Документ 482/97-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.04.2001, підстава - 2318-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про списання заборгованості відкритого акціонерного
товариства "АвтоЗАЗ"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 40, ст.264 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2318-III ( 2318-14 ) від 22.03.2001, ВВР, 2001, N 20, ст.95 )

Цей Закон має на меті створення умов для залучення іноземних
інвестицій до вітчизняного автомобілебудування.
Стаття 1. Заборгованість відкритого акціонерного товариства
"АвтоЗАЗ" по несплачених податках і зборах (обов'язкових платежах)
до бюджетів та до державних цільових фондів, а також по пені,
штрафних і фінансових санкціях, нарахованих відповідно до
законодавства України на цю заборгованість, списується за станом
на 1 липня 1997 року у таких розмірах: податку на додану вартість на суму 6050 тис. грн.; акцизному збору на суму 462 тис. грн.; податку на прибуток підприємств на суму 4156 тис. грн.; збору за спеціальне використання природних ресурсів на суму
67 тис. грн.; платі (податку) за землю на суму 2142 тис. грн.; податку з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів на суму 96 тис. грн.; відрахуваннях і зборах на будівництво, реконструкцію, ремонт
та утримання автомобільних доріг загального користування на суму
60 тис. грн.; збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення на суму 3802 тис. грн.; збору до Пенсійного фонду України на суму 13 175 тис. грн.; збору до Державного інноваційного фонду України на суму
2197тис. грн.; миту і митних зборах на суму 11 802 тис. грн.
Стаття 2. Заборгованість відкритого акціонерного товариства
"АвтоЗАЗ" по кредиторській заборгованості за станом на 1 липня
1997 року списується як безнадійна до сплати: ( Абзац перший
статті 2 в редакції Закону N 2318-III ( 2318-14 ) від 22.03.2001 ) перед Державним інноваційним фондом України по кредиту,
отриманому на технічне оснащення виробництва, відсотках за
користування цим кредитом та пені, нарахованій на цю
заборгованість, на суму 1040 тис. грн.; за кредитом, отриманим під гарантію Кабінету Міністрів
України через Укрексімбанк за кредитною лінією Німеччини,
відсотках за користування цим кредитом та пені, нарахованій на цю
заборгованість. ( Абзац третій статті 2 в редакції Закону
N 2318-III ( 2318-14 ) від 22.03.2001 )
Стаття 3. Дія Закону України "Про списання та
реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за
станом на 31 березня 1997 року" ( 314/97-ВР ), прийнятого 5 червня
1997 року, не поширюється на правовідносини стосовно списання
заборгованості відкритого акціонерного товариства "АвтоЗАЗ".
Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 липня 1997 року
N 482/97-ВРвгору