Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Свідоцтво, Форма типового документа від 17.03.2004326
Документ 326-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.04.2019, підстава - 329-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 березня 2004 р. N 326
Київ
Про затвердження Положення про Національний реєстр
електронних інформаційних ресурсів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 675 ( 675-2010-п ) від 21.07.2010
N 129 ( 129-2016-п ) від 24.02.2016
N 357 ( 357-2018-п ) від 10.05.2018
N 329 ( 329-2019-п ) від 10.04.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Національний реєстр електронних
інформаційних ресурсів, що додається.
2. Державному комітетові зв'язку та інформатизації
забезпечити створення у 2004 році Національного реєстру
електронних інформаційних ресурсів.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати
реєстрацію державних електронних реєстрів, кадастрів, державних та
інших обов’язкових класифікаторів, а також інформаційних систем,
які забезпечують їх функціонування та використовують інформацію з
них, згідно з Положенням, затвердженим цією постановою. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 357 ( 357-2018-п ) від
10.05.2018 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2004 р. N 326
ПОЛОЖЕННЯ
про Національний реєстр електронних
інформаційних ресурсів
{ У тексті Положення слово "Держкомзв'язку" замінено
словом "Держкомінформнауки" згідно з Постановою КМ
N 675 ( 675-2010-п ) від 21.07.2010 }
{ У тексті Положення слово "Держкомінформнауки" замінено
словами "Державне агентство з питань електронного
урядування" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 129 ( 129-2016-п ) від 24.02.2016 }
{ У тексті Положення слово "власник" у всіх відмінках і
формах числа замінено словами "держатель (розпорядник)"
у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 357 ( 357-2018-п ) від 10.05.2018 }

1. Це Положення визначає порядок формування та користування
Національним реєстром електронних інформаційних ресурсів.
2. Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів
ведеться з метою запровадження єдиної системи обліку електронних
інформаційних ресурсів держави і формується з використанням
новітніх досягнень у сфері інформаційно-телекомунікаційних
технологій.
3. Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів
(далі - Національний реєстр) - це інформаційно-телекомунікаційна
система, призначена для реєстрації, обліку, накопичення,
оброблення і зберігання відомостей про склад, зміст, розміщення,
умови доступу до електронних інформаційних ресурсів та задоволення
потреб юридичних і фізичних осіб в інформаційних послугах.
До Національного реєстру включається інформація про державні
електронні реєстри, кадастри, державні та інші обов’язкові
класифікатори, а також інформаційні системи, які забезпечують їх
функціонування та використовують інформацію з них (далі -
е-ресурси). { Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 357
( 357-2018-п ) від 10.05.2018 }
Національний реєстр складається з еталонного, робочого,
страхового та інформаційного фондів.
Еталонний фонд - інформаційна система, призначена для
накопичення, зберігання та обліку в контрольному стані відомостей
про склад, зміст, розміщення та умови доступу до е-ресурсів.
Інформаційний фонд - інформаційна система загального доступу
користувачів до відомостей Національного реєстру, яка містить
копії його еталонного фонду.
Робочий фонд - інформаційна система, призначена для
оброблення відомостей про склад, зміст, розміщення та умови
доступу до е-ресурсів, інших робіт та внесення цих відомостей до
Національного реєстру.
Страховий фонд - архівні копії еталонного фонду Національного
реєстру, призначені для його відновлення у разі повної або
часткової втрати.
4. Замовником і утримувачем Національного реєстру є Державне
агентство з питань електронного урядування.
Державне агентство з питань електронного урядування координує
та контролює роботи, пов'язані із створенням, веденням і
забезпеченням функціонування Національного реєстру, визначає
організаційні та методичні засади ведення Національного реєстру та
правила користування ним.
5. Адміністратором Національного реєстру є державне
підприємство, визначене Державним агентством з питань електронного
урядування, що належить до сфери його управління (далі -
адміністратор). { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 129 ( 129-2016-п ) від
24.02.2016 }
6. Адміністратор:
забезпечує функціонування Національного реєстру та
цілодобовий доступ користувачів до його інформаційного фонду;
контролює доступ до фондів Національного реєстру, забезпечує
комплексний захист інформації Національного реєстру, в тому числі
від несанкціонованого доступу;
обробляє відомості про склад, зміст, розміщення та умови
доступу до е-ресурсів, вносить ці відомості до відповідних фондів
Національного реєстру та оновлює їх;
забезпечує ідентичність відомостей, що надаються
користувачам, і відомостей держателів (розпорядників) е-ресурсів;
надає інформаційні послуги користувачам та методичну допомогу
держателям (розпорядникам) е-ресурсів;
виконує інші роботи, пов'язані з Національним реєстром.
7. До Національного реєстру включаються е-ресурси суб’єктів
владних повноважень. { Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови
КМ N 357 ( 357-2018-п ) від 10.05.2018 }
Включення до Національного реєстру е-ресурсів приватної форми
власності здійснюється на добровільних засадах.
8. До Національного реєстру не включаються е-ресурси, які
містять:
відомості, що становлять державну таємницю;

{ Абзац третій пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 357 ( 357-2018-п ) від 10.05.2018 }

інформацію, розповсюдження якої заборонене законодавством.
9. Для реєстрації е-ресурсу в Національному реєстрі держатель
(розпорядник) подає заяву на реєстрацію е-ресурсу з використанням
засобів програмного комплексу Національного реєстру з урахуванням
вимог законодавства з питань документування управлінської
діяльності, в якій зазначає загальні відомості про відповідний
е-ресурс та види даних, що він формує.
Оформлення заяви завершується створенням кваліфікованого
електронного підпису керівника або уповноваженої керівником
особи. { Пункт 9 в редакції Постанов КМ N 357 ( 357-2018-п ) від
10.05.2018, N 329 ( 329-2019-п ) від 10.04.2019 }
10. Держатель (розпорядник) е-ресурсу несе відповідальність
за достовірність поданих у заяві відомостей згідно із
законодавством.
11. Державне агентство з питань електронного урядування на
підставі оформленої у належний спосіб держателем (розпорядником)
заяви на реєстрацію е-ресурсу за умови дотримання вимог
законодавства протягом десяти днів з дня її надходження здійснює
державну реєстрацію е-ресурсу з використанням засобів програмного
комплексу Національного реєстру або надає обґрунтовану відмову в
реєстрації. { Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 357 ( 357-2018-п ) від
10.05.2018 }

{ Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ N 357
( 357-2018-п ) від 10.05.2018 }

13. У разі припинення існування е-ресурсу, включеного до
Національного реєстру, держатель (розпорядник) не пізніше ніж за
30 днів до такого припинення повідомляє про це з використанням
засобів програмного комплексу Національного реєстру Державне
агентство з питань електронного урядування. { Абзац перший пункту
13 в редакції Постанови КМ N 357 ( 357-2018-п ) від 10.05.2018 }
Факт припинення існування е-ресурсу відображається у
Національному реєстрі.
14. Державна реєстрація е-ресурсу здійснюється на безоплатній
основі. { Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 357 ( 357-2018-п ) від
10.05.2018 }
15. Створення, функціонування та вдосконалення ведення
Національного реєстру забезпечується за рахунок бюджетних коштів,
передбачених на цю мету Державному агентству з питань електронного
урядування.
16. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування
та інші юридичні особи публічного права користуються інформаційним
фондом Національного реєстру безоплатно.

{ Додаток виключено на підставі Постанови КМ N 357
( 357-2018-п ) від 10.05.2018 }вгору