Про утворення державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2001399
Документ 399-2001-п, поточна редакція — Редакція від 15.07.2005, підстава - 588-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 квітня 2001 р. N 399
Київ
Про утворення державного спеціалізованого
підприємства "Чорнобильська АЕС"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005 )

На виконання Указу Президента України від 25 вересня 2000 р.
N 1084 ( 1084/2000 ) "Про заходи, пов'язані з Актом закриття
Чорнобильської атомної електростанції" та з метою ефективного
управління процесом зняття з експлуатації енергоблоків атомних
електростанцій і перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно
безпечну систему Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити на базі відособленого підрозділу "Чорнобильська
АЕС" державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча
компанія "Енергоатом" державне спеціалізоване підприємство
"Чорнобильська АЕС" шляхом його виділення із складу зазначеної
компанії з віднесенням до сфери управління Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005 )
2. Установити, що до державного спеціалізованого підприємства
"Чорнобильська АЕС" переходять майно, майнові права і обов'язки
державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча
компанія "Енергоатом" згідно з розділювальним балансом.
3. Основними завданнями державного спеціалізованого
підприємства "Чорнобильська АЕС" є:
безпечне зняття з експлуатації першого - третього
енергоблоків Чорнобильської АЕС та інших атомних електростанцій;
перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему;
убезпечення поводження з радіоактивними відходами, які
накопичилися на Чорнобильській АЕС і утворюються у процесі зняття
її з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно
безпечну систему;
убезпечення поводження з відпрацьованим ядерним паливом
Чорнобильської АЕС;
будівництво і експлуатація об'єктів інфраструктури,
необхідних для зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і
перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему;
підготовка і підвищення кваліфікації персоналу;
радіаційний моніторинг об'єктів Чорнобильської АЕС і
довкілля;
участь у координуванні робіт та реалізації міжнародних
проектів, пов'язаних із зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС
і перетворенням об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему;
виконання інших функцій відповідно до його статуту.
4. Міністерству палива та енергетики:
призначити директора державного спеціалізованого підприємства
"Чорнобильська АЕС";
затвердити Статут державного спеціалізованого підприємства
"Чорнобильська АЕС";
внести до Статуту державного підприємства "Національна атомна
енергогенеруюча компанія "Енергоатом" зміни, пов'язані з
реорганізацією цього підприємства;
забезпечити передачу Національною атомною енергогенеруючою
компанією "Енергоатом" майна відповідно до розділювального
балансу;
подати у тримісячний термін Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо фінансового забезпечення покриття відповідальності
державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" за
ядерну шкоду.
5. Національній комісії регулювання електроенергетики внести
з 1 травня 2001 р. зміни в алгоритм розподілу коштів на оптовому
ринку електричної енергії України з метою забезпечення до 1 жовтня
2001 р. проведення повного розрахунку державного підприємства
"Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" з
державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська АЕС" за
електроенергію, відпущену колишнім відособленим підрозділом
"Чорнобильська АЕС" зазначеної компанії.
6. Міністерству фінансів за поданням Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи передбачати починаючи з 2001 року в
проектах Державного бюджету України кошти на утримання державного
спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" і проведення
робіт, передбачених Комплексною програмою зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005 )

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 37вгору