Документ 308-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.11.2013, підстава - 795-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 2010 р. N 308
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 795 ( 795-2013-п ) від 30.10.2013 }
Про підвищення розміру пенсій деяким категоріям
громадян у зв'язку із зростанням середньомісячної
заробітної плати штатного працівника

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у 2010 році для підвищення розміру пенсій з
1 березня згідно з частиною другою статті 42 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
застосовується коефіцієнт 1,011. Підвищенню підлягають пенсії,
обчислені згідно із зазначеним Законом ( 1058-15 ) та Законами
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ),
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб" ( 2262-12 ), за зверненнями, які надійшли до 31 грудня року,
що передує року підвищення пенсії.
2. Внести до пункту 3 Порядку підвищення розміру пенсій
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" у зв'язку із зростанням
середньомісячної заробітної плати штатного працівника,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня
2005 р. N 341 ( 341-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 19, ст. 1001; 2007 р., N 32, ст. 1304, ст. 1312; 2008 р., N 31,
ст. 984; 2009 р., N 19, ст. 595), зміни, що додаються.
3. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів разом з Пенсійним фондом України після прийняття Закону
України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та затвердження
бюджету Пенсійного фонду України в місячний строк подати
пропозиції щодо підвищення протягом 2010 року розміру пенсій у
зв'язку із зростанням у 2009 році середньомісячної заробітної
плати штатного працівника в Україні порівняно з минулим роком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2010 р. N 308
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 3 Порядку підвищення
розміру пенсій відповідно до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" у зв'язку із зростанням
середньомісячної заробітної плати штатного
працівника ( 341-2005-п )

1. Абзаци перший - четвертий викласти в такій редакції:
"3. Коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році
(КП(п) обчислюється для кожного пенсіонера за такою формулою:
КП(п) = ПВ(2) : ПВ(1),
де ПВ(1) - розмір пенсії (крім пенсій, призначених після
1 січня року, що передує року підвищення пенсії, а також
поновлених з урахуванням середньої заробітної плати працівників,
зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що
передує попередньому року підвищення пенсії), обчислений
відповідно до статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) з урахуванням статті 28
цього Закону ( 1058-15 ) або визначений згідно з пунктом 4
розділу XV "Прикінцеві положення" зазначеного Закону ( 1058-15 ) з
урахуванням підвищення розміру пенсії згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1783 ( 1783-2003-п )
"Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2431; 2004 р., N 10,
ст. 616; 2008 р., N 16, ст. 411), доплати до пенсії, встановленої
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня
2004 р. N 943 ( 943-2004-п ) "Про додаткові заходи щодо підвищення
рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 30, ст. 2008, N 38, ст. 2491), щомісячної державної адресної
допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215
( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення"
(Офіційний вісник України, 2004., N 38, ст. 2491, N 43,
ст. 2827), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації) та доплати до пенсії, встановлених згідно з пунктом 2
постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 684
( 684-2007-п ) "Про поліпшення матеріального забезпечення окремих
категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32,
ст. 1312; 2008 р., N 25, ст. 785), щомісячної державної адресної
допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п )
"Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 25, ст. 785), доплат, збільшень, щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановлених
згідно з підпунктом 1 пункту 1, пунктами 2 і 3, підпунктом 1
пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р.
