Документ 437/99, поточна редакція — Прийняття від 27.04.1999

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення 60-річчя возз'єднання українських
земель в єдиній Українській державі

З метою відзначення 60-річчя возз'єднання українських земель
в єдиній Українській державі п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення
заходів, присвячених 60-річчю возз'єднання українських земель в
єдиній Українській державі.
2. Призначити СМОЛІЯ Валерія Андрійовича головою
Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів,
присвячених 60-річчю возз'єднання українських земель в єдиній
Українській державі (далі - Організаційний комітет).
Затвердити персональний склад Організаційного комітету
(додається).
Дозволити голові Організаційного комітету у разі потреби
вносити зміни до його персонального складу.
3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям затвердити плани заходів щодо відзначення
60-річчя возз'єднання українських земель в єдиній Українській
державі та забезпечити їх реалізацію.
4. Державному комітету інформаційної політики України,
Державному комітету телебачення і радіомовлення України
забезпечити висвітлення заходів, присвячених 60-річчю возз'єднання
українських земель в єдиній Українській державі.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 квітня 1999 року
N 437/99

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 квітня 1999 року N 437/99
СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та проведення
заходів, присвячених 60-річчю возз'єднання українських
земель в єдиній Українській державі
СМОЛІЙ - Віце-прем'єр-міністр України, голова
Валерій Андрійович Організаційного комітету
КУРАС - директор Інституту політичних і
Іван Федорович етнонаціональних досліджень НАН України,
віце-президент Національної академії
наук України, заступник голови
Організаційного комітету
ВОЛКОВ - начальник Управління з питань науки та
Олег Ігорович гуманітарного розвитку Кабінету
Міністрів України, відповідальний
секретар Організаційного комітету
ВОВК - голова Тернопільської обласної державної
Василь Григорович адміністрації
БАУЕР - голова Чернівецької обласної державної
Теофіл Йозефович адміністрації
ВИШИВАНЮК - голова Івано-Франківської обласної
Михайло Васильович державної адміністрації
ДРИГУС - завідувач відділу духовного розвитку
Ігор Петрович Управління з гуманітарних питань
Адміністрації Президента України
ЗАЙЧУК - Міністр освіти України
Валентин Олександрович
ІСАЄВИЧ - директор Інституту українознавства імені
Ярослав Дмитрович І.Крип'якевича НАН України
КЛІМЧУК - голова Волинської обласної державної
Борис Петрович адміністрації
КОВАЛЬ - завідувач відділу історії Другої
Михайло Васильович світової війни Інституту історії України
НАН України
КУШНІР - Голова Комітету Верховної Ради України з
Олександр Дмитрович питань державного будівництва, місцевого
самоврядування та діяльності рад (за
згодою)
ЛУНДИШЕВ - голова Хмельницької обласної державної
Віктор Миколайович адміністрації
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів України
Володимир Макарович
ОМЕЛЬЧЕНКО - голова Київської міської державної
Олександр Олександрович адміністрації
ПОЛОХАЛО - перший заступник Керівника Головного
Володимир Іванович управління з аналізу та прогнозування
внутрішньополітичних питань
Адміністрації Президента України
ПРОЦЕПКО - начальник Головного управління виховної
Олексій Гаврилович роботи Міністерства оборони України
СЕНЧУК - голова Львівської обласної державної
Степан Романович адміністрації
СОРОКА - голова Рівненської обласної державної
Микола Петрович адміністрації
СОРОКА - головний редактор газети "Урядовий
Михайло Михайлович кур'єр"
ТРОЩИНСЬКИЙ - перший заступник Голови Державного
Володимир Павлович комітету України у справах
національностей та міграції
УСТИЧ - голова Закарпатської обласної державної
Сергій Іванович адміністрації
ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ - командувач військ Західного оперативного
Сергій Володимирович командування.

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙвгору