Документ 311-XIV, перша редакція — Прийняття від 11.12.1998
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо ставок акцизного збору і ввізного мита
та порядку сплати акцизного збору
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 4, ст.34 )
У зв'язку з виданням Указів Президента України N 443/98 від 8
травня 1998 року "Про заходи щодо регулювання реалізації спирту
етилового та алкогольних напоїв" та N 653/98 від 18 червня 1998
року "Про деякі питання, пов'язані із встановленням ставок
акцизного збору і ввізного мита", прийнятих з посиланням на пункт
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ), а також з метою створення сприятливих умов для
роботи вітчизняних підприємств, забезпечення стабільності доходів
Державного бюджету України Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законів України такі зміни:
1. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на тютюнові вироби" ( 30/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 8, ст. 32) цифри і слова:

"2402 Сигарети з тютюну або 2 екю з 1000 2,5 екю з 5,0 екю з
20 000 його замінників, штук 1000 штук 1000
цигарки (з урахуванням штук"
статті 3 цього Закону)

замінити цифрами і словами
"2402 Сигарети з тютюну 2,5 екю за 3,0 екю за 5,0 екю
20 000 (цигарки) 1000 шт. 1000 шт. за 1000
шт."
2. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201;
1998 р., N 17, ст. 82) цифри і слова:
"2203 00 Пиво солодове 0,04 екю за 0,3 екю за
1 л 1 л"
замінити цифрами і словами
"2203 00 Пиво солодове 0,02 екю за 0,5 екю за
1 л 1 л".

3. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного
мита на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 28, ст. 131;
1997 р., N 15, ст. 116, N 34, ст. 211; 1998 р., N 26, ст. 157):
1) у статті 1:
цифри і слова
"2204 Вина виноградні натуральні, 0,15 екю за 0,6 екю за
(крім включаючи кріплені (з 1 л 1 л
2204 10, урахуванням статті 3
2204 30) цього Закону)
2204 10 Вина ігристі (газовані), 0,3 екю за 2 екю за
шампанське 1 л 1 л"
замінити цифрами і словами
"2204 Вина виноградні натуральні, 0,15 екю за 2 екю за
(крім включаючи кріплені (з 1 л 1 л
2204 10, урахуванням статті 3
2204 30) цього Закону)
2204 10 Вина ігристі (газовані), 0,3 екю за 3 екю за
шампанське: 1 л 1 л
в тому числі шампанські 0,3 екю за 10 екю за
вина, що містять у назві 1 л 1 л";
слово "Champagne"
цифри і слова
"2207 Спирт етиловий 3 екю за 2 екю за
неденатурований із вмістом 1 л 100- 1 л 100-
спирту не менш як 80 відсотково- відсотково-
відсотків об'єму; спирт го спирту го спирту
етиловий та інші спиртні
напої, денатуровані,
будь-якої міцності
2208 10 Складові спиртові 3 екю за 5 екю за
(крім 2208 напівфабрикати, які 1 л 100- 1 л 100-
10 100, використовуються для відсотково- відсотко-
2208 виготовлення напоїв; інші го спирту вого спирту
10 900 -
тільки
спирт
коньячний)
2208 10 900 Тільки спирт коньячний (з 0 5 екю за
урахуванням статті 5 1 л 100-
цього Закону) відсотко-
вого
спирту
2208 10100 Напої ароматичні гіркі з 3 екю за 7,5 екю за
вмістом спирту за об'ємом 1 л 100- 1 л 100-
від 44,2 відсотка до 49,2 відсотково- відсотково-
відсотка го спирту го спирту
2208 20 - Міцні спиртні напої (в тому 3 екю за 7,5 екю за
2208 90190 числі коньяк, бренді), 1 л 100- 1 л 100-
отримані у результаті відсотково- відсотко-
дистиляції (перегонки) го спирту вого
виноградного вина або спирту
вичавок винограду (з
урахуванням статті 3
цього Закону)
2208 90310 - Горілка; сливова, грушева 3 екю за 7,5 екю за
2208 90390 або вишнева спиртова 1 л 100- 1 л 100-
настойка (крім лікерів) відсотково- відсотково-
го спирту го спирту
2208 90510 - Інші спиртні напої, лікери 3 екю за 5 екю за
2208 90790 та інші алкогольні напої 1 л 100- 1 л 100-
відсотково- відсотково-
го спирту го спирту
2208 90910, Спирт неденатурований 3 екю за 2 екю за
2208 90990 етиловий з концентрацією 1 л 100- 1 л 100-
спирту за об'ємом менш як відсотково- відсотково-
80 відсотків го спирту го спирту"
замінити цифрами і словами
"2207 Спирт етиловий 3 екю за 7,5 екю за
неденатурований із вмістом 1 л 100- 1 л 100-
спирту не менш як 80 відсотко- відсотко-
відсотків об'єму; спирт вого вого
етиловий та інші спиртні спирту спирту
напої, денатуровані,
будь-якої міцності (з
урахуванням статті 7 цього
Закону)
2208 Спирт етиловий 3 екю за 7,5 екю за
(крім 2208 неденатурований із вмістом 1 л 100- 1 л 100-
10 900 - спирту менш як 80 відсотків відсотково- відсотково-
тільки спирт об'єму, міцні спиртні го спирту го спирту
коньячний) напої, лікери та інші
алкогольні напої, складові
спиртові напівфабрикати, що
використовуються для
виготовлення напоїв (з
урахуванням статті 7 цього
Закону)
2208 10 900 Тільки спирт коньячний (з 0 7,5 екю за
урахуванням статті 5 1 л 100-
цього Закону) відсотково-
го спирту";
2) статті 3 та 4 Закону викласти в такій редакції:
"3. Встановити тимчасово до 1 січня 2000 року ставки
акцизного збору на такі товари, вироблені в Україні з вітчизняної
сировини:
вина виноградні натуральні марочні та ординарні сухі (коди
2204 21 100 - 2204 21 290, 2204 29 100 - 2204 29 290) - 0,01 екю
за 1 літр;
вина виноградні натуральні марочні та ординарні кріплені
(коди 2204 21 310 - 2204 21 510, 2204 29 310 - 2204 29 510) - 0,06
екю за 1 літр;
вина плодово-ягідні (коди 2206 00 930, 2206 00 990) - 0,15
екю за 1 літр;
виноматеріали, що реалізуються посередницьким організаціям та
населенню (код 2204 30), - 0,15 екю за 1 літр;
вермути та інші вина виноградні натуральні з добавкою
рослинних або ароматичних екстрактів (код 2205) - 0,15 екю за 1
літр.
4. Встановити на спирт етиловий, що використовується
закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення
лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних
досліджень та вітчизняними товаровиробниками - суб'єктами
підприємницької діяльності для виготовлення вибухових речовин,
лікарських засобів (у тому числі компонентів і препаратів крові),
ветеринарних лікарських засобів і препаратів, парфумів,
нітроцелюлози та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів,
настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не
підлягають реалізації в роздрібній торгівлі, ставку акцизного
збору в розмірі 0,2 екю за 1 літр 100-відсоткового спирту.
Порядок отримання закладами та установами охорони здоров'я,
суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового та контролю
за цільовим його використанням встановлюється Кабінетом Міністрів
України";
3) доповнити Закон статтями 6, 7 і 8 такого змісту:
"6. Встановити тимчасово до 1 січня 2000 року на спирт
етиловий денатурований (спирт технічний), виготовлений на
вітчизняних підприємствах, що використовується для виробничих
потреб, ставку акцизного збору в розмірі 0,02 екю за 1 літр
100-відсоткового спирту.
Порядок отримання суб'єктами підприємницької діяльності
спирту етилового денатурованого (спирту технічного) та цільового
його використання встановлюється Кабінетом Міністрів України.
7. Встановити тимчасово до 1 липня 1999 року ставки акцизного
збору на такі товари, вироблені в Україні з вітчизняної сировини:
спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менш як
80 відсотків об'єму; спирт етиловий та інші спиртні напої,
денатуровані, будь-якої міцності (код 2207) - 2 екю за 1 літр
100-відсоткового спирту;
спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менш як
80 відсотків об'єму, міцні спиртні напої, лікери та інші
алкогольні напої, складові спиртові напівфабрикати, що
використовуються для виготовлення напоїв (код 2208, крім 2208 10
900 - тільки спирт коньячний), - 2 екю за 1 літр 100-відсоткового
спирту.
8. Встановити тимчасово до 1 січня 2001 року на коньяки,
бренді, витримка яких не менше трьох років (код 2208 20),
виготовлені в Україні, ставку акцизного збору у розмірі 0,25 екю
за 1 л 100-відсоткового спирту".
4. Доповнити статтю 7 Закону України "Про акцизний збір на
алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 297; 1997 р., N 45,
ст. 287) частиною двадцятою такого змісту:
"20. При отриманні суб'єктами підприємницької діяльності
спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на
іншу підакцизну продукцію, такі платники податку зобов'язані
видати податковим органам податковий вексель, який підтверджує
зобов'язання платника податку у термін до 90 календарних днів,
починаючи від дня отримання спирту, сплатити суму акцизного збору,
яка розрахована за ставками для цієї продукції. Виданий вексель
погашається при придбанні акцизних марок на суму, розраховану із
ставок акцизного збору на готову продукцію, повністю або частково.
Суми, визначені у податковому векселі, або їх частини, що не
були погашені, підлягають стягненню до бюджету в порядку,
встановленому для стягнення не внесених у строк податків та
неподаткових платежів відповідно до законодавства. У разі коли
сума податкового векселя не погашається векселедавцем у визначений
термін, орган державної податкової служби зобов'язаний:
або прийняти рішення про стягнення невнесених сум відповідно
до законодавства;
або подати заяву про порушення справи про банкрутство
векселедавця.
Порядок видачі та погашення податкових векселів визначається
Кабінетом Міністрів України.
При отриманні спирту етилового неденатурованого суб'єктами
підприємницької діяльності - підприємствами первинного виноробства
для виготовлення виноградних виноматеріалів чи сусла акцизний збір
не сплачується такими підприємствами, якщо зазначені виноматеріали
чи сусло реалізовуються підприємствам вторинного виноробства.
Акцизний збір сплачується підприємствами вторинного виноробства
при придбанні марок акцизного збору на суму, розраховану із ставок
акцизного збору на готову продукцію, вироблену з цих
виноматеріалів чи сусла. Порядок отримання суб'єктами
підприємницької діяльності - підприємствами первинного
виноробства спирту етилового неденатурованого та його цільового
використання встановлюється Кабінетом Міністрів України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України терміново привести постанови
від 3 серпня 1998 року N 1200 ( 1200-98-п ) "Про ставки акцизного
збору на деякі товари (продукцію)", від 29 вересня 1998 року
N 1552 ( 1552-98-п ) "Про внесення зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 серпня 1998 року N 1200" та інші свої
рішення у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 1998 року
N 311-XIVвгору