Документ 3106-IV, действует, текущая редакция — Редакция от 01.04.2014, основание - 1166-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про загальну структуру і чисельність
Управління державної охорони України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.50 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 492-V ( 492-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.80
N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст.745 }

Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Управління
державної охорони України:
орган управління державною охороною України;
підрозділи охорони органів державної влади України, посадових
осіб та об'єктів;
регіональні підрозділи державної охорони;
підрозділи забезпечення, підприємства, установи, організації,
навчальні заклади.
Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Управління
державної охорони України у кількості 2694 особи. { Стаття 2 в редакції Закону N 492-V ( 492-16 ) від 19.12.2006; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1166-VII ( 1166-18 ) від
27.03.2014 }
Стаття 3. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 листопада 2005 року
N 3106-IVвверх