Про додаткові заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004312
Документ 312-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.03.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 березня 2004 р. N 312
Київ
Про додаткові заходи щодо поліпшення
пенсійного забезпечення громадян

З метою підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2003 р. N 1783 ( 1783-2003-п ) "Про заходи щодо
поліпшення пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 47, ст. 2431) такі зміни:
1) у пункті 4 цифри і слово "4,2 відсотка" замінити цифрами і
словом "12 відсотків";
2) доповнити постанову пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1. При призначенні пенсій відповідно до частини другої
статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) застосовуються мінімальний та
максимальний розміри пенсій (з урахуванням цільової грошової
допомоги), що встановлені постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2003 р. N 544 ( 544-2003-п ) "Про підвищення
розмірів трудових пенсій" (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 16, ст. 709), збільшені на 12 відсотків".
2. Міністерству фінансів внести у тижневий строк пропозиції
щодо збільшення у 2004 році на 275,7 млн. гривень видатків
загального фонду державного бюджету, призначених для розмежування
джерел фінансування за різними пенсійними програмами.
3. Координаторам діяльності осіб, уповноважених представляти
інтереси держави у правлінні Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,
винести на розгляд правління Фонду у I кварталі 2004 р. питання
про відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних з
виплатою пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв'язку із
втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання, за період з березня
2003 р. та своєчасне покриття поточних витрат.
4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26вгору