Документ 4067-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.03.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 20 Закону України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.281 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 20 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32,
ст. 263; 2005 р., N 32, ст. 421; 2006 р., N 26, ст. 210; 2010 р.,
N 8, ст. 51) такі зміни:
частину другу доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"даних в електронному вигляді для органів державної влади у
зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом";
частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
"Порядок надання органам державної влади даних в електронному
вигляді з Єдиного державного реєстру та їх перелік встановлюються
спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за
погодженням з відповідним державним органом";
доповнити частиною десятою такого змісту:
"10. Органам державної влади забороняється надавати іншим
особам за їх зверненням відомості з Єдиного державного реєстру,
отримані в порядку, встановленому цим Законом".
2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 18 листопада 2011 року
N 4067-VIвгору