N 654 ( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення
громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 54, ст. 1810,
N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742) без урахування змін,
внесених постановами Кабінету Міністрів України від 26 листопада
2009 р. N 1252 ( 1252-2009-п ) і від 2 грудня 2009 р. N 1308
( 1308-2009-п ), або розмір пенсії, обчислений відповідно до
статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) з урахуванням абзацу другого
частини першої статті 28 цього Закону ( 1058-15 ), доплати до
пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 24 липня 2004 р. N 943 ( 943-2004-п ) "Про додаткові
заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2008, N 36, ст. 2389, N 38,
ст. 2491), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про
підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії (дотації) та доплати до
пенсії, встановлених згідно з пунктом 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про
поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення"
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312; 2008 р., N 25,
ст. 785), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії,
встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
26 березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного
забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25,
ст. 785, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), доплат,
збільшень, щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановлених згідно з підпунктом 1 пункту 1, пунктами 2
і 3, підпунктом 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 16 липня 2008 р. N 654 ( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня
пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 54, ст. 1810, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742)
без урахування змін, внесених постановами Кабінету Міністрів
України від 26 листопада 2009 р. N 1252 ( 1252-2009-п ) і від
2 грудня 2009 р. N 1308 ( 1308-2009-п ), у разі призначення пенсії
після 1 січня року, що передує року підвищення пенсії, а також
поновленої з урахуванням середньої заробітної плати працівників,
зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що
передує попередньому року підвищення пенсії;
розмір пенсій, обчислений відповідно до частин третьої,
четвертої, двадцятої - двадцять другої статті 24 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) з
урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про
підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265
( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян"
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485;
2009 р., N 81, ст. 2742), доплат, щомісячної державної адресної
допомоги до пенсії (дотації), встановлених згідно з пунктом 3,
підпунктом 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від
16 липня 2008 р. N 654 ( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня
пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 54, ст. 1810, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742)
без урахування змін, внесених постановами Кабінету Міністрів
України від 26 листопада 2009 р. N 1252 ( 1252-2009-п ) і від
2 грудня 2009 р. N 1308 ( 1308-2009-п );
розмір пенсій, обчислений відповідно до частини першої
статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) з
урахуванням підвищень у зв'язку із зростанням прожиткового
мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили
працездатність, щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про
підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), збільшення
розміру пенсії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2005 р. N 1293 ( 1293-2005-п ) "Про збільшення розмірів
пенсії деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 52, ст. 3328), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії,
встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
26 березня 2008 р., N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного
забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25,
ст. 785, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), розмірів
пенсій, встановлених згідно з пунктом 6 постанови Кабінету
Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 530 ( 530-2008-п )
"Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян"
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст. 1396), доплат,
щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації),
встановлених згідно з підпунктом 2 пункту 1, пунктами 2 і 3,
підпунктом 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від
16 липня 2008 р. N 654 ( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня
пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 54, ст. 1810, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742)
без урахування змін, внесених постановами Кабінету Міністрів
України від 26 листопада 2009 р. N 1252 ( 1252-2009-п ) і від
2 грудня 2009 р. N 1308 ( 1308-2009-п );
розмір пенсій (крім пенсій, призначених, поновлених після
1 січня року, що передує року підвищення пенсії), обчислений
особам з числа військовослужбовців строкової служби та членам їх
сімей відповідно до статей 21, 22, 36 і 37 Закону України "Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб" ( 2262-12 ) з урахуванням щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р.
N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491,
N 43, ст. 2827), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії,
встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
26 березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного
забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25,
ст. 785, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), доплат,
щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації),
встановлених згідно з підпунктом 3 пункту 1, пунктом 3,
підпунктом 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від
16 липня 2008 р. N 654 ( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня
пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 54, ст. 1810, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742)
без урахування змін, внесених постановами Кабінету Міністрів
України від 26 листопада 2009 р. N 1252 ( 1252-2009-п ) і від
2 грудня 2009 р. N 1308 ( 1308-2009-п ), або розмір пенсії,
обчислений особам з числа військовослужбовців строкової служби та
членам їх сімей відповідно до статей 21 і 36 Закону України "Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб" ( 2262-12 ) з урахуванням щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р.
N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491,
N 43, ст. 2827), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії,
встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
26 березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного
забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25,
ст. 785, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), доплат,
щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації),
встановлених згідно з підпунктом 3 пункту 1, пунктом 3,
підпунктом 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від
16 липня 2008 р. N 654 ( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня
пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 54, ст. 1810, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742)
без урахування змін, внесених постановами Кабінету Міністрів
України від 26 листопада 2009 р. N 1252 ( 1252-2009-п ) і від
2 грудня 2009 р. N 1308 ( 1308-2009-п ), у разі призначення,
поновлення пенсії після 1 січня року, що передує року підвищення
пенсії;".
2. Абзаци шостий - дев'ятий викласти в такій редакції:
"ПВ(2) - розмір пенсій, обчислений відповідно до статті 27
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) з урахуванням статті 28 або визначений
згідно з пунктом 4 розділу XV "Прикінцеві положення" зазначеного
Закону ( 1058-15 ) з урахуванням підвищення розміру пенсій згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р.
