Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Заходи від 27.06.2003390-р
Документ 390-2003-р, поточна редакція — Редакція від 16.05.2007, підстава - 738-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 червня 2003 р. N 390-р
Київ

Про затвердження заходів щодо розвитку
іноземного і внутрішнього туризму
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 738 ( 738-2007-п ) від 16.05.2007 }

На виконання Державної програми розвитку туризму
на 2002-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2002 р. N 583 ( 583-2002-п ):
1. Затвердити заходи щодо розвитку іноземного і внутрішнього
туризму (додаються).
2. Держтурадміністрації, іншим центральним органам виконавчої
влади, які є відповідальними виконавцями затверджених цим
розпорядженням заходів, забезпечити їх фінансування в межах
коштів, передбачених їм за відповідними бюджетними програмами.
3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським
держадміністраціям, органам місцевого самоврядування під час
формування місцевих бюджетів передбачати щороку кошти на
фінансування розвитку туризму.

Перший
віце-прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2003 р. N 390-р
ЗАХОДИ
щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму
Удосконалення нормативно-правової бази
1. Підготувати пропозиції стосовно внесення змін до:
Закону України "Про курорти" ( 2026-14 ) щодо розвитку
туристичної інфраструктури
Держтурадміністрація, МОЗ,
Мінекономіки, Мінфін, Фонд державного
майна, Держкомзем, Держбуд,
Держспоживстандарт, Мін'юст.
2003-2004 роки;
постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р.
N 228 ( 228-99-п ) "Про порядок оформлення дозволів для в'їзду в
Україну" у частині, що стосується збільшення строку дії дозволів
для в'їзду в Україну з метою туризму для громадян країн - членів
Європейського Союзу, Канади, США, Швейцарської Конфедерації та
Японії, а також оформлення їх у Державному міжнародному аеропорту
"Бориспіль"
МЗС, Держтурадміністрація,
Держкомкордон, Мін'юст.
2003 рік.
2. Розробити та затвердити в установленому порядку:
типи засобів розміщення туристів
Держтурадміністрація, МОЗ,
Держспоживстандарт, Мін'юст.
2003-2004 роки;
правила користування готелями та аналогічними засобами
розміщення туристів та надання готельних послуг
Держтурадміністрація,
Держспоживстандарт,
Держпідприємництво, Мін'юст.
2003-2004 роки;
Порядок державної атестації засобів розміщення туристів
Держтурадміністрація,
Держпідприємництво, Мін'юст.
2004-2005 роки;
Порядок маркірування туристичних маршрутів
Держтурадміністрація.
2003-2004 роки.
3. Затвердити державні стандарти засобів розміщення туристів
та класифікації готелів
Держспоживстандарт,
Держтурадміністрація, Мін'юст.
2003 рік.
4. Подати пропозиції щодо розроблення системи повернення
податку на додану вартість на товари, придбані іноземними
туристами
Держтурадміністрація, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст.
2003-2004 роки.
Організаційні заходи
5. Визначити земельні ділянки для створення відповідної
туристичної інфраструктури, в тому числі для будівництва готелів,
мотелів, гольф-трас, яхт-клубів, аквапарків та парків розваг,
облаштування гірськолижних трас
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації,
Держтурадміністрація, Держкомзем,
Держбуд, Мінекоресурсів,
Держкомлісгосп, Держводгосп, Фонд
державного майна, Мінекономіки.
2003-2004 роки.
6. Розробити порядок функціонування пунктів туристичної
інформації та забезпечити їх розміщення у центральних районах
міст, на залізничних та автовокзалах, в аеропортах та відділеннях
зв'язку
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, Мінтранс, МВС,
Держтурадміністрація.
2003-2004 роки.
7. Визначити місця для стоянок і короткочасних зупинок
туристично-екскурсійних автобусів з урахуванням режимів утримання
та використання територій зон охорони об'єктів культурної
спадщини, музеїв, заповідників
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, Мінкультури, МВС,
Держтурадміністрація.
2003-2004 роки.
8. Забезпечити дотримання обов'язкових санітарно-гігієнічних
умов у закладах громадського харчування, розташованих на
автомобільних шляхах, у місцях масового відпочинку, на
автозаправних станціях, у пунктах пропуску через державний кордон
тощо
МОЗ, Держтурадміністрація, МВС,
Укравтодор, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2003-2004 роки.
9. Визначити місця для організації масового відпочинку
громадян у святкові та неробочі дні та здійснити їх упорядкування.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2003-2005 роки.
10. Провести в Херсонській області експеримент щодо
розроблення та запровадження нової моделі організації прискореного
розвитку внутрішнього дитячого, молодіжного та сімейного туризму
Херсонська обласна держадміністрація,
Держтурадміністрація разом із Спілкою
малих туристичних та курортних міст
півдня України "Таврія".
2003-2005 роки.
