Документ 346-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.12.2009, підстава - 1411-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 квітня 2009 р. N 346
Київ
Питання виконання у 2009 році Угоди про
фінансування програми "Підтримка впровадження
Енергетичної стратегії України"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1281 ( 1281-2009-п ) від 02.12.2009
N 1411 ( 1411-2009-п ) від 29.12.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Покласти на Міністерство палива та енергетики повноваження
щодо виконання у 2009 році завдань, визначених Угодою про
фінансування програми "Підтримка впровадження Енергетичної
стратегії України".
2. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів щодо
передачі відповідно до статті 26 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) Міністерству палива та
енергетики частини бюджетних призначень, установлених за бюджетною
програмою 3511650 "Реалізація програм допомоги Європейського
Співтовариства", у сумі 509263600 гривень. { Абзац перший пункту 2
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1411
( 1411-2009-п ) від 29.12.2009 }
Установити, що використання у 2009 році зазначених коштів
здійснюється відповідно до Порядку використання у 2008 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення
структурних реформ в енергетичному секторі, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р.
N 1008 ( 1008-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 89,
ст. 2982).
3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19
листопада 2008 р. N 1008 ( 1008-2008-п ) "Питання виконання Угоди
про фінансування програми "Підтримка впровадження Енергетичної
стратегії України" зміни, що додаються.
{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1281
( 1281-2009-п ) від 02.12.2009 }
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 53

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2009 р. N 346
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 листопада 2008 р. N 1008
( 1008-2008-п )

1. У пункті 3 постанови ( 1008-2008-п ) цифри "2008" замінити
цифрами "2009", а слова "проведення структурних реформ в
енергетичному секторі" замінити словами і цифрами "здійснення
заходів з підтримки Енергетичної стратегії України на період до
2030 року".
2. У Порядку ( 1008-2008-п ), затвердженому зазначеною
постановою:
назву і пункт 1 викласти в такій редакції:
"ПОРЯДОК
використання у 2009 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 835-17 ) для здійснення
заходів з підтримки
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року
( 145а-2006-р )
1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009 році
частини коштів, передбачених у спеціальному фонді державного
бюджету ( 835-17 ) за програмою 3511650 "Реалізація програм
допомоги Європейського Співтовариства", що надійдуть від ЄС в
рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка
впровадження Енергетичної стратегії України" (далі - бюджетні
кошти).";
в абзаці п'ятому пункту 2 цифри "10" замінити цифрами "13,5".вгору