N 1783 ( 1783-2003-п ) "Про заходи щодо поліпшення пенсійного
забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47,
ст. 2431; 2004 р., N 10, ст. 616, N 31, ст. 2082; 2008 р., N 16,
ст. 411), доплати до пенсії, встановленої згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004 р. N 943
( 943-2004-п ) "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня
пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30,
ст. 2008, N 36, ст. 2389, N 38, ст. 2491), щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р.
N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491,
N 43, ст. 2827), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), доплати до пенсії, встановлених згідно з пунктом 2
постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 684
( 684-2007-п ) "Про поліпшення матеріального забезпечення окремих
категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32,
ст. 1312; 2008 р., N 25, ст. 785), щомісячної державної адресної
допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п )
"Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81,
ст. 2742), підвищення до пенсій, встановленого згідно з пунктом 1
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 198
( 198-2009-п ) "Деякі питання соціального захисту окремих
категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 19,
ст. 595), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1308 ( 1308-2009-п ) "Про
встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації) інвалідам війни та учасникам бойових дій" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3217), доплати, встановленої
згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від
2 грудня 2009 р. N 1309 ( 1309-2009-п ) "Про встановлення доплати
до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94,
ст. 3218);
розмір пенсій, обчислений відповідно до частин третьої,
четвертої, двадцятої - двадцять другої статті 24 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) з
урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про
підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265
( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян"
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485;
2009 р., N 81, ст. 2742), підвищення до пенсій, встановленого
згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11
березня 2009 р. N 198 ( 198-2009-п ) "Деякі питання соціального
захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України,
2009 р., N 19, ст. 595), щомісячної державної адресної допомоги до
пенсії (дотації), встановленої згідно з пунктом 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1308
( 1308-2009-п ) "Про встановлення щомісячної державної адресної
допомоги до пенсії (дотації) інвалідам війни та учасникам бойових
дій" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3217), доплати,
встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 2 грудня 2009 р. N 1309 ( 1309-2009-п ) "Про
встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 94, ст. 3218);
розмір пенсій, обчислений відповідно до частини першої
статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) з
урахуванням підвищень у зв'язку із зростанням прожиткового
мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили
працездатність, збільшення розміру пенсії згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1293
( 1293-2005-п ) "Про збільшення розмірів пенсії деяким категоріям
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3328), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265
( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян"
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485;
2009 р., N 81, ст. 2742), розмірів виплат, встановлених згідно з
пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня
2008 р. N 530 ( 530-2008-п ) "Деякі питання соціального захисту
окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р.,
N 42, ст. 1396), доплати до пенсії, встановленої згідно з
підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
16 липня 2008 р. N 654 ( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня
пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 54, ст. 1810), підвищення до пенсій, встановленого
згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від
11 березня 2009 р. N 198 ( 198-2009-п ) "Деякі питання соціального
захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України,
2009 р., N 19, ст. 595), щомісячної державної адресної допомоги до
пенсії (дотації), встановленої згідно з пунктом 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1308
( 1308-2009-п ) "Про встановлення щомісячної державної адресної
допомоги до пенсії (дотації) інвалідам війни та учасникам бойових
дій" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3217), доплати,
встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 2 грудня 2009 р. N 1309 ( 1309-2009-п ) "Про
встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 94, ст. 3218);
розмір пенсій, обчислений особам з числа військовослужбовців
строкової служби та членам їх сімей відповідно до статей 21, 22,
36 і 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) з
урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії,
встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26
березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного
забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25,
ст. 785, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), розмірів
виплат, встановлених згідно з пунктом 7 постанови Кабінету
Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 530 ( 530-2008-п )
"Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян"
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст. 1396), підвищення до
пенсій, встановленого згідно з пунктом 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 198 ( 198-2009-п )
"Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян"
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 19, ст. 595), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої
згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від
2 грудня 2009 р. N 1308 ( 1308-2009-п ) "Про встановлення
щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації)
інвалідам війни та учасникам бойових дій" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 94, ст. 3217), доплати, встановленої згідно з
пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня
2009 р. N 1309 ( 1309-2009-п ) "Про встановлення доплати до
надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94,
ст. 3218).".вгору