11. Скласти перелік яхт-клубів, провести інвентаризацію та
розробити заходи щодо подальшого їх розвитку
Держтурадміністрація, Держкомспорт,
Мінтранс, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, Донецька, Запорізька,
Київська, Миколаївська, Одеська,
Херсонська, Черкаська обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
2003-2004 роки.
12. Подати пропозиції щодо створення системи дорожніх знаків,
які інформують про розташування об'єктів туристичної
інфраструктури
Держтурадміністрація, МВС, Мінтранс,
Укравтодор.
2003-2005 роки.
13. Скласти перелік печер і катакомб, які можуть
використовуватися для відвідування туристами, розробити порядок їх
відвідання окремими туристами і туристичними групами
Держтурадміністрація, Мінекоресурсів,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2003-2005 роки.
14. Вивчити питання щодо створення центру перепідготовки
кадрів для готелів та ресторанів
Держтурадміністрація, МОН.
2003-2004 роки.
15. Подати пропозиції щодо створення інститутів туризму
у мм. Львові та Івано-Франківську
Держтурадміністрація, МОН, Львівська
та Івано-Франківська обласні
держадміністрації.
2003-2004 роки.
16. Вивчити питання щодо ціноутворення у сфері туристичних
послуг та послуг, що надаються готелями різних категорій у країнах
Центральної та Східної Європи, Прибалтики, Російській Федерації.
За результатами подати пропозиції щодо оптимізації цінової
політики у зазначеній сфері
Держтурадміністрація.
2003-2005 роки.
17. Розробити та здійснити за участю заінтересованих
підприємств туристичної сфери комплекс заходів щодо стимулювання
розвитку іноземного туризму за такими напрямами, як круїзний,
культурний, мисливський, спортивний, діловий, екологічний,
оздоровчий та дитячий
Держтурадміністрація, інші
заінтересовані центральні та місцеві
органи виконавчої влади разом із
Всеукраїнською асоціацією туристичних
операторів, Туристичною асоціацією
України, Укрсоюзтуром.
2003-2005 роки.
18. Подати пропозиції щодо забезпечення розвитку відповідної
інфраструктури та визначення туристичних маршрутів для організації
паломницького туризму
Держтурадміністрація, інші
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади.
2003-2005 роки.
19. Розробити комплекс дій щодо створення національної
готельної мережі, в тому числі у межах міжнародних транспортних
коридорів
Держтурадміністрація, інші
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади разом з Українською
спілкою промисловців і підприємців.
2003-2005 роки.
Рекламно-інформаційні заходи
20. Забезпечити створення та трансляцію на загальнодержавних
телевізійних і радіоканалах теле- та радіопередач, присвячених
популяризації історико-культурної спадщини України
Держтурадміністрація, Держтелерадіо.
Постійно.
21. Подати пропозиції щодо створення за участю підприємств
туристичної сфери окремого телевізійного каналу для висвітлення
питань розвитку туризму
Держтурадміністрація.
2003-2005 роки.
22. Сприяти запровадженню у загальнодержавних та місцевих
засобах масової інформації спеціальних циклів і рубрик для
популяризації внутрішнього туризму, історико-культурної спадщини
держави та організувати забезпечення їх необхідними матеріалами
Держтелерадіо, Держтурадміністрація,
Мінагрополітики, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
2003-2004 роки.
23. Підготувати та провести рекламно-інформаційну акцію
"Україна запрошує", передбачивши, зокрема, участь у ній зарубіжних
засобів масової інформації
Держтурадміністрація, Держтелерадіо,
МЗС, Мінекономіки разом з
Всеукраїнською благодійною
організацією місією
"Україна - Відома".
2003 рік.
24. Скласти перелік туристичних виставок в Україні та за
кордоном, де буде представлено єдиний стенд України
Держтурадміністрація, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Щороку. { Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 738
( 738-2007-п ) від 16.05.2007 }
25. Започаткувати проведення конкурсу у засобах масової
інформації на кращу публікацію з питань розвитку туристичної та
курортно-рекреаційної сфер України, кращий путівник та туристичну
карту
Держтурадміністрація, Держтелерадіо
разом із Спілкою журналістів.
Щороку.
26. Забезпечити проведення фестивалю телефільмів "Вітер
мандрів"
Держтурадміністрація, Держтелерадіо,
МЗС разом з Всеукраїнською
благодійною організацією місією
"Україна - Відома".
Щороку.
27. Організовувати проведення інформаційно-рекламних турів
для представників українських і зарубіжних засобів масової
інформації, вітчизняних та іноземних туристичних компаній,
заінтересованих у пропагуванні туристичного продукту України
Держтурадміністрація, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
28. Сприяти залученню інвестицій, у тому числі на концесійних
засадах, для реалізації таких пріоритетних проектів:
створення на базі мережі вузькоколійних залізниць
Карпатського регіону туристичного маршруту "Карпатський трамвай"
Держтурадміністрація, Мінтранс,
Мінекономіки, Фонд державного майна,
Мінекоресурсів, Закарпатська,
Івано-Франківська, Львівська,
Чернівецька обласні держадміністрації
разом з Радою з туризму Карпатського
регіону.
