Документ 313-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.03.2018, підстава - 223-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 березня 2004 р. N 313
Київ
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
аварійно-рятувальної справи
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1269 ( 1269-2007-п ) від 31.10.2007
N 442 ( 442-2008-п ) від 07.05.2008
N 1107 ( 1107-2011-п ) від 26.10.2011
N 11 ( 11-2014-п ) від 09.01.2014 }
{ Додатково див. Розпорядження КМ
N 605-р ( 605-2016-р ) від 23.08.2016 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 763 ( 763-2016-п ) від 26.10.2016
N 223 ( 223-2018-п ) від 14.03.2018 }

На виконання Указу Президента України від 21 листопада
2003 р. N 1328 ( 1328/2003 ) "Про вдосконалення управління
у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р.
N 2264 ( 2264-99-п ) "Про утворення Державної спеціалізованої
аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2457);
постанову Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р.
N 1431 ( 1431-2001-п ) "Про забезпечення діяльності Державної
пошуково-рятувальної служби на водних об'єктах Міністерства з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 44, ст. 1979).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2004 р. N 313
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 11
( 11-2014-п ) від 09.01.2014 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 763
( 763-2016-п ) від 26.10.2016 }

{ Гриф обмеження доступу "Для службового користування"
підтверджено Розпорядженням КМ N 605-р ( 605-2016-р ) від
23.08.2016 }
3. Для службового користування. ( Вносить зміни до Постанови
КМ N 1612 ( 1612-2000-п ) від 26.10.2000 ) { Позначку "Не для друку" знято та надано гриф обмеження доступу
"Для службового користування" згідно з Постановою КМ N 442
( 442-2008-п ) від 07.05.2008 }

4. Абзац перший пункту 2 Типового статуту державної
аварійно-рятувальної служби, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 серпня 2001 р. N 1058 ( 1058-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 34, ст. 1587), викласти в
такій редакції:
"2. Служба здійснює постійне та обов'язкове обслуговування на
договірній основі потенційно небезпечних об'єктів і територій
(далі - об'єкти і території), на яких існує небезпека виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Права
та обов'язки сторін щодо здійснення такого обслуговування
визначаються договорами".

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 223
( 223-2018-п ) від 14.03.2018 }

{ Позначку "Не для друку" знято та гриф обмеження доступу
"Для службового користування" надано Розпорядженням КМ N 605-р
( 605-2016-р ) від 23.08.2016 }
6. Для службового користування. ( Вносить зміни до Постанови
КМ N 1415 ( 1415-96-п ) від 25.11.96 )

7. У пункті 4 Порядку обліку місць масового відпочинку
населення на водних об'єктах, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 6 березня 2002 р. N 264 ( 264-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 508), слова
"Державної пошуково-рятувальної служби на водних об'єктах
(ДПРСВО)" та абревіатуру "ДПРСВО" замінити відповідно словами
"Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби
МНС (ДСВАРС)" та абревіатурою "ДСВАРС".

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1269
( 1269-2007-п ) від 31.10.2007 }

9. В абзаці першому пункту 8 Порядку декларування безпеки
об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 ( 956-2002-п ) "Про
ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної
небезпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1357),
слова "Державної інспекції цивільного захисту та техногенної
безпеки" замінити словами "Державної спеціальної (воєнізованої)
аварійно-рятувальної служби МНС".
10. Друге речення пункту 9 Положення про Державний реєстр
потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1288 ( 1288-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1694), після слів
"органам місцевого самоврядування" доповнити словами "державним
аварійно-рятувальним службам".

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1107
( 1107-2011-п ) від 26.10.2011 }вгору