Документ 289-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.03.2016, підстава - 118-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2012 р. № 289
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 118 від 18.02.2016}

Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1218 (Офіційний вісник України, 1998 p., № 31, ст. 1183; 2002 p., № 42, ст. 1935), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2012 р. № 289

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів

1. У пункті 1:

після слів “розміщення відходів” доповнити словами “, у тому числі небезпечних,”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Розгляд заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів, видачу дозволів на розміщення небезпечних відходів здійснює Мінприроди відповідно до цього Порядку.”.

2. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Інші терміни, зокрема “небезпечні відходи”, вживаються у значенні, наведеному у Положенні про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтому та Зеленому переліках відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217).”.

3. Пункт 8 викласти у такій редакції:

“8. Власники відходів, для яких платежі за розміщення відходів усіх класів небезпеки не перевищують 10 гривень на рік, власники тільки побутових відходів, що уклали договори на розміщення відходів з підприємствами комунального господарства, та власники відходів як вторинної сировини, які провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів.”.

4. У пункті 21 слова “здійснюють органи Мінекоресурсів на місцях” замінити словами “здійснює Держекоінспекція та її територіальні органи”.вгору