Документ 413/2002-рп, поточна редакція — Прийняття від 24.12.2002

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про перевірку стану збереження зброї, боєприпасів
та вибухових речовин у військових формуваннях
і правоохоронних органах

З метою запобігання порушенням законодавства з питань
збереження зброї, боєприпасів та вибухових речовин у Збройних
Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних
органах:
1. Провести в першому півріччі 2003 року перевірку стану
збереження зброї, боєприпасів та вибухових речовин у Збройних
Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних
органах.
2. Утворити Комісію з перевірки виконання вимог законодавства
з питань збереження зброї, боєприпасів та вибухових речовин у
Збройних Силах України, інших військових формуваннях та
правоохоронних органах (далі - Комісія).
3. Призначити БІЛОКОНЯ Миколу Васильовича - заступника Глави
Адміністрації Президента України - Керівника Головного управління
з питань судової реформи, діяльності військових формувань та
правоохоронних органів - головою Комісії.
Затвердити персональний склад Комісії (додається).
4. Надати голові Комісії право залучати до роботи Комісії
відповідальних працівників Секретаріату Кабінету Міністрів
України, центральних та місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх
керівниками), одержувати документи та матеріали, необхідні для
роботи Комісії, і в разі потреби вносити зміни до її складу.
Матеріали про виявлені факти порушень законодавства
передавати до відповідних органів для вирішення питання про
притягнення винних до відповідальності.
5. Голові Комісії підсумки роботи Комісії подати до 1 червня
2003 року на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 грудня 2002 року
N 413/2002-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 24 грудня 2002 року
N 413/2002-рп
СКЛАД
Комісії з перевірки виконання вимог законодавства
з питань збереження зброї, боєприпасів та вибухових
речовин у Збройних Силах України, інших військових
формуваннях та правоохоронних органах

БІЛОКОНЬ - заступник Глави Адміністрації Микола Васильович Президента України - Керівник
Головного управління з питань судової
реформи, діяльності військових
формувань та правоохоронних органів
Адміністрації Президента України,
голова Комісії
ОЛІЙНИК - Державний секретар Міністерства Олександр Миколайович оборони України, заступник голови
Комісії
СМЕШКО - заступник Секретаря Ради національної Ігор Петрович безпеки і оборони України, заступник
голови Комісії
АТАМАНЮК - заступник Генерального прокурора Олександр Григорович України - начальник Головного
управління військових прокуратур
ГОШОВСЬКИЙ - Державний секретар Міністерства Сергій Володимирович екології та природних ресурсів України
ЗУБАРЄВ - заступник Державного секретаря Валерій Володимирович Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України
ЗУБЧУК - перший заступник Державного Віктор Андрійович секретаря Міністерства внутрішніх
справ України - начальник Головного
штабу
КОВАЛЬ - перший заступник Голови Державного Михайло Володимирович комітету у справах охорони державного
кордону України - Командувача
Прикордонних військ України
ЛОЗКО - перший заступник Голови Державної Віктор Якович митної служби України
МАКСЮТА - Державний секретар Міністерства Анатолій Аркадійович фінансів України
МАРЧЕНКО - перший заступник Державного Григорій Борисович секретаря - командувач сил
Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
МЕЛЬНИКОВ - заступник керівника управління Володимир Миколайович Головного управління з питань судової
реформи, діяльності військових
формувань та правоохоронних органів
Адміністрації Президента України,
секретар Комісії
СТЕФАНЮК - перший заступник Голови Головного Ігор Богданович контрольно-ревізійного управління
України
УРУСЬКИЙ - перший заступник Голови Державної Олег Семенович комісії з питань оборонно-промислового
комплексу України
ШАТКОВСЬКИЙ - перший заступник Голови Служби Петро Миколайович безпеки України
ШНИПКО - перший заступник Державного Олександр Сергійович секретаря Кабінету Міністрів України.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору