Документ 339/95-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.01.2000, підстава - 1300-XIV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах, 1972 рік

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 31, ст. 250 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1300-XIV ( 1300-14 ) від 15.12.99, ВВР, 2000, N 1, ст.5 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися від імені України до Європейської конвенції про
передачу провадження у кримінальних справах ( 994_008 ), 1972 рік
з такою заявою: Органами, на які покладаються повноваження згідно з пунктом 1
статті 13 Конвенції, є Міністерство юстиції України (щодо
клопотань судів) і Генеральна прокуратура України (щодо клопотань
органів досудового слідства).
( Закон із змінами, внесеними згідно із Законом N 1300-XIV
( 1300-14 ) від 15.12.99 )

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 22 вересня 1995 року
N 339/95-ВРвгору