Про проект Цивільного кодексу України
Постанова Верховної Ради України від 05.06.1997315/97-ВР
Документ 315/97-ВР, поточна редакція — Редакція від 20.06.1997, підстава - 391/97-ВР

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Цивільного кодексу України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 391/97-ВР від 20.06.97 )
За наслідками обговорення проекту Цивільного кодексу України
в першому читанні, відповідно до підпункту 4 пункту 1 статті 6.5.4
Регламенту Верховної Ради України ( 129б/94-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти проект Цивільного кодексу України, внесений
народним депутатом України Мусіякою В.Л. та Кабінетом Міністрів
України, за основу.
2. Утворити Тимчасову спеціальну комісію як головну для
підготовки Цивільного кодексу України на друге читання в такому
складі:
Мусіяка В.Л. - Голова комісії;
Зачосов В.А. - фракція "Комуністи України - за
соціальну справедливість і
народовладдя";
Кочерга В.Г. - фракція "Комуністи України - за
соціальну справедливість і
народовладдя";
Райковський Б.С. - фракція "Комуністи України - за
соціальну справедливість і
народовладдя";
Лавринович О.В. - фракція "Рух за народ, за Україну";
Кириченко М.О. - фракція Соціалістичної та
Селянської партій України;
Мельник С.І. - фракція "Аграрна партія України";
Стретович В.М. - депутатська група "Реформи";
Худомака В.П. - депутатська група "Єдність";
Запорожець Ю.М. - депутатська група "Незалежні";
Ландик В.І. - депутатська група "Незалежні";
Васильєв Г.А. - депутатська група "Незалежні";
Шеренін Ю.Л. - депутатська група "Соціально-
ринковий вибір";
Півторак В.В. - Міжрегіональна депутатська група;
Пшенична О.М. - Міжрегіональна депутатська група;
Кармазін Ю.А. - депутатська група "Конституційний
центр";
Рябець М.М. - депутатська група "Конституційний
центр";
Матковський О.Б. - не входять до складу фракцій і
груп;
Медведчук В.В. - народний депутат України .
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N
391/97-ВР від 20.06.97 )
3. Тимчасовій спеціальній комісії розробити і подати у
вересні 1997 року на затвердження Верховної Ради України
спеціальну процедуру розгляду і прийняття в остаточній редакції
проекту Цивільного кодексу України.
4. Пропозиції і зауваження до проекту Цивільного кодексу
України суб'єктам законодавчої ініціативи подати Тимчасовій
спеціальній комісії до 10 вересня 1997 року.
5. Тимчасовій спеціальній комісії у жовтні 1997 року подати
проект Цивільного кодексу України Верховній Раді України для
розгляду в другому читанні.
6. Тимчасовій спеціальній комісії у складі, визначеному в
пункті 2 цієї Постанови, прийняти на доопрацювання проект
Господарського (комерційного) кодексу України для його розгляду
після прийняття в першому читанні.
7. Залучити до роботи Тимчасової спеціальної комісії членів
робочої групи по розробці проекту Цивільного кодексу України, а
після розгляду і прийняття в першому читанні проекту
Господарського (комерційного) кодексу України - також членів
робочої групи по розробці проекту Господарського (комерційного)
кодексу.
8. Матеріально-технічне, організаційне та інформаційне
забезпечення роботи Тимчасової спеціальної комісії покласти на
Секретаріат і Управління справами Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 5 червня 1997 року
N 315/97-ВРвгору