Документ 276-XIV, перша редакція — Прийняття від 20.11.1998
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про ставки
акцизного збору і ввізного мита на деякі товари
(продукцію)"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 52, ст.327 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст.201; 1998 р.,
N 17, ст.82) такі зміни:
1. У статті 1:
цифри і слова
"Приймачі телевізійні
(включаючи відеомонітори
і відеопроектори),
поєднані або не поєднані
з радіоприймачем або
апаратурою, яка записує
або відтворює звук або
зображення: 8528 10 кольорового зображення 0,8 екю за 1 см 0,2 екю за
розміру екрана 1 см розміру
по діагоналі екрана по
діагоналі"
замінити цифрами і словами
"Приймачі телевізійні
(включаючи відеомонітори
і відеопроектори),
поєднані або не поєднані
з радіоприймачем або
апаратурою, яка записує
або відтворює звук або
зображення: 8528 10 кольорового зображення
з розміром екрана:
до 37 см 0,8 екю за 1 см 1,0 екю за
розміру екрана 1 см розміру
по діагоналі екрана по
діагоналі
від 37 до 54 см 0,8 екю за 1 см 1,2 екю за
розміру екрана 1 см розміру
по діагоналі екрана по
діагоналі
від 54 см і більше 0,8 екю за 1 см 2,7 екю за
розміру екрана 1 см розміру
по діагоналі екрана по
діагоналі".
2. У статті 4:
1) слова і цифри "кольорові телевізори (8528 10)" виключити;
2) доповнити статтю частиною другою такого змісту:
"До 1 січня 2001 року звільнити від обкладення акцизним
збором обороти з реалізації кольорових телевізорів (код за
Гармонізованою системою опису та кодування товарів 8528 10), що
виробляються українськими підприємствами усіх форм власності з
потужністю кожного виробництва не менш як 100 000 телевізорів на
рік, за умови виробництва цими підприємствами не менш як 1000
телевізорів на місяць, при виготовленні яких використано не менше
20 відсотків матеріалів, вузлів, компонентів та комплектуючих
виробів вітчизняного виробництва".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 листопада 1998 року
N 276-XIVвгору