Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Методика, Перелік від 17.09.2014465
Документ 465-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.07.2018, підстава - 511-2018-п

__________

* Злочини, передбачені статтями 112 і 115, частиною третьою статті 258, статтями 348, 379, 400 і 443 Кримінального кодексу України.

{Таблиця 9 підпункту 5.4 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 511 від 20.06.2018}

6. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги, передбаченої пунктом 2 частини другої статті 13 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” (крім випадків надання такої допомоги особам, визначеним пунктами 3 і 4 частини першої статті 14 Закону, а також у разі здійснення представництва інтересів осіб в державних органах (крім судів), органах місцевого самоврядування, перед іншими особами) (Рпред), на окремій стадії процесу (провадження) обчислюється за такою формулою:

Рпред = (6 + 8 х Кпд + 6 х Ксуд 1/п.дій + 10 х Ксуд 2 + 26 х Ксуд 3) х Кос. кат х О год х К звіт ,

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1049 від 20.12.2017, № 511 від 20.06.2018}

де 6 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на побачення з клієнтом, проведення попереднього аналізу справи, у тому числі ознайомлення з матеріалами справи, опитування осіб, збір інформації та документів на відповідній стадії процесу (провадження). Застосовується також у разі, коли адвокатом проведено попередній аналіз справи, але судове провадження не відкривалось;

8 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на підготовку кожного процесуального документа з переліку, наведеного в абзаці четвертому цього пункту;

Кпд - кількість підготовлених та поданих позовних заяв або заяв у порядку окремого провадження (за умови відкриття провадження), зустрічних позовів або відзивів на позовну заяву (відзив), заперечень проти позову, відповідей на відзив, заперечень, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв про перегляд судового рішення Верховним Судом чи за нововиявленими або виключними обставинами (за умови відкриття провадження), відзивів на них, відповідних заперечень;

{Абзац четвертий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 511 від 20.06.2018}

{Абзац п'ятий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 511 від 20.06.2018}

{Абзац шостий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 511 від 20.06.2018}

6 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на підготовку до участі та участь у судовому засіданні (в тому числі складення та подання необхідних процесуальних та інших документів, крім документів, зазначених в абзаці четвертому цього пункту) в межах району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де розташоване робоче місце адвоката, а у разі представництва інтересів свідка, потерпілого чи заявника у кримінальному провадженні - на участь в іншій процесуальній дії;

{Абзац сьомий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1049 від 20.12.2017; в редакції Постанови КМ № 511 від 20.06.2018}

Ксуд 1/ п. дій - кількість судових засідань та/або процесуальних дій, зазначених в абзаці сьомому цього пункту;

10 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на участь у судовому засіданні за межами району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де розташоване робоче місце адвоката, але у межах відповідного регіону;

{Абзац дев'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1049 від 20.12.2017, № 511 від 20.06.2018}

Ксуд 2 - кількість судових засідань, зазначених в абзаці дев’ятому цього пункту;

26 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на участь у судовому засіданні за межами регіону, де розташоване робоче місце адвоката;

{Абзац одинадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1049 від 20.12.2017, № 511 від 20.06.2018}

Ксуд 3 - кількість судових засідань, зазначених в абзаці одинадцятому цього пункту;

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова допомога, значення якого наведено в підпункті 3.1 пункту 3 цієї Методики;

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допомоги, що наведений у пункті 2 цієї Методики;

Кзвіт - коефіцієнт подання адвокатом акта, значення якого наведені в підпункті 3.6 пункту 3 цієї Методики.

Під час обчислення розміру винагороди адвоката за надання правової допомоги за одним дорученням даний пункт не може застосовуватися одночасно із пунктами 3, 4, 5 (крім випадків, коли особа, якій надається правова допомога, має різний процесуальний статус - обвинувачений/ потерпілий), 7, 8 цієї Методики.

7. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 13 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” (крім випадків надання такої допомоги особам, визначеним пунктами 3 і 4 частини першої статті 14 Закону) (Рпр. док), обчислюється за фактом виконання відповідного доручення центру за такою формулою:

Рпр. док = (3 + 8 х Кпр. д + 3 х Кпр. д. ін) х Кос. кат х Огод х Кзвіт ,

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 511 від 20.06.2018}

3 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на побачення з клієнтом та збір інформації, необхідної для підготовки процесуальних документів;

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 511 від 20.06.2018}

8 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на підготовку кожного процесуального документа з переліку, наведеного в абзаці четвертому цього пункту;

Кпр. д - кількість підготовлених позовних заяв або заяв у порядку окремого провадження, зустрічних позовів або відзивів на позовну заяву (відзив), заперечень проти позову, відповідей на відзив, заперечень, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв про перегляд судового рішення Верховним Судом чи за нововиявленими або виключними обставинами, відзивів на них, відповідних заперечень;

{Абзац четвертий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 511 від 20.06.2018}

3 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на підготовку кожного процесуального документа, наведеного в абзаці шостому цього пункту;

{Абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 511 від 20.06.2018}

Кпр. д. інш - кількість підготовлених документів процесуального характеру, крім зазначених в абзаці четвертому цього пункту;

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова допомога, значення якого наведено в підпункті 3.1 пункту 3 цієї Методики;

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допомоги, що наведений у пункті 2 цієї Методики;

Кзвіт - коефіцієнт подання адвокатом акта, значення якого наведені в підпункті 3.6 пункту 3 цієї Методики.

Під час обчислення розміру винагороди адвоката за надання правової допомоги цей пункт не може застосовуватися одночасно із пунктами 3-6, 8 цієї Методики.

8. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги протягом одного дня відповідно до доручення, виданого на виконання постанови слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді, суду, за зверненням особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, в інших випадках, крім тих, що передбачені пунктами 3-7 цієї Методики, обчислюється за такою формулою:

Рінш = (4 х Кднів 1 + 8 х Кднів 2 + 24 х Кднів 3) х Кос. кат х Огод х Кзвіт,

де 4 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на надання правової допомоги у межах району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де розташоване робоче місце адвоката, протягом одного дня;

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 511 від 20.06.2018}

Кднів 1 - кількість днів, зазначених в абзаці другому цього пункту, коли адвокатом надавалась правова допомога;

8 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на надання правової допомоги за межами району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де розташоване робоче місце адвоката, але у межах відповідного регіону, протягом одного дня;

{Абзац четвертий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 511 від 20.06.2018}

Кднів 2 - кількість днів, зазначених в абзаці четвертому цього пункту, коли адвокатом надавалась правова допомога;

24 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на надання правової допомоги за межами регіону, де розташоване робоче місце адвоката, протягом одного дня;

{Абзац шостий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 511 від 20.06.2018}

Кднів 3 - кількість днів, зазначених в абзаці шостому цього пункту, коли адвокатом надавалась правова допомога;

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова допомога, значення якого наведено в підпункті 3.1 пункту 3 цієї Методики;

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допомоги, що наведений у пункті 2 цієї Методики;

Кзвіт - коефіцієнт подання адвокатом акта, значення якого наведені в підпункті 3.6 пункту 3 цієї Методики.

{Методика в редакції Постанови КМ № 1048 від 21.12.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 465

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 305 “Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1114).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 644 “Про внесення змін до Порядку оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 54, ст. 2171).

3. Пункт 72 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1215 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 305” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 2, ст. 39).вгору