Про затвердження плану заходів щодо організації соціального діалогу в Україні
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 18.03.2009285-р
Документ 285-2009-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.03.2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 18 березня 2009 р. N 285-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо
організації соціального діалогу в Україні

1. Затвердити план заходів щодо організації соціального
діалогу в Україні, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади:
забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану
заходів;
за підсумками кожного півріччя надсилати до 15 числа
наступного місяця Мінпраці відповідну інформацію для її
узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. N 445
( 445-2006-р ) "Про затвердження плану заходів щодо розвитку
соціального діалогу в Україні".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. N 285-р
ПЛАН
заходів щодо організації
соціального діалогу в Україні

1. Забезпечити підготовку і внесення на розгляд Кабінету
Міністрів України актів законодавства, які стосуються захисту
соціально-економічних, трудових прав та інтересів працівників і
роботодавців, а також тих, що спрямовані на подолання наслідків
фінансово-економічної кризи, з дотриманням процедури погодження,
визначеної Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України,
всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і
підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на
2008-2009 роки (далі - Генеральна угода).
Міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади разом з
всеукраїнськими профспілками та їх
об'єднаннями, всеукраїнськими
об'єднаннями організацій
роботодавців і підприємців, які є
суб'єктами Генеральної угоди.
Постійно.
2. Утворити до кінця березня 2009 р. постійно діючі
тристоронні робочі групи на чолі з міністрами, керівниками інших
центральних органів виконавчої влади за такими напрямами:
1) мінімізація наслідків фінансово-економічної кризи.
Мінекономіки, Мінфін,
Мінпромполітики, Мінпаливенерго,
Мінвуглепром, інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади
разом з всеукраїнськими
профспілками та їх об'єднаннями,
всеукраїнськими об'єднаннями
організацій роботодавців;
2) детінізація економіки.
Мінекономіки, інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади
разом з всеукраїнськими
профспілками та їх об'єднаннями,
всеукраїнськими об'єднаннями
організацій роботодавців;
3) реформування податкової системи.
Мінфін, інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади
разом з всеукраїнськими
профспілками та їх об'єднаннями,
всеукраїнськими об'єднаннями
організацій роботодавців;
4) реформування законодавства щодо умов праці та зайнятості.
Мінпраці, Мінекономіки,
Держгірпромнагляд, інші
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади разом з
всеукраїнськими профспілками та їх
об'єднаннями, всеукраїнськими
об'єднаннями організацій
роботодавців;
5) удосконалення системи соціального захисту та
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Мінпраці, інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади
разом з всеукраїнськими
профспілками та їх об'єднаннями,
всеукраїнськими об'єднаннями
організацій роботодавців;
6) додержання прав і гарантій діяльності профспілок,
організацій роботодавців та їх об'єднань.
Мінпраці, Мін'юст, інші
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади разом з
всеукраїнськими профспілками та їх
об'єднаннями, всеукраїнськими
об'єднаннями організацій
роботодавців.
3. Розглянути питання щодо включення представників сторін
соціального діалогу (за згодою) до складу колегій, громадських
рад, утворених при центральних та місцевих органах виконавчої
влади.
Міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації разом з
всеукраїнськими профспілками та їх
об'єднаннями, всеукраїнськими
об'єднаннями організацій
роботодавців і підприємців, які є
суб'єктами Генеральної угоди, угод
відповідного рівня
II квартал 2009 року.
4. Забезпечити проведення аналізу стану виконання Генеральної
угоди в межах повноважень, визначених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 1250 ( 1250-2008-р )
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень
Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими
об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та
всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки"
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 72 , ст. 2431), на робочих
нарадах за участю представників сторін соціального діалогу, які є
суб'єктами Генеральної угоди.
Міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації за участю
всеукраїнських профспілок та їх
об'єднань, всеукраїнських
об'єднань організацій роботодавців
і підприємців, які є суб'єктами
Генеральної угоди.
Щокварталу.вгору