Про трудові книжки працівників
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993301
Документ 301-93-п, поточна редакція — Редакція від 28.12.2018, підстава - 1126-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 квітня 1993 р. № 301
Київ

Про трудові книжки працівників

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 131 від 02.03.94
№ 514 від 16.05.2001
№ 955 від 25.12.2013
№ 571 від 18.07.2018
№ 1126 від 27.12.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити зразки бланків трудової книжки і вкладиша до неї, що додаються.

{Зразок трудової книжки із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 131 від 02.03.94}

Трудові книжки раніше встановленого зразка обмінові не підлягають.

2. При влаштуванні на роботу працівники зобов'язані подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку.

Без трудової книжки приймаються на роботу тільки ті особи, які працевлаштовуються вперше.

3. Трудові книжки зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях, у представництвах іноземних суб’єктів господарювання, а при звільненні працівника трудова книжка видається йому під розписку в журналі обліку.

Трудові книжки працівників, які працюють в міжнародних організаціях, представництвах міжнародних організацій в Україні, іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах, у виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів міжнародної технічної допомоги, можуть зберігатися і вестися на підставі цивільно-правового договору з юридичними особами - резидентами, які вносять відомості до трудових книжок відповідно до довідок, виданих зазначеними міжнародними організаціями, представництвами міжнародних організацій в Україні, іноземними дипломатичними представництвами та консульськими установами, виконавцями (юридичними особами - нерезидентами) проектів міжнародної технічної допомоги.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1126 від 27.12.2018}

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 955 від 25.12.2013, № 571 від 18.07.2018}

4. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації, представництва іноземного суб’єкта господарювання.

За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 571 від 18.07.2018}

5. Міністерству праці, Міністерству юстиції, Міністерству соціального захисту населення разом із заінтересованними міністерствами та іншими підвідомчими Кабінетові Міністрів України органами державної виконавчої влади за участю профспілкових об'єднань у тримісячний термін розробити і затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.

6. Установити, що виготовлення за єдиним зразком бланків трудової книжки і вкладиша до неї забезпечується Міністерством фінансів за замовленням Державної акціонерної компанії "Укрресурси", погодженим з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Виконання заявок на виготовлення бланків трудової книжки і вкладиша до неї та забезпечення ними підприємств, установ і організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, покласти на Державну акціонерну компанію "Укрресурси".

Державній акціонерній компанії "Укрресурси" разом з Міністерством фінансів, Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ, Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва і Антимонопольним комітетом установити порядок розрахунків за бланки трудової книжки і вкладиша до неї та їх розсилання.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 514 від 16.05.2001}

7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 16 листопада 1973 р. № 529 "Про трудові книжки робітників і службовців" (ЗП УРСР, 1973 р., № 11, ст. 88).

Прем'єр-міністр України

Л.КУЧМА

Міністр
Кабінету Міністрів України


В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 26
вгору