних
підприємств, які пройшли державну атестацію згідно із Законом
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 848-19 ),
за умови, що вони займаються та/або є організаторами наукової і
науково-технічної діяльності; { Абзац третій пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 248 ( 248-2017-п ) від
12.04.2017 }
стаж державної служби.
3. Надбавка за стаж наукової роботи виплачується щомісяця
науковим працівникам залежно від стажу наукової роботи у таких
розмірах:
------------------------------------------------------------------ Стаж наукової роботи |Розмір щомісячної надбавки, |відсотків посадового окладу ------------------------------------------------------------------ понад 3 роки 10
понад 10 років 20
понад 20 років 30
4. Документами для визначення стажу наукової роботи є трудова
книжка та інші документи, які відповідно до законодавства
підтверджують стаж наукової роботи.
5. Надбавка за стаж наукової роботи нараховується щомісяця
виходячи з посадового окладу наукового працівника за основним
місцем роботи. За місцем роботи за сумісництвом надбавка за стаж
наукової роботи не виплачується.
У разі коли науковий працівник тимчасово заміщує відсутнього
працівника, надбавка за стаж наукової роботи нараховується до
посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).
6. Науковим працівникам, у яких протягом календарного місяця
виникло право на виплату або підвищення розміру надбавки за стаж
наукової роботи, надбавка встановлюється з початку наступного
місяця.вгору