Про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в м. Києві з 2 жовтня 1990 року
Постанова Верховної Ради Української РСР від 17.10.1990402-XII
Документ 402-XII, поточна редакція — Прийняття від 17.10.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про розгляд вимог студентів, які проводять
голодування в м. Києві з 2 жовтня 1990 року
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 45, ст. 604 )

Розглянувши вимоги студентів, які проводять голодування в
м. Києві, передані Президії Верховної Ради УРСР 2 жовтня
1990 року, та взявши до уваги результати роботи погоджувальної
комісії Верховної Ради УРСР, утвореної 16 жовтня 1990 року,
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
п о с т а н о в л я є:
1. Стосовно проведення нових виборів:
Впродовж другої сесії Верховної Ради УРСР прийняти Закон про
референдум в Українській РСР, Закон про громадські об'єднання та
організації в Українській РСР, Закон про статус народного депутата
Української РСР, передбачені порядком денним, та Закон про вибори
в Українській РСР на багатопартійній основі.
В 1991 році провести в Українській РСР народне голосування
(референдум) з питання довіри Верховній Раді Української РСР
дванадцятого скликання і за його результатами вирішити питання про
проведення нових виборів до кінця року.
2. Стосовно військової служби громадян України:
Забезпечити проходження строкової військової служби
громадянами України поза межами республіки тільки за добровільною
згодою громадянина.
З цією метою до 31 грудня 1990 року прийняти Закон про
проходження строкової військової служби громадянами України на
території республіки, Закон про альтернативну військову службу, а
також утворити необхідні державні органи.
3. Стосовно націоналізації майна КПРС та ВЛКСМ на території
України:
Відповідно до постанови Верховної Ради УРСР від 15 жовтня
1990 року ( 376-12 ) розглянути на сесійному засіданні висновки
Державного арбітражу УРСР, Міністерства юстиції УРСР і Державного
комітету УРСР по економіці у питання щодо націоналізації майна
КПРС та ВЛКСМ на території України і до 1 грудня 1990 року
утворити тимчасову комісію Верховної Ради УРСР з цього питання.
4. Стосовно Союзного договору:
Згідно з Зверненням Президії Верховної Ради УРСР, схваленим
Верховною Радою УРСР 15 жовтня 1990 року, спрямувати всі зусилля
Верховної Ради УРСР на стабілізацію політичної і економічної
ситуації в республіці, на побудову правової суверенної Української
держави, прийняття нової Конституції республіки, і поки цього не
досягнуто, укладення Союзного договору вважати передчасним.
5. Стосовно відставки Голови Ради Міністрів УРСР:
Взяти до відома повідомлення Голови Верховної Ради УРСР
Кравчука Л.М. від 17 жовтня 1990 року стосовно відставки Голови
Ради Міністрів УРСР Масола В.А. і вирішити це питання у порядку,
передбаченому статтею 97 п. 9, статтею 108 п. 4 Конституції УРСР
( 888-09 ).
З метою створення правової основи для виконання цієї
постанови до 30 листопада 1990 року привести діючу Конституцію
УРСР у відповідність з положеннями Декларації про державний
суверенітет України.

Голова Верховної Ради
Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 жовтня 1990 року
N 402-XIIвгору