Документ 3447-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової
спеціальної комісії Верховної Ради України
з питань Автономної Республіки Крим
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 41, ст.418 )

Відповідно до частини третьої статті 89 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 85 Регламенту Верховної Ради України
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради
України з питань Автономної Республіки Крим (далі - Тимчасова
спеціальна комісія).
2. Тимчасовій спеціальній комісії відповідно до Регламенту
Верховної Ради України ( 1861-17 ) та окремих рішень Верховної
Ради України опрацьовувати законопроекти, проекти інших актів,
положення яких стосуються:
конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим;
делегування повноважень Автономній Республіці Крим;
затвердження Конституції Автономної Республіки Крим та
внесення змін до неї;
правового режиму майна, що належить Автономній Республіці
Крим;
фінансової самостійності Автономної Республіки Крим;
інших питань, за рішенням Голови Верховної Ради України.
3. Визначити, що кількісний склад Тимчасової спеціальної
комісії становить 15 народних депутатів України, але не менш як по
одному народному депутату України від кожної депутатської фракції
(депутатської групи).
4. Обрати головою Тимчасової спеціальної комісії народного
депутата України Дейча Бориса Давидовича (фракція Партії
регіонів), заступником голови Тимчасової спеціальної комісії -
народного депутата України Василенка Сергія Володимировича
(фракція Блоку "НАША УКРАЇНА - НАРОДНА САМООБОРОНА").
5. Обрати до складу Тимчасової спеціальної комісії таких
народних депутатів України:
ВЕЛІЖАНСЬКИЙ - фракція "Блок Юлії Тимошенко - Сергій Костянтинович "Батьківщина";
ГРИНЕВЕЦЬКИЙ - фракція Народної Партії; Сергій Рафаїлович
ЄРЕСЬКО - фракція "Блок Юлії Тимошенко - Ігор Геннадійович "Батьківщина";
ЗАБАРСЬКИЙ - фракція Партії регіонів; Владислав Валерійович
ЗАЦ - фракція Партії регіонів; Олександр Вікторович
КИСЕЛЬОВ - фракція Партії регіонів; Василь Олексійович
КОЛЕСНІЧЕНКО - фракція Партії регіонів; Вадим Васильович
НЕТЕЦЬКА - фракція Партії регіонів; Олена Анатоліївна
ПЕРЕСТЕНКО - фракція Комуністичної партії Марина Володимирівна України;
СЕНЧЕНКО - фракція "Блок Юлії Тимошенко - Андрій Віленович "Батьківщина";
ТРАЙДУК - група "Реформи заради Микола Федорович майбутнього";
ТРИНДЮК - фракція "Блок Юлії Тимошенко - Юрій Григорович "Батьківщина";
ШЕМЧУК - фракція Блоку "НАША УКРАЇНА - Віктор Вікторович НАРОДНА САМООБОРОНА".
6. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення роботи Тимчасової спеціальної комісії
покласти на Апарат Верховної Ради України.
7. Визначити термін діяльності Тимчасової спеціальної
комісії - строк повноважень Верховної Ради України шостого
скликання.
8. Звіт Тимчасової спеціальної комісії про виконану роботу
заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України не
пізніше шести місяців до дня закінчення повноважень Верховної Ради
України шостого скликання.
9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 31 травня 2011 року
N 3447-VIвгору