Про створення Державного історико-архітектурного заповідника в м. Львові
Постанова Ради Міністрів Української РСР від 12.06.1975297
Документ 297-75-п, поточна редакція — Редакція від 05.08.1992, підстава - 451-92-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 12 червня 1975 р. N 297
Київ
Про створення Державного історико-архітектурного
заповідника в м. Львові
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 451 ( 451-92-п ) від 05.08.92 }

Враховуючи історико-архітектурну та художню цінність
комплексу пам'ятників історії і культури міста Львова, з метою їх
збереження та широкого використання в ідейно-політичній роботі по
вихованню трудящих в дусі радянського патріотизму, соціалістичного
інтернаціоналізму і дружби народів СРСР Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Львівського облвиконкому, Держбуду
УРСР і Міністерства культури УРСР про створення Державного
історико-архітектурного заповідника в межах давньоруської та
середньовічної частини міста Львова і підпорядкувати його
Львівському облвиконкому.
Методичне керівництво справою охорони, реставрації та
використання пам'ятників архітектури, археології і мистецтва, що
знаходяться на території заповідника, покласти на Держбуд УРСР і
Міністерство культури УРСР.
2. Встановити, що витрати заповідника фінансуються за рахунок
і в межах коштів, які передбачаються по бюджету області для
здійснення відповідних робіт і заходів, а також коштів, що їх
одержуватиме заповідник від культурного і господарського
використання пам'ятників.
Дозволити Львівському облвиконкому за погодженням з Держбудом
УРСР створити дирекцію заповідника з утриманням її штату за
рахунок видатків на соціально-культурні заходи по бюджету області.
3. Держбуду УРСР щороку виділяти не менше 100 тис. крб. на
реставрацію пам'ятників архітектури заповідника.
4. Львівському облвиконкому за погодженням з Держбудом УРСР і
Міністерством культури УРСР у 3-місячний строк затвердити
положення про Державний історико-архітектурний заповідник в
м. Львові і перелік споруд, що передаються на баланс заповідника.

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 451
( 451-92-п ) від 05.08.92 }

6. Держплану УРСР передбачити в планах на 1976-1977 роки
виділення Держбуду УРСР капіталовкладень на будівництво виробничої
бази Львівської спеціальної науково-реставраційної виробничої
майстерні.
7. Держбуду УРСР і Львівському облвиконкому з залученням
заінтересованих міністерств і відомств забезпечити виготовлення в
1975-1976 роках проекту впорядкування заповідника з визначенням
вартості та черговості робіт по реставрації пам'ятників
архітектури.
8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Держбуд
УРСР, Міністерство культури УРСР і Львівський облвиконком.

Голова
Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 24вгору