Документ 321/2003, поточна редакція — Прийняття від 14.04.2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про надання Президентському оркестру
Збройних Сил України статусу
національного

Ураховуючи вагомий внесок Президентського оркестру Збройних
Сил України у розвиток української музичної культури, значні
творчі здобутки цього мистецького колективу,
п о с т а н о в л я ю:
1. Надати Президентському оркестру Збройних Сил України
статус національного і надалі іменувати його - Національний
президентський оркестр.
2. Кабінету Міністрів України затвердити в місячний строк
персональний склад наглядової ради Національного президентського
оркестру ( 342-2003-р ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 квітня 2003 року
N 321/2003вгору