Документ 468-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.02.2012, підстава - 1408-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 травня 2009 р. N 468
Київ
Про затвердження Порядку
етикетування харчових продуктів,
які містять генетично модифіковані організми
або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 661 ( 661-2009-п ) від 01.07.2009
N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }

Відповідно до статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів
України" ( 279-17 ), статті 15 Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ) та статті 7 Закону України "Про державну
систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та
використанні генетично модифікованих організмів" ( 1103-16 )
і статті 38 Закону України "Про безпечність та якість харчових
продуктів" ( 771/97-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 661 ( 661-2009-п ) від 01.07.2009 }
1. Затвердити Порядок етикетування харчових продуктів, які
містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх
використанням та вводяться в обіг, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2009 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2009 р. N 468
ПОРЯДОК
етикетування харчових продуктів,
які містять генетично модифіковані організми
або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг

1. Цей Порядок визначає вимоги щодо етикетування харчових
продуктів, які містять генетично модифіковані організми або
вироблені з їх використанням та вводяться в обіг в Україні.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
харчовий продукт, який містить генетично модифіковані
організми, - це такий харчовий продукт, який повністю або окремі
його складники містять генетично модифіковані організми, вміст
яких становить понад 0,9 відсотка; { Абзац другий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 ( 661-2009-п ) від
01.07.2009 }
харчовий продукт, вироблений з використанням генетично
модифікованих організмів, - це такий харчовий продукт, який не
містить генетично модифікованих організмів, але повністю або
частково вироблений з використанням сільськогосподарської
продукції, вміст генетично модифікованих організмів в якій
становив понад 0,9 відсотка. { Абзац третій пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 661 ( 661-2009-п ) від
01.07.2009 }
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах
України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про безпечність
та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ), "Про державну систему
біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та
використанні генетично модифікованих організмів" ( 1103-16 ).
3. Етикетування харчових продуктів, які містять генетично
модифіковані організми обсягом понад 0,9 відсотка або вироблені із
сільськогосподарської продукції, вміст генетично модифікованих
організмів у якій становить понад 0,9 відсотка, повинне
проводитися їх виробником (постачальником) із зазначенням
відповідної інформації.
У переліку складників харчового продукту після найменування
кожного з тих, що містять генетично модифіковані організми чи
вироблені з їх використанням, у дужках виконується напис
"(генетично модифікований)", "(містить генетично модифікований
організм)" або "(вироблений з генетично модифікованого організму)"
із зазначенням найменування організму або до кожного такого
складника робиться відповідна виноска. Напис виконується таким
самим шрифтом, що і перелік складників.
Для харчових продуктів, що містять один складник, напис
"(генетично модифікований)", "(містить генетично модифікований
організм)" або "(вироблений з генетично модифікованого організму)"
із зазначенням найменування організму виконується на етикетці
шрифтом розміру не менш як 2 міліметри. { Пункт 3 Порядку в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2009-п ) від
01.07.2009 }
4. Етикетування харчових продуктів, які містять генетично
модифіковані організми або вироблені з їх використанням і
реалізуються без упаковки або з упаковкою, найбільша площа
поверхні якої становить менш як 10 кв. сантиметрів, здійснюється
продавцем шляхом проставлення відповідної позначки згідно з
пунктом 3 цього Порядку на ярликах поряд з назвою харчового
продукту або на пакувальному матеріалі шрифтом розміру не менш як
2 міліметри. { Пункт 4 Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 661 ( 661-2009-п ) від 01.07.2009 }
5. Етикетування харчових продуктів, які не містять генетично
модифіковані організми або вміст яких становить менш як 0,1
відсотка, може бути здійснено добровільно з виконанням напису "Без
ГМО". { Пункт 5 Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 661 ( 661-2009-п ) від 01.07.2009, N 1408 ( 1408-2011-п ) від
26.12.2011 }
6. Харчові продукти, які містять генетично модифіковані
організми обсягом понад 0,9 відсотка або вироблені із
сільськогосподарської продукції, вміст генетично модифікованих
організмів у якій становить понад 0,9 відсотка, на яких не
виконано відповідний напис згідно з цим Порядком, підлягають
вилученню з обігу. { Пункт 6 Порядку в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2009-п ) від
01.07.2009 }вгору