2003-2005 роки;
будівництво оздоровчого молодіжного спортивного центру
в м. Ялті
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, Держтурадміністрація,
Мінекоресурсів, інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади.
2003-2008 роки;
спорудження водних слаломних трас на р. Південний Буг,
зокрема в с. Сокілець Немирівського району
Вінницька обласна держадміністрація,
Держтурадміністрація, Мінекоресурсів,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади.
2003-2006 роки;
створення гірськолижних центрів на горі Красія, полонині
Драгобрат, Боржавських полонинах, місцевості Синяк;
створення центру розвитку дельта- і парапланеризму поблизу
смт Ясіня Рахівського району
Закарпатська обласна
держадміністрація,
Держтурадміністрація, Мінекоресурсів,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади разом з Радою з
туризму Карпатського регіону.
2003-2006 роки;
створення гірськолижного курорту з центром у с. Поляниця
(Болехівська міська рада);
створення туристично-спортивного комплексу на території
ландшафтного парку в с. Бубнище (Болехівська міська рада)
Івано-Франківська обласна
держадміністрація,
Держтурадміністрація,
Мінекоресурсів, інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади
разом з Радою з туризму Карпатського
регіону.
2003-2006 роки;
створення центру відпочинку і розваг на території
Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав";
організація центру водного туризму та дозвілля на
водно-спортивній базі в с. Осещина Вишгородського району
Київська обласна держадміністрація,
Держтурадміністрація, Мінекоресурсів,
Інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади.
2004-2008 роки;
створення гольф-траси та аквапарку у Київській області
Держтурадміністрація, Київська обласна
держадміністрація, Мінекоресурсів,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади.
2004-2008 роки;
створення гірськолижного курорту з центром у с. Розлуч
Турківського району;
створення гірськолижної станції поблизу сіл Тисовець,
Козьова, Плав'я, Тухля, Гребенів, Нижня та Верхня Рожанка
Сколівського району з центром у смт Славсько;
створення комплексу туристичної інфраструктури на
екскурсійному маршруті "Золота підкова України".
Львівська обласна держадміністрація,
Держтурадміністрація, Мінекоресурсів,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади разом з Радою з
туризму Карпатського регіону.
2003-2006 роки;
створення історико-туристичного комплексу просто неба на базі
середньовічної фортеці у м. Білгороді-Дністровському;
розбудова туристичної інфраструктури на о. Зміїний;
організація центру екологічного туризму в українській частині
дельти р. Дунаю (м. Вилкове);
створення аквапарку в смт Сергіївка Одеської області
Одеська обласна держадміністрація,
Держтурадміністрація, Мінекоресурсів,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади.
2003-2005 роки;
створення центру кінного туризму на базі Мирогощанського
аграрного коледжу в Дубенському районі
Рівненська обласна держадміністрація,
Держтурадміністрація, Мінагрополітики,
Мінекоресурсів, інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади.
2003-2006 роки;
створення аквапарку в м. Тернополі
Тернопільська обласна
держадміністрація,
Держтурадміністрація, Мінекоресурсів,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади.
2003-2005 роки;
створення центру відпочинку і розваг в м. Ізюмі;
створення палацово-паркового комплексу з ландшафтним парком у
смт Шарівка Богодухівського району;
створення палацово-паркового комплексу в смт Старий Мерчик
Валківського району
Харківська обласна держадміністрація,
Держтурадміністрація, Мінекоресурсів,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади.
2003-2006 роки;
створення мережі гольф-трас у мм. Херсоні, Скадовську, Новій
Каховці, Голій Пристані, а також с. Залізний Порт та смт Лазурне;
будівництво дитячого аквапарку в м. Скадовську та центру
відпочинку на воді в м. Новій Каховці;
створення історико-туристичного комплексу просто неба
"Козацький форпост" в смт Антонівка
Херсонська обласна держадміністрація,
Держтурадміністрація, Мінекоресурсів,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади.
2003-2006 роки;
будівництво туристичного комплексу у Вижницькому районі
Чернівецька обласна держадміністрація,
Держтурадміністрація, Мінекоресурсів,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади разом з Радою з
туризму Карпатського регіону.
2003-2006 роки;
створення тематичного парку "Україна рукотворна"
Держтурадміністрація, Київська міська
держадміністрація, Мінекоресурсів,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади.
2003-2006 роки.
29. Підготувати інвестиційні проекти щодо створення
гольф-клубів
Держтурадміністрація, Держбуд,
Держкомзем, Мінекономіки,
Мінекоресурсів, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
2003-2005 роки.
30. Започаткувати проведення виставки інвестиційних проектів,
пов'язаних з розвитком туристичної та курортно-рекреаційної сфери
Держтурадміністрація, Мінекономіки,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Щороку.вгору