Документ 265/95-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII


     1) проводити свою  діяльність  відповідно  до  Положення  про 
порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів
розрахункових операцій, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
{ Пункт 1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }
2) у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій
забезпечувати відновлення його роботи протягом 7 робочих днів; { Пункт 2 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }
3) при здійсненні технічного обслуговування або ремонту
реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати відповідність їх
конструкції та програмного забезпечення
конструкторсько-технологічній та програмній документації
виробника;
4) у разі незабезпечення гарантійного ремонту реєстратора
розрахункових операцій не пізніше сьомого робочого дня з дня
прийняття в ремонт реєстратора розрахункових операцій ввести в
експлуатацію належним чином зареєстрований на суб’єкта
господарювання резервний реєстратор розрахункових операцій. { Статтю 14 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 569-VIII
( 569-19 ) від 01.07.2015 }
Розділ IV
КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ
ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
Стаття 15. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання
порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог
цього Закону здійснюють органи доходів і зборів шляхом проведення
фактичних та документальних перевірок відповідно до Податкового
кодексу України ( 2755-17 ). { Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000, N 5518-VI ( 5518-17 ) від
06.12.2012 }
Контроль за додержанням суб'єктами господарювання порядку
виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти здійснюють
Національний банк України, органи доходів і зборів шляхом
проведення перевірок відповідно до закону. { Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012 }

{ Статтю 16 виключено на підставі Закону N 5518-VI
( 5518-17 ) від 06.12.2012 }

Розділ V
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ
ЦЬОГО ЗАКОНУ
Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів
господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари
(послуги), за рішенням відповідних органів доходів і зборів
застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:
1) у разі встановлення протягом календарного року в ході
перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням
реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на
неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг);
непроведення розрахункових операцій через реєстратори
розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи;
невідповідності у юридичних осіб на місці проведення розрахунків
суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті,
більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в
разі використання юридичною особою розрахункової книжки -
загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з
початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового
документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або
проведення її без використання розрахункової книжки на окремому
господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання: { Абзац
перший пункту 1 статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }
вчинене вперше - 1 гривня;
за кожне наступне вчинене порушення - 100 відсотків вартості
проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів
(послуг); { Абзац третій пункту 1 статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }

{ Абзац четвертий пункту 1 статті 17 виключено на підставі
Закону N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }
{ Пункт 1 статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000; в редакції Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 2 статті 17 виключено на підставі Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

3) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у
разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у
випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки або
використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки
чи порушення встановленого порядку її використання, або
незберігання розрахункових книжок протягом встановленого терміну;
{ Пункт 3 статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000; в редакції Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 4 статті 17 виключено на підставі Закону N 569-VIII
( 569-19 ) від 01.07.2015 }

5) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у
разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в
електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій або
виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції,
інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в
електронній формі; { Пункт 5 статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000; в редакції Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }
6) п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у
разі проведення розрахункових операцій через реєстратори
розрахункових операцій без використання режиму попереднього
програмування найменування (для пального із зазначенням коду
товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД ( 584-18 )), цін товарів
(послуг) та обліку їх кількості; { Пункт 6 статті 17 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 2156-III ( 2156-14 ) від
21.12.2000, N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016 }
7) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у
разі порушення встановленого у пункті 1 статті 9 порядку
проведення розрахунків через каси підприємств, установ і
організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням
прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних
квитанцій у встановленому порядку, або у разі порушення порядку
оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні
продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім
приміського) та авіаційному транспорті; { Пункт 7 статті 17 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 2156-III ( 2156-14 ) від
21.12.2000, N 1206-VII ( 1206-18 ) від 15.04.2014, N 1982-VIII
( 1982-19 ) від 23.03.2017 }
8) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі
застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора
розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення
якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною
та програмною документацією виробника за умови відсутності чи
пошкодження пломби центру сервісного обслуговування; { Пункт 8
статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2156-III
( 2156-14 ) від 21.12.2000; в редакції Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
9) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - в
разі неподання до органів доходів і зборів звітності, пов'язаної
із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій,
розрахункових книжок та копій розрахункових документів і
фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій по
дротових або бездротових каналах зв'язку, в разі обов'язковості її
подання.
У разі допущення суб'єктом господарювання порушення вимог
абзацу другого пункту 7 статті 3 цього Закону вперше протягом
2012 року - фінансові санкції не застосовуються. { Статтю 17 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010, зміненого Законами N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011, N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012,
N 357-VII ( 357-18 ) від 21.06.2013 }
Стаття 17-1. За порушення вимог цього Закону до центрів
сервісного обслуговування, що забезпечують гарантійний ремонт
реєстраторів розрахункових операцій, за рішенням контролюючого
органу, який здійснює фактичні перевірки суб’єктів господарювання
відповідно до Податкового кодексу України, застосовуються
фінансові санкції у таких розмірах:
у разі незабезпечення гарантійного ремонту реєстратора
розрахункових операцій у строки, встановлені цим Законом, та
невведення в експлуатацію належним чином зареєстрованого на
суб’єкта господарювання резервного реєстратора розрахункових
операцій - у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат,
встановлених законом на 1 січня податкового (звітного) року. { Закон доповнено статтею 17-1 згідно із Законом N 569-VIII
( 569-19 ) від 01.07.2015 }
Стаття 18. У разі порушення встановленого цим Законом порядку
виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, до
уповноважених банків та суб'єктів господарювання, що здійснюють
свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими
банками, за рішенням відповідних органів доходів і зборів
застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:
1) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі
непроведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових
операцій, нероздрукування розрахункового документа, що підтверджує
виконання операції з купівлі-продажу іноземної валюти, або
проведення операції на неповну суму коштів;
2) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі
застосування при здійсненні розрахункових операцій
незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням
встановленого порядку реєстратора розрахункових операцій;
3) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі
невідповідності даних розрахункових документів, що підтверджують
здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, даним їх
других примірників та/або даним фіскального звіту;
4) п'ятикратного розміру суми, на яку виявлено незбіг, - у
разі перевищення суми готівкових коштів або іноземної валюти на
місці проведення операцій над сумою коштів, яка зазначена у
фіскальному звіті;
5) п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у
разі застосування при здійсненні операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти реєстратора розрахункових операцій, в який
внесено зміни в програмно-технічні засоби, що реалізують фіскальні
функції.
Стаття 19. До суб'єктів господарювання, що реалізують для
застосування у сферах, визначених цим Законом, реєстратори
розрахункових операцій з числа включених до Державного реєстру
реєстраторів розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне
забезпечення яких внесені зміни, не передбачені
конструкторсько-технологічною та програмною документацією
виробника, за рішенням відповідних органів доходів і зборів
застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний
реалізований реєстратор розрахункових операцій, при цьому вартість
реалізованої продукції повертається покупцю, а реалізована
продукція підлягає конфіскації.
Стаття 20. До суб'єктів господарювання, що здійснюють
реалізацію товарів які не обліковані у встановленому порядку,
застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості
необлікованих товарів, які не обліковані за місцем реалізації та
зберігання, за цінами реалізації, але не менше десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі вимоги не
поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками
єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану
вартість. { Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2156-III
( 2156-14 ) від 21.12.2000; в редакції Закону N 2746-III
( 2746-14 ) від 04.10.2001; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, N 569-VIII
( 569-19 ) від 01.07.2015 }

{ Статтю 21 виключено на підставі Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

{ Статтю 22 виключено на підставі Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

{ Статтю 23 виключено на підставі Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

