Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004268
Документ 268-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2012, підстава - 1210-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 березня 2004 р. N 268
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1210 ( 1210-2011-п ) від 23.11.2011 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 268
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України

1. У Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років
заслуженим майстрам спорту, майстрам спорту міжнародного класу -
членам збірних команд України, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 583 ( 583-92-п ) "Про
затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення"
(ЗП України, 1992 р., N 11, ст. 271):
а) у пункті 1:
в абзаці першому слово "загальному" виключити;
абзац другий викласти у такій редакції:
"Призначення і виплата зазначених пенсій здійснюється у
порядку, визначеному Законом України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), з урахуванням статей
7, 21, 51, 52 і 77 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 );
в абзаці третьому слова "загального трудового стажу" замінити
словами "стажу роботи", а слова "Законом України "Про пенсійне
забезпечення" - словами "Законом України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );
б) у пункті 2 слова "Законом України "Про пенсійне
забезпечення" замінити словами "Законом України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );
в) пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Пенсії за вислугу років обчислюються із заробітної плати
відповідно до порядку, визначеного Законом України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
2. У пункті 3 Положення про порядок видачі посвідчення і
нагрудного знака "Ветеран праці", затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 липня 1994 р. N 521 ( 521-94-п )
(ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 274; Офіційний вісник України,
2002 р., N 15, ст. 814), слова "трудового стажу" замінити словами
"стажу роботи", а слова "Законом України "Про пенсійне
забезпечення" - словами "Законом України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
3. Підпункт "в" пункту 26 розділу 5 Типової форми контракту з
керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. N 597
( 597-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 11, ст. 264; Офіційний вісник
України, 1997 р., число 24, с. 42, число 35, с. 81; 1998 р., N 50,
ст. 1838; 1999 р., N 29, ст. 1474; 2001 р., N 31, ст. 1404), після
слів "обов'язкових платежів" доповнити словами "страхових
внесків".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1210
( 1210-2011-п ) від 23.11.2011 }

5. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня
2002 р. N 497 ( 497-2002-п ) "Про забезпечення виконання функцій з
призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814) після слів "Про пенсійне
забезпечення" доповнити словами "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
6. Абзац перший пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2003 р. N 544 ( 544-2003-п ) "Про підвищення
розмірів трудових пенсій" (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 16, ст. 709) після слів "(з урахуванням надбавок, підвищень та
додаткової пенсії)" доповнити словами і цифрами "призначеної
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) (крім соціальних пенсій, призначених відповідно до
абзацу третього частини першої статті 93 цього Закону)".вгору