Документ 2565-IV, перша редакція — Прийняття від 17.05.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо стабілізації цін на ринку нафтопродуктів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 21, ст.304 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201;
1999 р., N 52, ст. 464; 2001 р., N 24, ст. 125; 2002 р., N 50,
ст. 365; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., N 17, 18-19, ст. 267)
цифри та слова:
"2710 00 27 11 тільки бензини 20% до обороту
2710 00 27 31 моторні (ГСТУ з ціни
2710 00 29 01 320.00149943. реалізації (без
2710 00 32 01 015-2000) ПДВ), але не
2710 00 34 11 сумішеві з менше 60 євро
2710 00 34 31 вмістом не менш за 1000 кг
2710 00 36 01 як 5 відсотків
високооктанових
кисневмісних
добавок (ВКД):
А-76 Ек,
А-80 Ек,
А-92 Ек,
АІ-93 Ек,
А-95 Ек,
А-98 Ек
2710 00 27 19 бензини 20% до обороту
2710 00 27 39 моторні: А-72, з ціни
2710 00 27 90 А-76, А-80, реалізації (без
2710 00 29 09 А-90, А-91, ПДВ), але не
2710 00 32 09 А-92, АІ-93, менше 60 євро
2710 00 34 19 А-95, А-96, за 1000 кг
2710 00 34 39 А-98 та бензини
2710 00 34 90 моторні інших
2710 00 36 09 марок
2710 00 61 00 Важкі дистиляти 10% до обороту
2710 00 65 00 (дизельне з ціни
2710 00 69 00 пальне) реалізації (без
ПДВ), але не
менше 30 євро
за 1000 кг"
замінити цифрами та словами:
"2710 00 27 11 тільки бензини 60 євро за 1000
2710 00 32 01 моторні (ГСТУ кг
2710 00 34 11 320.00149943.
2710 00 36 01 015-2000)
сумішеві з
вмістом не
менше 5%
високооктанових
кисневмісних
добавок (ВКД):
А-76 Ек,
А-80 Ек,
А-98 Ек
2710 00 27 31 тільки бензини 60 євро за 1000
2710 00 29 01 моторні (ГСТУ кг
2710 00 34 31 320.00149943.
015-2000)
сумішеві з
вмістом не
менше 5%
високооктанових
кисневмісних
добавок (ВКД):
А-92 Ек,
АІ-93 Ек,
А-95 Ек
2710 00 27 19 бензини 60 євро за 1000
2710 00 32 09 моторні: А-72, кг
2710 00 34 19 А-76, А-80,
2710 00 36 09 А-98 та бензини
моторні інших
марок
2710 00 27 39 бензини 60 євро за 1000
2710 00 27 90 моторні: А-90, кг
2710 00 29 09 А-91, А-92,
2710 00 34 39 АІ-93, А-95,
2710 00 34 90 А-96
2710 00 61 00 Важкі дистиляти 30 євро за 1000
2710 00 65 00 (дизельне кг".
2710 00 69 00 пальне)
2. У розділі V Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний
тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18,
ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 29, ст. 235;
2004 р., N 29, ст. 368, N 33-34, ст. 402, ст. 408):
цифри та слова:
"2710 00 27 31 - - - - - - - - - з 40 євро 40 євро тис.л вмістом не менше 5% за за
високооктанових 1000 кг 1000 кг
кисневмісних добавок
2710 00 27 39 - - - - - - - - - 15 євро 15 євро тис.л інші за за
1000 кг 1000 кг
2710 00 27 90 - - - - - - - - інші 15 євро 15 євро тис.л" за за
1000 кг 1000 кг
замінити цифрами та словами:
"2710 00 27 31 - - - - - - - - - з 0 0 тис.л вмістом не менше 5%
високооктанових
кисневмісних добавок
2710 00 27 39 - - - - - - - - - 0 0 тис.л інші
2710 00 27 90 - - - - - - - - інші 0 0 тис.л";
цифри та слова:
"2710 00 29 01 - - - - - - - з 40 євро 40 євро тис.л вмістом не менше 5% за за
високооктанових 1000 кг 1000 кг
кисневмісних добавок
2710 00 29 09 - - - - - - - - інші 15 євро 15 євро тис.л" за за
1000 кг 1000 кг
замінити цифрами та словами:
"2710 00 29 01 - - - - - - - з 0 0 тис.л вмістом не менше 5 %
високооктанових
кисневмісних добавок
2710 00 29 09 - - - - - - - - інші 0 0 тис.л";
цифри та слова:
"2710 00 34 31 - - - - - - - - з 40 євро 40 євро тис.л вмістом не менше 5% за за
високооктанових 1000 кг 1000 кг
кисневмісних добавок
2710 00 34 39 - - - - - - - - - 15 євро 15 євро тис.л інші за за
1000 кг 1000 кг
2710 00 34 90 - - - - - - - - інші 15 євро 15 євро тис.л" за за
1000 кг 1000 кг
замінити цифрами та словами:
"2710 00 34 31 - - - - - - - - з 0 0 тис.л вмістом не менше 5 %
високооктанових
кисневмісних добавок
2710 00 34 39 - - - - - - - - - 0 0 тис.л інші
2710 00 34 90 - - - - - - - - інші 0 0 тис.л";
цифри та слова:
"2710 00 61 00 - - для специфічних 1,5 євро 1,5 євро -
процесів переробки за за
1000 кг 1000 кг
2710 00 65 00 - - - для хімічних 1,5 євро 1,5 євро -
перетворень у за за
процесах, крім 1000 кг 1000 кг
зазначених у
підкатегорії
2710 00 61 00
2710 00 69 00 - - - для інших цілей 1,5 євро 1,5 євро -"
за за
1000 кг 1000 кг
замінити цифрами та словами:
"2710 00 61 00 - - для специфічних 0 0 -
процесів переробки
2710 00 65 00 - - - для хімічних 0 0 -
перетворень у
процесах, крім
зазначених у
підкатегорії
2710 00 61 00
2710 00 69 00 - - - для інших цілей 0 0 -".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 травня 2005 року
N 2565-IVвгору