Документ 272-89-п, поточна редакція — Прийняття від 03.11.1989

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 3 листопада 1989 р. N 272
Київ
Про створення державного музею-заповідника українського
гончарства в смт Опішні Полтавської області

З метою збереження, наукового дослідження і подальшого
розвитку самобутніх мистецьких традицій народного гончарства смт
Опішні Зіньківського району Полтавської області, їх широкої
популяризації і використання в естетичному вихованні трудящих Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Полтавського облвиконкому, підтриману
Міністерством культури УРСР і Міністерством місцевої промисловості
УРСР, про створення в смт Опішні Полтавської області державного
музею-заповідника українського гончарства з підпорядкуванням його
облвиконкому.
Методичне керівництво роботою по створенню й розвитку
музею-заповідника покласти на Міністерство культури УРСР і
Академію наук УРСР.
2. Полтавському облвиконкому за погодженням з Міністерством
культури УРСР і Академією наук УРСР:
у шестимісячний строк затвердити положення про державний
музей-заповідник українського гончарства в смт Опішні, установити
його межі та охоронні зони;
забезпечити виготовлення до 1991 року генерального плану
розвитку музею-заповідника з визначенням вартості, черговості й
строків проведення робіт по ремонту, відновленню, будівництву
приміщень та об'єктів, створенню музейних експозицій.
3. Взяти до відома, що в роботі по створенню й розвитку
музею-заповідника візьмуть участь, у тому числі фінансову,
Українське товариство охорони пам'яток історії та культури,
Українське відділення Радянського фонду культури, Спілка
художників України.
4. Державному комітетові УРСР у справах видавництв,
поліграфії і книжкової торгівлі забезпечити видання друкованої
продукції на замовлення музею-заповідника в смт Опішні Полтавської
області.

Голова
Ради Міністрів УРСР В.МАСОЛ
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 28вгору