Документ 3440-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2006

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової спеціальної комісії
Верховної Ради України з питань моніторингу
виборчого законодавства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.236 )

З метою сприяння належній реалізації громадянами України
виборчих прав, законодавства про вибори народних депутатів
України, про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в період
підготовки та проведення виборів у березні 2006 року Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради
України з питань моніторингу виборчого законодавства (далі -
Тимчасова спеціальна комісія).
2. Визначити основними завданнями Тимчасової спеціальної
комісії:
здійснення моніторингу виборчого законодавства та
узагальнення його результатів;
узагальнення пропозицій органів державної влади та органів
місцевого самоврядування щодо практики реалізації виборчого
законодавства;
внесення на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо
вдосконалення виборчого законодавства, а також надання Верховній
Раді України інформації стосовно перебігу виборчої кампанії.
3. Обрати співголовами Тимчасової спеціальної комісії
народних депутатів України Крючкова Георгія Корнійовича та
Юхновського Ігоря Рафаїловича.
4. Затвердити склад Тимчасової спеціальної комісії
(додається).
5. Залучити до роботи Тимчасової спеціальної комісії (за
згодою):
по одному представнику від Міністерства внутрішніх справ
України, Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури
України, Служби безпеки України, Державного комітету телебачення і
радіомовлення України в особі перших заступників керівників
відповідних державних органів, а також представника Центральної
виборчої комісії;
по два представники від Координаційно-дорадчої ради з питань
місцевого самоврядування та Громадсько-політичної консультативної
ради при Голові Верховної Ради України;
одного представника від Комітету виборців України.
6. Тимчасовій спеціальній комісії інформувати Верховну Раду
України про результати своєї діяльності один раз впродовж
пленарного тижня у п'ятницю, починаючи з 13 години, відповідно до
статті 2.5.2 Регламенту Верховної Ради України ( 129а/94-ВР ).
7. Матеріально-технічне, кадрове, організаційне та
інформаційне забезпечення діяльності Тимчасової спеціальної
комісії покласти на Апарат Верховної Ради України.
8. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 14 лютого 2006 року
N 3440-IV

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 14 лютого 2006 року N 3440-IV
СКЛАД
Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради
України з питань моніторингу виборчого законодавства

Авраменко - фракція Партії регіонів "Регіони Володимир Федорович України";
Альошин - фракція Партії промисловців Валерій Борисович і підприємців України;
Волков - позафракційний; Олександр Михайлович
Гайдош - фракція Соціалістичної партії України;
Іштван Ференцович
Гапочка - фракція Партії регіонів "Регіони Микола Михайлович України";
Задорожній - група Народного блоку Литвина; Олександр Вікторович
Нечипорук - фракція Партії промисловців і Володимир Павлович підприємців України;
Полякова - група Народного блоку Литвина; Лариса Євгеніївна
Потебенько - група Народного блоку Литвина; Михайло Олексійович
Ратушний - позафракційний. Михайло Ярославовичвгору