Стаття 24. У разі встановлення контролюючими органами факту
внесення не передбачених конструкторсько-технологічною та
програмною документацією виробника змін у конструкцію чи програмне
забезпечення належним чином опломбованого реєстратора
розрахункових операцій, до центра сервісного обслуговування, який
здійснює технічне обслуговування і ремонт цього реєстратора,
застосовується фінансова санкція у розмірі трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ( Стаття 24 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2156-III ( 2156-14 ) від
21.12.2000 )
Стаття 25. Суми фінансових санкцій, які визначені статтями
17-24 цього Закону, підлягають перерахуванню суб'єктами
господарювання до Державного бюджету України в десятиденний термін
з дня прийняття органами доходів і зборів рішення про застосування
таких фінансових санкцій. ( Дію статті 25 зупинено на 2003 рік згідно із Законом N 380-IV
( 380-15 ) від 26.12.2002; дію статті 25 зупинено на 2004 рік
згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003; дію статті
25 зупинено на 2005 рік згідно із Законом N 2285-IV ( 2285-15 )
від 23.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
Стаття 26. Посадові особи та працівники торгівлі,
громадського харчування та сфери послуг, а також посадові особи
уповноважених банків та суб'єктів господарювання, що здійснюють
свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими
банками з операцій купівлі-продажу іноземної валюти, за порушення
вимог цього Закону притягуються органами доходів і зборів до
адміністративної відповідальності згідно з законом.
Стаття 27. Особи, які внесли непередбачені
конструкторсько-технологічною та програмною документацією
виробника зміни у конструкцію чи програмне забезпечення
реєстраторів розрахункових операцій, що можуть призвести до
знищення чи зміни накопичених даних про розрахункові операції за
товари (послуги) або даних про операції з купівлі-продажу
іноземної валюти, притягаються до відповідальності згідно з
законом. ( Стаття 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000 )
Стаття 28. У разі встановлення при застосуванні реєстратора
розрахункових операцій виробничих дефектів в його конструкції чи
програмному забезпеченні, які не дозволяють спотворювати
інформацію про обсяг розрахункових операцій чи обсяг операцій з
купівлі-продажу іноземної валюти, що заноситься до фіскальної
пам'яті, виробник зобов'язаний за власні кошти усунути ці дефекти
у кожному із реалізованих реєстраторів розрахункових операцій.
Стаття 29. У разі встановлення при застосуванні реєстратора
розрахункових операцій виробничих дефектів в його конструкції чи
програмному забезпеченні, які дозволяють спотворювати інформацію
про обсяг розрахункових операцій чи обсяг операцій з
купівлі-продажу іноземної валюти, яка заноситься до фіскальної
пам'яті, до виробника чи постачальника цього реєстратора за
рішенням органів доходів і зборів застосовується фінансова санкція
у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
При цьому такі реєстратори підлягають конфіскації, виробник або
постачальник зобов'язаний повернути їх вартість суб'єкту
господарювання, а зазначена модель реєстратора розрахункових
операцій у встановленому порядку виключається з Державного реєстру
реєстраторів розрахункових операцій.
II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року. ( Пункт 1 розділу II в редакції Закону N 1927-III ( 1927-14 ) від
13.07.2000 )
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін внести на
розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до
законодавчих актів України, що випливають з цього Закону.
3. До приведення чинного законодавства у відповідність з цим
Законом чинні закони та інші нормативно-правові акти
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
( Прикінцеві положення доповнено пунктом 3 згідно із Законом
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000 )
4. Кабінету Міністрів України:
відповідно до статті 10 цього Закону доповнити перелік
окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити
розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових
операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку
розрахункових операцій, передбачивши в ньому здійснення діяльності
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг суб'єктами
господарювання на території сіл і селищ міського типу, яким згідно
з Законом України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні" ( 56/95-ВР ) надано статус гірських;
розглянути питання щодо можливості торгівлі тютюновими
виробами спеціалізованими кіосками, що здійснюють продаж
періодичних видань друкованих засобів масової інформації на умовах
застосування спрощеної системи оподаткування. ( Прикінцеві положення доповнено пунктом 4 згідно із Законом
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000 )
5. Кабінету Міністрів України, Національному банку України,
Державній податковій адміністрації України, іншим центральним
органам виконавчої влади у чотиримісячний термін привести свої
нормативні акти у відповідність з цим Законом.
6. Національному банку України, міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади у чотиримісячний термін
розробити та затвердити нормативні документи, що визначені у цьому
Законі.
7. Центральним органам виконавчої влади, що здійснюють
розроблення нормативних документів стосовно технічних вимог до
фіскальних засобів контролю для різних сфер застосування,
забезпечити узгодження цих документів з органами доходів і зборів.
{ Пункт 7 розділу II в редакції Закону N 5518-VI ( 5518-17 ) від
06.12.2012 }
8. Первинна реєстрація реєстраторів розрахункових операцій,
які створюють контрольну стрічку в електронній формі, дозволяється
з 1 грудня 2011 року після підтвердження їх відповідності за
результатами перевірки щодо створення контрольної стрічки в
електронній формі, здійсненої відповідно до вимог статті 13 цього
Закону.
З 1 січня 2015 року дозволяється первинна реєстрація лише
реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну
стрічку в електронній формі, та електронних таксометрів, автоматів
з продажу товарів (послуг), реєстраторів розрахункових операцій з
купівлі-продажу іноземної валюти. { Пункт 8 розділу II доповнено
абзацом другим згідно із Законом N 5518-VI ( 5518-17 ) від
06.12.2012, зміненим Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
Дозволяється до 1 січня 2016 року використання електронних
контрольно-касових апаратів, введених в експлуатацію до 1 січня
2015 року, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді
та подають до органів доходів і зборів по дротових або бездротових
каналах зв’язку тільки інформацію про обсяг розрахункових
операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, яка
міститься в їх фіскальній пам’яті, і при цьому не подають
електронних копій розрахункових документів. { Пункт 8 розділу II
доповнено абзацом третім згідно із Законом N 71-VIII ( 71-19 ) від
28.12.2014 } { Розділ II доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
9. Тимчасово звільняються від санкцій за порушення вимог
цього Закону:
суб’єкти господарювання при наданні послуг у разі проведення
розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових
ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених
печаткою у встановленому порядку; при продажу товарів у системах
електронної торгівлі (комерції) - до 1 липня 2015 року.
При цьому санкції за порушення вимог цього Закону у період з
1 липня 2015 року до 1 січня 2016 року не застосовуються до
суб’єктів господарювання, які до 1 серпня 2015 року уклали
договори на постачання реєстраторів розрахункових операцій,
включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових
операцій, і ввели в експлуатацію такі реєстратори в порядку,
встановленому цим Законом, до 1 січня 2016 року;
суб’єкти господарювання при виконанні операцій з
купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції
виконуються не в касах уповноважених банків, операцій комерційних
агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання
готівки для подальшого її переказу з використанням
програмно-технічних комплексів самообслуговування - до 1 січня
2016 року. { Розділ II доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 4834-VI
( 4834-17 ) від 24.05.2012; в редакції Законів N 71-VIII ( 71-19 )
від 28.12.2014, N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 липня 1995 року
N 265/95-ВРвгору