Документ 4231-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.06.2018, підстава - 2189-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо процедури встановлення тарифів
на житлово-комунальні послуги
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 37, ст.445 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2189-VIII ( 2189-19 ) від 09.11.2017, ВВР, 201, N 1, ст.1 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину другу статті 3 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 9,
ст. 79) доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"актів, якими встановлюються ціни/тарифи на
житлово-комунальні послуги".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2189-VIII ( 2189-19 ) від 09.11.2017 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4231-VIвгору