Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 02.03.2010359-р
Документ 359-2010-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.06.2012, підстава - 405-2012-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 2 березня 2010 р. № 359-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 405-р від 25.06.2012}

1. Затвердити план заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

надсилати щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству праці та соціальної політики інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. № 359-р

ПЛАН
заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення

{У тексті плану заходів слова "ДПА", "Мінпраці", "Держкомстат", "Мінекономіки", "Головдержслужба" замінено відповідно словами "ДПС", "Мінсоцполітики", "Держстат", "Мінекономрозвитку", "Нацдержслужба" згідно з Розпорядженням КМ N 405-р від 25.06.2012}

1. Утворити:

постійно діючу робочу групу для оперативного вирішення питань щодо визначення порядку, змісту, структури та строків обміну в автоматичному режимі міжвідомчою інформацією з дотриманням вимог Закону України "Про інформацію".


ДПС, МОЗ, Держстат, Мінсоцполітики, Держмитслужба, Пенсійний фонд України, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


Перше півріччя 2010 р.;

регіональні, районні та міські робочі групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Перше півріччя 2010 року.

2. Проводити моніторинг:

середньооблікової чисельності працівників, зокрема тих, що виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру та за яких сплачуються податки і збори (обов'язкові платежі).


Пенсійний фонд України, ДПС, Мінсоцполітики, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Щомісяця;

розміру заробітної плати, заявленого в оголошенні про прийняття на роботу, та фактичного розміру заробітної плати з використанням інформації органів державної статистики про фактичний обсяг доходів, зокрема заробітну плату, одержану з інших джерел згідно із законодавством.


ДПС, Мінсоцполітики, Пенсійний фонд України, Держстат, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Постійно.

3. Забезпечити:

збирання, узагальнення, аналіз та взаємообмін інформацією про чисельність та фонд оплати праці працівників, фактичні витрати на оплату праці, з яких сплачуються внески та збори до Пенсійного фонду України і фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, та використання зазначеної інформації під час формування планів проведення перевірок суб'єктів господарювання.


ДПС, Пенсійний фонд України, Держпраці, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


Щокварталу;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 405-р від 25.06.2012}

наближення системи бухгалтерського обліку та звітності до міжнародних стандартів.


Мінфін.


Протягом 2010 року;

обов'язковість подання працівником роботодавцеві під час прийняття на роботу копії свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (крім осіб, що приймають на роботу вперше).


Мінсоцполітики, Пенсійний фонд України, Мін'юст за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Постійно.

4. Подавати за зверненням заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, соціальних партнерів і фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування інформацію про масштаб тіньового сектору національної економіки.


Мінекономрозвитку.


Постійно.

5. Провести аналіз дієвості та ефективності державного управління з метою оптимізації системи центральних та місцевих органів виконавчої влади і упорядкування їх функцій у частині детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення.


Нацдержслужба, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінсоцполітики, ДПС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


Перше півріччя 2010 року.

6. Здійснювати контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, що мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу, ніж розмір мінімальної заробітної плати, чи на рівні мінімальної заробітної плати.


ДПС, Пенсійний фонд України, Держпраці, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


Постійно.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 405-р від 25.06.2012}

7. Вивчити питання щодо:

зменшення фіскального навантаження на роботодавців у частині сплати страхових внесків на фонд оплати праці.


Мінсоцполітики, Мінфін, Пенсійний фонд України, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Перше півріччя 2010 р.;

розроблення порядку визначення прогнозних показників розміру заробітної плати за видами економічної діяльності та механізму застосування таких показників з метою детінізації доходів населення.


Мінсоцполітики, Мінфін, ДПС, Пенсійний фонд України, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Перше півріччя 2010 р.;

посилення відповідальності за нелегальну зайнятість та виплату (отримання) заробітної плати без сплати податку з доходів фізичних осіб та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.


Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мін'юст за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Перше півріччя 2010 р.;

удосконалення механізму проведення взаємозаліків між фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та страхувальниками і відкриття в органі Казначейства або державному банку окремого рахунка для зарахування страхових коштів на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності.


Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст, Державне казначейство, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Перше півріччя 2010 р.;

{Абзац пятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 405-р від 25.06.2012}

недопущення взяття органами державної податкової служби на облік рахунків платників податків, місцезнаходження яких не встановлено.


ДПС, Мінсоцполітики, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Перше півріччя 2010 року.

8. Розробити типове положення про регіональні, районні та міські робочі групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.


Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, ДПС, Пенсійний фонд України, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Перше півріччя 2010 року.

9. Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України:

1) законопроекти про:

внесення до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" змін у частині черговості задоволення вимог щодо сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та погашення заборгованості із заробітної плати.


Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст, Пенсійний фонд України, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Протягом 2010 року;

зайнятість населення (нова редакція).


Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Протягом 2010 року;

збір та облік єдиного соціального внеску.


Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст, Держстат, Державне казначейство, Пенсійний фонд України, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Протягом 2010 року;

виплату чайових за якісне надання послуг у сфері ресторанного та готельного бізнесу.


Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мін'юст за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Протягом 2010 року;

обов'язковість укладення трудового договору в письмовій формі.


Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мін'юст за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Протягом 2010 року;

внесення до деяких законів України змін щодо застосування гнучких форм організації праці та залучення до реалізації державної політики у сфері зайнятості населення суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з посередництва у працевлаштуванні.


Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мін'юст за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Протягом 2010 року;

2) проекти актів Кабінету Міністрів України про:

віднесення діяльності страхувальника до відповідного класу професійного ризику виробництва з метою визначення страхового тарифу на загальнообов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (у разі провадження діяльності у кількох галузях національної економіки).


Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Протягом 2010 року;

захист особи, що подає інформацію про нелегальну зайнятість та виплату (отримання) заробітної плати без сплати податку з доходів фізичних осіб та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.


МВС, Мін'юст, ДПС, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфін, Пенсійний фонд України, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Протягом 2010 року;

підвищення ефективності діяльності Держпраці та його територіальних органів, інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення державної служби зайнятості.


Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Нацдержслужба, Пенсійний фонд України, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Протягом 2010 року;

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 405-р від 25.06.2012}

громадських інспекторів праці та зайнятості.


Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Протягом 2010 року;

недопущення до торгів суб'єктів господарювання, які вдаються до недобросовісної конкуренції, зокрема ухиляються від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, застосування нелегальної праці.


Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мін'юст, ДПС, Антимонопольний комітет, Пенсійний фонд України, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Перше півріччя 2010 року.

10. Проводити:

серед населення інформаційно-роз'яснювальну роботу, зокрема шляхом розміщення соціальної реклами, щодо економічних, соціальних та етичних і переваг отримання легальних доходів.


Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, ДПС, Пенсійний фонд України, Держпраці, Держкомтелерадіо, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Постійно;

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 405-р від 25.06.2012}

навчання та підвищення кваліфікації працівників, до функціональних обов'язків яких належить питання щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення.


Нацдержслужба, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.


Постійно.

11. Сприяти:

створенню в суспільстві атмосфери негативного ставлення до роботодавців, які виплачують заробітну плату без сплати податку з доходів фізичних осіб та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, і оприлюднювати у засобах масової інформації відомості про найбільш резонансні випадки.


Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, ДПС, Пенсійний фонд України, Держпраці, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування за участю всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.


Постійно;

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 405-р від 25.06.2012}

проведенню навчання та підвищення кваліфікації громадських інспекторів праці та зайнятості, залученню їх до участі у семінарах, нарадах з питань, що належать до їх функціональних обов'язків.


Мінсоцполітики, Держпраці, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.


Постійно.

{Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 405-р від 25.06.2012}вгору