Документ 252-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.04.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.04.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 квітня 2013 р. № 252
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності з 1 вересня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2013 р. № 252

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 319 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 588; 2006 р., № 22, ст. 1624; 2011 р., № 12, ст. 519, № 84, ст. 3078):

1) у першому реченні пункту 1 слова “підприємствами (установами)” замінити словами “спеціальними установами”;

2) пункти 4, 7, 8, 13 та 16 викласти у такій редакції:

“4. Галузевий фонд формується шляхом розроблення та реалізації відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади галузевих програм створення страхового фонду документації (далі - галузеві програми).”;

“7. Розроблені міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади галузеві програми затверджуються ними за погодженням з Укрдержархівом.

8. З урахуванням положень галузевих програм постачальники документів розробляють та затверджують за погодженням з Укрдержархівом плани постачання документації та виготовлення документів галузевого фонду.”;

“13. Переведення документів галузевого фонду на архівне зберігання або анулювання здійснюється на підставі рішення постачальників документів за погодженням з Укрдержархівом.”;

“16. Науково-дослідні установи, спеціальні установи, що належать до сфери управління Укрдержархіву, не мають права надавати інформацію про страховий фонд документації юридичним особам, які не є користувачами відповідного галузевого фонду.”;

3) у тексті Положення слова “підприємства страхового фонду документації” в усіх відмінках замінити словами “спеціальні установи страхового фонду документації” у відповідному відмінку.

2. У пункті 7 Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 642 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 21, ст. 1020; 2006 р., № 22, ст. 1624), слова “коштів державного бюджету, передбачених на утримання МНС” замінити словами “видатків, які щороку передбачаються Укрдержархіву для здійснення керівництва та управління у сфері архівної справи”.

3. У Положенні про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1288 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1694; 2004 р., № 10, ст. 617):

1) у пункті 12 слова “Державним департаментом страхового фонду документації” замінити словом “Мін’юстом”;

2) у пункті 15 слова “у межах асигнувань, передбачених державним бюджетом на утримання МНС” замінити словами “за рахунок видатків, які щороку передбачаються Укрдержархіву для здійснення керівництва та управління у сфері архівної справи”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2013 р. № 252

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1447 “Про затвердження Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1989).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань страхового фонду документації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 742 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1624).

3. Пункт 1 змін, що вносяться до Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації та Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 643 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 53, ст. 1775).вгору